PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA

Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

 

Barbara haszczyn

język niemiecki klasa VII  KLIKNIJ

JĘZYK NIEMIECKI KLASA VIII KLIKNIJ

język polski klasa IV KLIKNIJ

JĘZYK POLSKI KLASA VII KLIKNIJ

 

Piotr haszczyn

wychowanie fizyczne kl.iv-viii KLIKNIJ

RAFAł Włodek

INFORMATYKA KLASA I

INFORMATYKA KLASA II

INFORMATYKA KLASA III

INFORMATYKA KLASA IV

INFORMATYKA KLASA V

INFORMATYKA KLASA VI

INFORMATYKA KLASA VII

INFORMATYKA KLASA VIII