SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

 

 

Skład Samorządu Uczniowskiego na rok 2017/2018:

 

PRZEWODNICZĄCY – Emilia Bury

ZASTĘPCA – Karolina Szpiech

SEKRETARZ – Wiktor Kaszycki

SKARBNIK – Oliwia Żukowiec

 

Opiekun Samorządu: Barbara Haszczyn