Strony wspierające bezpieczne korzystanie z internetu i  w kontroli rodzicielskiej komputerów dzieci.

www.edukacja.fdds.pl

www.sieciaki.pl

www.kidprotect.pl

http://fdn.pl/kampanie-spoleczne