TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018 

 

 

PLAN ZAJĘĆ DLA KLAS 0-III

 

Dni tygodnia

Kolejność godzin lekcyjnych

Czas

trwania lekcji

KLASY   (ODDZIAŁY)

ODDZIAŁ „0”

KLASA I

KLASA II

KLASA III

Poniedziałek

1

730 - 815

WP

WF

J. ANG.

EW

2

820 - 905

WP

EW

WF

EW

3

915 - 1000

J. ANG.

EW

EW

EW

4

1015 - 1100

WP

EW

EW

ET

5

1105 - 1150

WP

ŚWIET.

ŚWIET.

ŚWIET.

6

1155 - 1240

WP

 

 

 

7

1245 - 1330

 

 

 

 

8

1335 – 1420

 

 

 

 

Wtorek

1

730 - 815

WP

ZAJ. KOM.

WF

J. ANGIEL.

2

820 - 905

WP

RELIGIA

EW

ZAJ. KOM.

3

915 - 1000

WP zaj. r

EW

EW

ED. MUZ.

4

1015 - 1100

WP

J. ANGIEL.

EW

EW

5

1105 - 1150

WP

EW

ZAJ.KOM.

ŚWIET.

6

1155 - 1240

WP

 

RELIGIA

 

7

1245 - 1330

 

 

 

 

8

1335 – 1420

 

 

 

 

Środa

1

730 - 815

J. ANG.

EW

EW

WF

2

820 - 905

WP

J. ANGIEL.

EW

EW

3

915 - 1000

WP

EW

J. ANG.

EW

4

1015 - 1100

WP

EW

EW

ED. PLAS.

5

1105 - 1150

WP zaj. r

EW

ED.PLA.

J. ANGIEL.

6

1155 - 1240

WP

 

 

EW

7

1245 - 1330

 

 

 

 

8

1335 – 1420

 

 

 

 

 

1

730 - 815

WP

EW

WF

EW

2

820 - 905

WP

WF

EW

RELIGIA

3

915 - 1000

RELIGIA

EW

EW

WF

4

1015 - 1100

WP

EW

EW

EW

5

1105 - 1150

WP

EW

 ED. TECH.

EW

6

1155 - 1240

WP

ZDW

ZDW

ZDW

7

1245 - 1330

 

 

 

 

8

1335 – 1420

 

 

 

 

Piątek

1

730 - 815

WP

 WF

ED. MUZ

RELIGIA

2

820 - 905

WP

RELIGIA

EW

EW

3

915 - 1000

RELIGIA

EW

EW

EW

4

1015 - 1100

WP

EW

RELIGIA

WF

5

1105 - 1150

WP zaj. r.

P/Ś

S

P/Ś

6

1155 - 1240

WP

L/ZDW

ZDW

ZDW

7

1245 - 1330

 

 

 

 

8

1335 – 1420

 

 

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ KLASY IV- VII

 

Dni tygodnia

Kolejność godzin lekcyjnych

Czas

trwania lekcji

 

KLASA IV

KLASA  V

 

 

 

KLASA VI

KLASA VII

Poniedziałek

1

730 - 815

MATEM.

J. POLSKI

MUZYKA

BIOLOGIA

2

820 - 905

MUZYKA

J. ANGIELSKI

J. POLSKI

J. POLSKI

3

915 - 1000

HISTORIA

WYCH. FIZ.

J. POLSKI

MATEM.

4

1015 - 1100

J. ANGIELSKI

WYCH. FIZ.

MATEM.

MUZYKA

5

1105 - 1150

J. POLSKI

MUZYKA

J. ANGIELSKI

ZAJ. Z WYCH.

6

1155 - 1240

W F

ZAJ. Z PED.

PRZYRODA

J. ANGIELSKI

7

1245 - 1330

PRZYRODA

TECHNIKA

ZAJ. KOM.

FIZYKA

8

1335 – 1420

Ś/CH/SKS

Ś/CH/SKS

Ś/CH/SKS

Ś/CH/SKS

Wtorek

1

730 - 815

MATEM.

J. POLSKI

MATEM.

CHEMIA

2

820 - 905

MATEM.

J. ANGIELSKI

MATEM.

J. POLSKI

3

915 - 1000

J. ANGIELSKI

RELIGIA

HISTORIA

MATEM.

4

1015 - 1100

RELIGIA

MATEM.

J. POLSKI

HISTORIA

5

1105 - 1150

TECHNIKA

WYCH. FIZ.

RELIGIA

J. ANGIELSKI

6

1155 - 1240

S/SKS

S/SKS/ZDW

S/SKS/ZDW

WDZ

7

1245 - 1330

 

S/ZDW

WFdz/ZDW

WFdz/ZDW

8

1335 – 1420

 

S/ZDW

WFdz/ZDW

  WFdz/ZDW

Środa

1

730 - 815

J. POLSKI

J. POLSKI

WFdz

WFdz

2

820 - 905

J. POLSKI

J.POLSKI.

WFdz

WFdz

3

915 - 1000

WF

MATEM.

PRZYRODA

J. POLSKI

4

1015 - 1100

J. ANGIEL.

WF

ZAJ.Z WYCH.

MATEM.

5

1105 - 1150

INFORM.

HISTORIA

J. POLSKI

GEOGRAIA

6

1155 - 1240

 

PRZYRODA

J. ANGIEL.

J. NIEMIECKI

7

1245 - 1330

 

 

WFch

WFch

8

1335 – 1420

 

 

WFch

WFch

 

1

730 - 815

MATEM.

RELIGIA

MATEM.

CHEMIA

2

820 - 905

PLASTYKA

MATEM.

J. ANGIEL.

J. NIEMIECKI

3

915 - 1000

ZAJ. Z WYCH.

MATEM.

HISTORIA

JĘZYK ANIELSKI

4

1015 - 1100

J. POLSKI

Język angielski

PLASTYKA

RELIGIA

5

1105 - 1150

RELIGIA

J. ANGIEL.

J. POLSKI

J. POLSKI

6

1155 - 1240

Język angielski

PRZYRODA

J. POLSKI(D)

HISTORIA

7

1245 - 1330

ZTdz

ZTdz

WFch/ZTdz

WFch

8

1335 – 1420

S

S

WFch/S

WFch

Piątek

1

730 - 815

INFORM.

J. POLSKI

MATEM.

GEOGRAFIA

2

820 - 905

WF

PLASTYKA

PRZYRODA

BIOLOGIA

3

915 - 1000

WF

PRZYRODA

J. POLSKI

J. POLSKI

4

1015 - 1100

PRZYRODA

ZAJ. KOM.

WDZ

MATEM.

5

1105 - 1150

J. POLSKI

J. POLSKI

RELIGIA

INFORM.

6

1155 - 1240

 

ZAJ. Z WYCH.

P

RELIGIA

7

1245 - 1330

 

 

 

FIZYKA

8

1335 – 1420

 

 

 

PLASTYKA