Dni wolne od zajęć dydaktycznych ustalone na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010r. (Dz. U. Nr 186, poz. 1245)  w organizacji roku szkolnego 2017/2018

w Publicznej Szkole Podstawowej w Babicach:

 


22 grudnia 2017 r.

30 kwietnia 2018 r.
2 maja 2018 r.
4 maja 2018 r.
1 czerwca 2018 r.
3 dni [marzec 2018] rekolekcje wielkoposne


 

W tych dniach szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.