przemoc

 • Ogłoszenia

                        Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego
  w Babicach: Babice 27, 37-754 Babice tel.(16) 6711204 

   

  OGŁOSZENIA

  Na podstawie Rozporządzenia MEiN z dnia 15 kwietnia 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 19 kwietnia 2021 r. zostaje przywrócona stacjonarna działalność przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Nauka zdalna w klasach I - VIII przedłużona do 25 kwietnia br.

  Zajęcia rozpoczynają się 745, kończą o 1255. Jest 1 dowóz z rana oraz 1 po zakończonych zajęciach.

   


   

  Od 1 kwietnia trwa największe i najważniejsze badanie polskiego społeczeństwa, czyli Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). 

  Proszę zapoznać się z informacjami przekazanymi przez GUS w Rzeszowie.

   

   


  Szkoły i placówki nadal pracują zdalnie – przedłużenie obowiązujących obostrzeń do 18 kwietnia

  Do 18 kwietnia br. zostały przedłużone wszystkie obowiązujące zasady ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek.

   


   

  Z uwagi na nadal utrzymujący się wysoki poziom zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii niezbędne jest przedłużenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

  Tak jak dotychczas, ograniczona zostaje praca stacjonarna przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z pewnymi wyjątkami.

  Zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym, w szkole podstawowej mogą być zorganizowane dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a także dla dzieci m. in. pracowników medycznych, pomocy społecznej, służb porządkowych i oświaty. Zajęcia są organizowane na wniosek rodziców.

  Więcej informacji o funkcjonowaniu szkół i placówek

  Podstawa prawna:

  Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2021 r.