Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego
w Babicach: Babice 27, 37-754 Babice tel.(16) 6711204 

 

OGŁOSZENIA

Na podstawie Rozporządzenia MEiN z dnia 15 kwietnia 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 19 kwietnia 2021 r. zostaje przywrócona stacjonarna działalność przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Nauka zdalna w klasach I - VIII przedłużona do 25 kwietnia br.

Zajęcia rozpoczynają się 745, kończą o 1255. Jest 1 dowóz z rana oraz 1 po zakończonych zajęciach.

 


 

Od 1 kwietnia trwa największe i najważniejsze badanie polskiego społeczeństwa, czyli Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). 

Proszę zapoznać się z informacjami przekazanymi przez GUS w Rzeszowie.

 

 


Szkoły i placówki nadal pracują zdalnie – przedłużenie obowiązujących obostrzeń do 18 kwietnia

Do 18 kwietnia br. zostały przedłużone wszystkie obowiązujące zasady ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek.

 


 

Z uwagi na nadal utrzymujący się wysoki poziom zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii niezbędne jest przedłużenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

Tak jak dotychczas, ograniczona zostaje praca stacjonarna przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z pewnymi wyjątkami.

Zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym, w szkole podstawowej mogą być zorganizowane dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a także dla dzieci m. in. pracowników medycznych, pomocy społecznej, służb porządkowych i oświaty. Zajęcia są organizowane na wniosek rodziców.

Więcej informacji o funkcjonowaniu szkół i placówek

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2021 r.

 

Nowe zmiany obowiązujące od 22 marca do 11 kwietnia

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju.

Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.

Co pozostaje bez zmian do 11 kwietnia

Placówki wychowania przedszkolnego nadal pracują bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.

Ponadto dyrektor szkoły nadal ma obowiązek organizowania nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub – ma taką możliwość – ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu.

Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie zostało skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie 22 marca br.

 


Uprzejmie informujemy, że Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi działalność prewencyjną na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym, która obejmuje m.in. upowszechnianie wśród rolników i członków ich rodzin wiedzy o zagrożeniach występujących w środowisku pracy i życia rolnika. Część działań prewencyjnych Kasy kierowana jest do dzieci. Z myślą o nich na stronie internetowej www.krus.gov.pl
ogłosiliśmy dwa konkursy:
- II edycję Konkursu dla dzieci na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym;
- XI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”. 
Celem konkursów jest promowanie pozytywnych zachowań
związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat
Serdecznie zapraszamy najmłodszych mieszkańców terenów wiejskich do udziału w ww. konkursach. Wszystkie informacje wraz z regulaminami znajdują się na naszej stronie internetowej.
Konkurs na rymowankę: 
Konkurs plastyczny:
Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z materiałami prewencyjnymi dedykowanymi dzieciom, które dostępne są na stronie Kasy w zakładce Bezpieczne dziecko w gospodarstwie rolnym pod adresem https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/zaproszenie-dla-dzieci-i-mlodziezy-z-terenow-wiejskich-do-zapoznania-sie-z-materialami-edukacyj/ 
Z poważaniem,
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Próbne egzaminy ósmoklasisty 
Od 17 do 19 marca tzw. próbne egzaminy ósmoklasisty organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

Ogłaszamy terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. 

Link: Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022  

 

Informujemy, że nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji Informujesz=Ratujesz
Celem projektu jest promowanie idei honorowego dawstwa krwi i osocza wśród dzieci i młodzieży szkolnej a poprzez nich wśród rodziców i rodzin. Przekazanie informacji związanych z honorowym dawstwem krwi jest niezwykle ważne w czasie epidemii COVID – 19. Podstawa programowa umożliwia realizację tematyki honorowego krwiodawstwa w powiązaniu z treściami nauczania przedmiotów takich jak: biologia, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne, etyka, wychowanie do życia w rodzinie oraz podczas godzin wychowawczych. Nauczyciele na podstawie materiałów edukacyjnych przygotowanych przez organizatora przeprowadzą lekcje on-line ze swoimi uczniami.
 

Szczepienia nauczycieli Kliknij


 UWAGA!
Szanowni Rodzice
 
Informuje, że w dniach od 2 lutego 2021 r. do 12 lutego 2021 r. uczniowie klas I - III oraz oddziałów przedszkolnych przechodzą na nauczanie zdalne. Zajęcia będą odbywały się zgodnie z planem lekcji.
W odpowiedzi na zapytania informuję, że wszystkie dzieci i osoby z kontaktu objęte są kwarantanną od 2 lutego 2021 r. do 12 lutego 2021r. Dzieci mogą wychodzić tylko na własne podwórze ale nie mogą się kontaktować z innymi osobami. Rodzice nie są objęci kwarantanną. Osoby z kontaktu to osoby które miały kontakt z osobą chorą, w tym wypadku uczniowie, nauczyciele i panie z obsługi.
Dyrektor Szkoły
Małgorzata Chruścicka

 

Uczniowie klas I-III wracają do szkoły z dniem 18 stycznia 2021 r. W klasach IV – VIII nauczanie zdalne zostało  przedłużone do 31 stycznia 2021 r. Powrót uczniów klas I-III do szkoły jest możliwy jedynie w reżimie sanitarnym. Proszę zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Dowóz uczniów do szkoły nie uległ zmianie, obowiązuje sprzed zawieszenia nauki stacjonarnej. Zajęcia edukacyjne odbywać się będą według obowiązującego planu zajęć.

                                                                                                        Dyrektor szkoły

Małgorzata Chruścicka

 

INFORMACJA O POWROCIE DO NAUKI STACJONARNEJ UCZNIÓW KLAS I-III Decyzją ministra edukacji Przemysława Czarnka z dnia 11 stycznia 2021 r . uczniowie klas I-III wracają do szkół z dniem 18 stycznia 2021 r. Powrót uczniów klas I-III do szkół będzie możliwy jedynie w reżimie sanitarnym. GIS i MZ przygotowali wytyczne dla szkół. Opracowane zasady mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa. Wytyczne te, w dużej mierze opierają się na zapisach znanych już np. z września 2020 r. Znajdują się w nich rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły. Prosimy zapoznać się z wytycznymi.

Wytyczne

 

W miesiącu październiku 2020 nasza szkoła była inicjatorem projektu na terenie Gminy „Pod biało-czerwoną”. Na Ministerialny projekt maszt z flagą dla Gminy Krzywcza głosowało 160 osób, co jest najwyższym wynikiem z powiatu przemyskiemu. Dziękujemy wszystkim za oddane głosy, dzięki czemu Gmina otrzyma maszt z flagą.


Kochani Rodzice, 

Chrońmy najmłodszych przed hejtem i mową nienawiści. 
Świat wirtualny kusi swoimi możliwościami i pozwala na szybkie i sprawne zaspokajanie wielu potrzeb. Niesie jednocześnie wiele zagrożeń, szczególnie dla najmłodszych użytkowników Internetu, narażając ich na styczność z hejtem, mową nienawiści i innymi formami cyberprzemocy.
 
żródło: KO FILM   

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

miło mi poinformować, że dzięki współpracy Telewizji Polskiej i Ministerstwa Edukacji Narodowej powstał nowy cykl edukacyjny „Techniki nauki”. To projekt, w którym eksperci, trenerzy i wykładowcy w przystępny sposób podpowiadają, jak rozwijać i doskonalić jedną z najważniejszych kompetencji XXI wieku – umiejętność uczenia się.

Ważnym tematem cyklu jest planowanie i dobra organizacja czasu. Nie zabrakło także zagadnień związanych z nauką języków obcych, szybkim czytaniem i efektywnym zapamiętywaniem.

Wszystkie odcinki można bezpłatnie obejrzeć na platformie vod.tvp.pl.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z cyklem „Techniki nauki”. Proszę również o przekazanie tej informacji nauczycielom, uczniom i rodzicom.

Jestem przekonany, że nowy materiał edukacyjny TVP będzie wsparciem dla młodych ludzi w ich samodzielnej nauce.

Wszystkie odcinki można obejrzeć bezpłatnie na stronie

https://vod.tvp.pl/website/techniki-nauki,50468816/video.  

Z wyrazami szacunku
Przemysław Czarnek
Minister Edukacji i Nauki  


DYŻUR PEDAGOGA SZKOLNEGO

Przypominam, że w czasie zdalnego nauczania w każdy piątek w godzinach od 13:00 do 13:45 pod numerem telefonu 788 692 765 niezmiennie dyżur pełni pedagog szkolny. Odpowiem na każdą próbę kontaktu, wspólnie ustalimy dogodny termin rozmowy i formę pomocy.

Drogi Uczniu!

Pomogę znaleźć wyjście z trudnych sytuacji, wysłucham Cię życzliwie i z uwagą, zapewnię dyskrecję i anonimowość.

Jeżeli:

- czujesz, że dzieje się coś złego,

- chcesz z kimś porozmawiać,

- czujesz się samotny,

- nie wiesz jak rozwiązać swój problem,

- masz problemy rodzinne,

- nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem,

- jesteś ofiarą lub świadkiem przemocy,

- chcesz komuś pomóc a nie wiesz w jaki sposób,

- chcesz podzielić się swoim sukcesem,

Jako pedagog:

- służę pomocą i radą,

- wskaże adres instytucji, która udzieli Ci pomocy,

- skieruje Cię do specjalisty jeśli tego potrzebujesz,

PAMIĘTAJ, NIE JESTEŚ SAM 

 

Szanowni Rodzice!

Jeśli potrzebujecie Państwo rozmowy dyżur pedagoga jest dla Państwa otwarty.

Kiedy warto rozmawiać?

Jeżeli:

-  niepokoi Cię zachowanie dziecka,

- potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania w czasach pandemii Covid- 19,

- chcesz porozmawiać o swoich relacjach z dzieckiem,

- masz pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania podczas zdalnego nauczania,

- szukasz pomocy,

 Zachęcam Uczniów i Rodziców do kontaktu w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.

WARTO ROZMAWIAĆ 

pedagog szkolny Zofia Piwowar 


Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Tym samym, do 29 listopada br. zostaje przedłużone zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej.
Oddział przedszkolny będzie funkcjonował bez zmian.

 

 

 

Sytuacja epidemiczna jest bardzo dynamiczna, zatem proszę śledzić informacje na e-dzienniku oraz na stronie internetowej szkoły.

Informujemy, że dzień 30 październik 2020 r. [piątek], jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, zarówno stacjonarnych jak i zdalnych.


Szanowni Rodzice

W okresie od 26 października do 8 listopada 2020 r.:

  1. W oddziałach przedszkolnych oraz  kl. I – III nauka odbywa się stacjonarnie bez zmian. Dzieci i uczniowie korzystają z dożywiania, ze świetlicy szkolnej i z dowożenia – rano dowozy bez zmian, odwozy dwa -  po 5 i 6 lekcji.
  2. Uczniowie w kl. IV – VIII przechodzą na zdalne nauczanie, które dokładnie jest określone w Regulaminie funkcjonowania szkoły w okresie czasowego ograniczenia, obowiązującym od 26 października, z którym zostaną zapoznani rodzice oraz uczniowie.
  3. Ograniczenie działalności szkoły nie oznacza jej zamknięcia. W razie potrzeby, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, można załatwić ważną sprawę.

Dyrektor szkoły

Małgorzata Chruścicka Cyberprzemoc poradnik dla rodziców

https://www.gov.pl/web/edukacja/cyberprzemoc--poradnik-dla-rodzicow


 "Różaniec to modlitwa, którą bardzo ukochałem" św. Jan Paweł II 

DRODZY UCZNIOWIE

2020 TO ROK św. JANA PAWŁA II , KTÓRY OD POCZĄTKU SWEGO PONTYFIKATU ZACHĘCAŁ DO ODMAWIANIA RÓŻAŃCA. Z WIELKĄ RADOŚCIĄ WIĘC INFORMUJEMY, ŻE TRADYCYJNIE JUŻ W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU W NASZEJ SZKOLE ORGANIZUJEMY KONKURS NA NAJPIEKNIEJSZY RÓŻANIEC.  

ZASADY KONKURSU:

W DNIACH od 1.10.2020r. do 30.10.2020r. WŁASNORĘCZNIE WYKONANE I PODPISANE RÓŻAŃCE UCZNIOWIE PRZYNOSZĄ DO OPIEKUNÓW KONKURSU. TECHNIKA WYKONANIA, JAK I MATERIAŁ Z KTÓREGO BĘDZIE ZROBIONY RÓŻANIEC SĄ CAŁKOWICIE DOWOLNE. RÓŻANIEC MOŻE BYĆ WYKONANY PRZEZ CAŁĄ RODZINĘ. ZACHĘCAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW DO ZAANGAŻOAWNIA SIĘ W KONKURS I ZACHĘCAMY DO WSPÓLNEJ MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ W SZCZEGÓLNYM MIESIĄCU JAKIM JEST PAŹDZIERNIK.

OPIEKUNOWIE KONKURSU: Paweł Dziob i Zofia Piwowar  


„ZAKRĘCONE SERDUCHA" 

Klub wolontariatu Szkoły Podstawowej w Babicach rusza z kolejną akcją o nazwie „ZEKRĘCONE SERDUCHA”. Tym razem nasi wspaniali Wolontariusze postanowili zdobyć dla mieszkańców Babic i okolicznych miejscowości pojemnik w kształcie serca, który  posłuży do zbiórki plastikowych nakrętek. Nasz klub od wielu lat wraz z uczniami i rodzicami organizuje zbiórkę plastikowych nakrętek, które przekazujemy potrzebującym, zaprzyjaźnionym dzieciakom. Akcja ma charakter charytatywny i jest skierowana do uczniów, rodziców i wszystkich mieszkańców Babic i okolic. Ma na celu pomoc, ale charakteryzują ją również działania skierowane na problem ekologii. Każdy może pomóc zbierając nakrętki na dwa sposoby- chroniąc środowisko oraz wspierając osoby potrzebujące. Aby udało nam się postawić takie SERCE w Babicach, potrzebujemy 2500 zł, dlatego też otworzyliśmy zbiórkę pieniędzy. 

Czy ZAKRĘCONE SERCA młodych Wolontariuszy osiągną cel? To zależy od NAS. Drodzy Mieszkańcy Babic, Rodzice, Przyjaciele i Sympatycy Klubu Wolontariusza Szkoły Podstawowej w Babicach prosimy o wpłaty. Każda najdrobniejsza kwota ma znaczenie, symboliczna cegiełka od każdego z NAS pozwoli na postawienie pojemnika na nakrętki w ogólnodostępnym miejscu w Babicach, a młodym WOLONTARIUSZOM da siłę do podejmowania kolejnych inicjatyw i pokaże, że to co robią ma sens. 

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji!

Zachęcamy do wsparcia naszej akcji, każda symboliczna cegiełka ma znaczenie. Jeśli ktoś chciałby wesprzeć zbiórkę, a obawia się wpłaty przez konto internetowe, pieniądze można składać do opiekunów szkolnego wolontariatu p. Marzeny Draganik i p. Zofii Piwowar w Szkole Podstawowej w Babicach oraz p. Marii Pawłowskiej w Bajkowym Oddziale Przedszkolnym. Każda kwota zostanie wpłacona na konto zbiórki i podpisana danymi wpłacającego. Wpłata może pozostać również anonimowa. Zachecamy do wsparcia. 

Link do zrzutki.


Informujemy, że od dnia 1 września 2020r.  w Szkole Podstawowej im. J. Słowackiego w Babicach zaczyna funkcjonować dziennik elektroniczny Vulcan. Dostęp (login i hasło) do dziennika rodzice otrzymają za pośrednictwem wychowawców. Jednocześnie informujemy, że dzienniki będą  prowadzone  w wersji papierowej i elektronicznej.

Starsze ogłoszenia