foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Świećmy czynów tarczą własną, czystym sercem, pracą wiarą

plenfrdesksluk

Losowe Zdjęcie

dsc00144.jpg

Kto nas odwiedza:

Odwiedza nas 48 gości oraz 0 użytkowników.

Klasa VIII

Materiał powtórkowy nadal Was obowiązuje . Plik jest w formacie PDF, jeśli się nie otwiera, to należy zainstalować program Adobe Acrobat Reader https://get.adobe.com/pl/reader/. Jeśli masz drukarkę, to wydrukuj tekst i pisz odpowiedzi, jeżeli nie, pisz odpowiedzi na kartce. Kto będzie pisał, daje lajka - możliwa dodatkowa ocena po przedstawieniu efektów powtórki - arkusze z odpowiedziami lub na kartce. Odpowiedzi będą po godz. 15 na stronie https://www.cke.gov.pl/…/materi…/zestawy-zadan-powtorkowych/

Proszę codziennie pobierać materiały powtórkowe.

 

Dodatkowo należy w zeszycie przedmiotowym zapisywać tematy lekcji, datę i krótką notatkę ( lub odpowiedź do zadanego ćwiczenia).

23.03.2020 – Temat: Krótka historia filmu. Język filmu. ( przeczytaj z podręcznika teksty ze str.204 -207. Odpowiedz pisemnie na pytanie 3 ze str. 207).

24.03.2020 – Temat: Wypowiedzenie. Główne części zdania.( podręcznik str.208 i 209 – powtórzenie, zadanie 7a) ze str. 211 zróbcie w zeszycie).

25.03.2020 – Temat: Zdanie złożone i wielokrotnie złożone – powtórzenie wiadomości. ( wiadomości z podręcznika str.212, 214). W zeszycie zróbcie ćwiczenie 12 ze str. 216.

26.03.2020 – Temat: Sprawdź wiedzę i umiejętności.( przeczytaj tekst ze str. 219, wykonaj ćwiczenia oprócz 4 i 11 w zeszycie str.220).

27.03.2020 – Temat: Potrafię napisać fragment scenariusza filmowego. Obowiązkowo w zeszycie każdy wykona ćwiczenie 11 ze str. 220. Akapit trzeci dotyczy tekstu ze str.219.


Uczennice i Uczniowie klasy VI,

Materiały 23-27 marca 2020 

 


 

Uczennice i Uczniowie klasy VIII,

proszę korzystać z propozycji przygotowania do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, który codziennie jest umieszczany na naszej stronie. Po 15.00 będą udostępniane wyniki. Nie zapominajcie o lajkach pod postem testu – jest to równoznaczne z potwierdzeniem udziału w teście. Każdy lajk ma swoją datę, więc nie ma sensu lajkować wstecz. Proszę o poważne potraktowanie tego przygotowania. W zeszycie przedmiotowym można zapisywać odpowiedzi (starannie i czytelnie), aby w ten sposób utrwalać materiał. W tym tygodniu (16.03 2020 – 20.03 2020) to jest Wasze zadanie z języka polskiego.


Uczennice i Uczniowie klasy VI,

proszę korzystać z linku ZDALNE LEKCJE przygotowane przez MEN ze szkolnej strony internetowej. W zeszycie zapiszcie datę, temat oraz krótką notatkę w dowolnej formie (punkty, tabelka, mapa myśli, ilustracja, itp.) lub rozwiązanie ciekawego według Was ćwiczenia. Starajcie się wykonać wszystkie zadania, gdyż w ten sposób wypracowujecie umiejętności. Sprawdzenie wykonanego ćwiczenia jest automatyczne po kliknięciu „ sprawdź”.

16.03.2020 – Powtórzenie wiedzy o czasowniku.

17.03.2020 – Bajki Ignacego Krasickiego.

18.03.2020 – Mazurek Dąbrowskiego.

19.03.2020- Analiza zdania pojedynczego.

20.03.2020 – „Świat Zofii" – J. Gaarder.

Copyright © 2020 High School Rights Reserved.