foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Świećmy czynów tarczą własną, czystym sercem, pracą wiarą

plenfrdesksluk

Losowe Zdjęcie

dsc00139.jpg

Kto nas odwiedza:

Odwiedza nas 28 gości oraz 0 użytkowników.

Materiały przygotowane przez p. Annę Majdę z języka polskiego i plastyki dla klas IV, V, VII

 

 

27.03.2020r. j. polski kl. V Anna Majda

Wpisz do zeszytu dzisiejszą datę i temat lekcji

Temat: Poznajemy kolejną nieodmienną część mowy – spójnik.

 

 1. Otwórz podręcznik na str. 176., zapoznaj się z definicją spójnika i zapisz ja do zeszytu.

Spójnik- to nieodmienna część mowy. Łączy wyrazy w zdaniu lub zdania.

Są to krótkie wyrazy, które nie występują samodzielnie.

Najczęściej używane spójniki to : i, oraz, albo, lub, lecz, ale, jednak, dlatego, zatem, więc, ani, czy, że, a.

 1. Wykonaj w zeszycie zad 6. z podręcznika str. 176.
 2. Wejdź na platformę epodręczniki https://epodreczniki.pl/a/forma-bez-zmian---nieodmienne-czesci-mowy/D1Actbjwl, (wejdź na stronę, zaloguj się  i przejdź do materiałów, które udostępniłam dla waszej klasy, ma on tytuł  Forma bez zmian –nieodmienne części mowy.)
 3. Przejdź od razu do ćw. 6, wykonaj je na platformie i sprawdź rozwiązanie.
 4. Ćw.7 - wykonaj je na platformie i sprawdź rozwiązanie.
 5. Ćw. 8 wykonaj je na platformie i zapisz rozwiązanie.
 6. Następnie, jako utrwalenie wiadomości o przyimkach wróć do ćw. 3. i 4. - wykonaj je na platformie i sprawdź rozwiązanie
 7. Przejdź do zeszytu ćwiczeń i wykonaj ć7 str.37 jako zadanie domowe

 

27.03.2020r. j. polski kl. IV Anna Majda

Wpisz do zeszytu dzisiejszą datę i temat lekcji

Temat: Do czego potrzebny nam przyimek?

 1. Zapamiętaj! Zapisz w zeszycie!!


Przyimek
 to taka część mowy, która zawsze łączy się z innym wyrazem, najczęściej z rzeczownikiem. Przyimek nigdy nie występuje samodzielnie.
Poszedł do sklepu.
Przez Kaśkę spóźniłem się do szkoły.
Założył spodnie w kratkę.

Przyimek jest nieodmienny. Rządzi przypadkiem rzeczownika, czyli narzuca mu określoną formę.
Bawili się w berka. (w + biernik)
Bawili się nad rzeką. (nad + narzędnik)
Bawili się na plaży. (na + miejscownik)

 

Przyimek z rzeczownikiem tworzy wyrażenie przyimkowe.

przyimek  + rzeczownik = wyrażenie przyimkowe

                                                    obok    +     szkoła      =       obok szkoły
                                                      nad    +       dom        =      nad domem

                                                       do     +      sklep       =      …………..
                                                      za       +      okno       =   ……………

 

                                   

 1. Wejdź na stronę: https://epodreczniki.pl/a/przy-imieniu-stoi-nikogo-sie-nie-boi/DWJG1eWGt
 2. Ćw. 1. - zrób on-line , sprawdź, nie przepisuj do zeszytu.
 3. Ćw. 2. - zrób on-line , sprawdź, nie przepisuj do zeszytu.
 4. Ćw. 3. – zrób też on-line , sprawdź, nie przepisuj do zeszytu.
 5. Ćw. 4. – rozwiązanie zapisz w zeszycie .
 6. Ćw. 5. - zrób on-line , sprawdź, nie przepisuj do zeszytu.
 7. Ćw. 6 i 7 nie robić wcale.
 8. Przejdź do zeszytu ćwiczeń, tam wykonaj ćw. 1, 2.4 i 5 str.35-38, dla chętnych ćw. 8. 

 


26.03.2020r. j. polski kl. IV Anna Majda KLIKNIJ


26.03.2020r. j. polski kl. V Anna Majda

Wpisz do zeszytu dzisiejszą datę i temat lekcji

Temat: Przy imieniu stoi, nikogo się nie boi.

 1. Zapamiętaj! Zapisz w zeszycie!!


Przyimek
 to taka część mowy, która zawsze łączy się z innym wyrazem, najczęściej z rzeczownikiem. Przyimek nigdy nie występuje samodzielnie.
Poszedł do sklepu.
Przez Kaśkę spóźniłem się do szkoły.
Założył spodnie w kratkę.
Przyimek z rzeczownikiem tworzy wyrażenie przyimkowe.
Przyimek jest nieodmienny. Rządzi przypadkiem rzeczownika, czyli narzuca mu określoną formę.
Bawili się w berka. (w + biernik)
Bawili się nad rzeką. (nad + narzędnik)
Bawili się na plaży. (na + miejscownik)

 

 1. Wejdź na stronę: https://epodreczniki.pl/a/przy-imieniu-stoi-nikogo-sie-nie-boi/DWJG1eWGt
 2. Ćw. 1. - zrób on-line , sprawdź, nie przepisuj do zeszytu.
 3. Ćw. 2. - zrób on-line , sprawdź, nie przepisuj do zeszytu.
 4. Ćw. 3. – zrób też on-line , sprawdź, nie przepisuj do zeszytu.
 5. Ćw. 4. – rozwiązanie zapisz w zeszycie .
 6. Ćw. 5. - zrób on-line , sprawdź, nie przepisuj do zeszytu.
 7. Ćw. 6 i 7 nie robić wcale.
 8. Przejdź do zeszytu ćwiczeń, tam wykonaj ćw. 2.4 i 6 str.35-36

26. i 27. 03.2020r. j. polski kl. VII Anna Majda KLIKNIJ


25.03.2020r. j. polski kl. IV   Anna Majda

Wpisz do zeszytu dzisiejszą datę i temat lekcji

Temat: Nie pomoże dobra wróżka…..

Wejdźcie na stronę: https://epodreczniki.pl/a/nie-pomoze-dobra-wrozka/D17GPewCW

 1. Ćwiczenie 1 wykonujemy ustnie przez Messengera.
 2. Ćw. 2 wykonujemy ustnie przez Messengera.
 3. Ćw 3 uczniowie wykonują on –line –
 4. 4 – wszyscy słuchamy tekstu.
 5. Ćw. 5. - wykonujemy ustnie przez Messengera- klasowa dyskusja.
 6. Ćw 6. –otwórzcie podręcznik – str 207 – odpowiadamy przez Messenger.
 7. Ćw 7. Odpowiedź zapisujemy w zeszycie po wspólnym ustaleniu
 8. Ćw 8 – definicja z pomocą nauczyciela
 9. Wyjaśnienie pojęcia dialog i monolog.
 10. Ćw. 10. - samodzielnie jako zadanie domowe.

 25.03.2020r. j. polski kl. V  Anna Majda

Wpisz do zeszytu dzisiejszą datę i temat lekcji

Temat: Stopniujemy przysłówki.

Wejdź na stronę : https://epodreczniki.pl/a/slowka-o-przyslowkach/DsLHWJzyV

 1. Po ćw. 6 jest informacja Zapamiętaj – proszę się z nią zapoznać i wpisać do zeszytu.
 2. Ćw. 7 ronimy on-line, a do zeszytu w kolumnie zapisujemy przysłówki i określamy ich stopień.
 3. Przejdź teraz do zeszytu ćwiczeń str. 33, zapoznaj się z tabelką „Dobra rada”, następnie przejdź do ćwiczenia 9 str.33 i 10 str. 34.
 4. Wróć teraz do strony internetowej i do ćw. 8. Zrób je w zeszycie, ale dopiero jak zapoznasz się z informacja nad tym ćwiczeniem.

 


25.03.2020r. j. polski kl. VII   Anna Majda

Wpisz do zeszytu dzisiejszą datę i temat lekcji

Temat: Obraz wojsk polskich i rosyjskich w „Reducie Ordona” Adama Mickiewicza

 

 1. Wysłuchajcie wiersza - https://www.youtube.com/watch?v=elFMfJqgVJg
 2. Wyjaśnienie pojęcia „reduta”.
 3. Kim był Ordon?- krótkie przybliżenie postaci
 4. Kto jest narratorem w utworze? Cytaty potwierdzające
 5. Czy narrator był bezpośrednim uczestnikiem, świadkiem wydarzeń, o których opowiada, czy też znał je ze słyszenia od osoby trzeciej?
 6. Kiedy i gdzie rozgrywają się opisane wydarzenia?
 7. Jakie dwa obozy zostały opisane w utworze A. Mickiewicza?
 8. Uczniowie rysują w zeszycie tabelę składającą się z dwóch kolumn do zapisu wniosków.

Wojska polskie

Wojska rosyjskie

 

 


Odszukaj w utworze właściwe cytaty, zaznacz je ołówkiem. Dokonaj ich interpretacji.
Dlaczego wojsko polskie podejmuje walkę?- wskazanie przyczyn
Dlaczego wojsko rosyjskie podejmuje walkę?- wskazanie przyczyn
Jaki jest stan liczebny wojska polskiego?
Jaki jest stan liczebny wojska rosyjskiego?
Jaką bronią dysponuje wojsko polskie?
Jaka bronią dysponuje wojsko rosyjskie?

 1. Zapisanie wniosków w tabeli .
 2. Kolejne pytania do analizy;
  - Do kogo lub do czego zostało porównane wojsko polskie?
  - Do kogo lub do czego zostało porównane wojsko rosyjskie?
  - W jakich barwach zostało ukazane wojsko polskie?
  - W jakich barwach zostało ukazane wojsko rosyjskie?
  - Czego symbolem w kulturze jest biel, czerń i czerwień?
 3. Zapisanie wniosków w zeszycie.
 4. Biorąc pod uwagę kolorystykę związaną z ukazaniem poszczególnych wojsk, powiedz, który obóz został przedstawiony w pozytywnym, a który w negatywnym świetle?
 5. Czy wojskom rosyjskim, wysłanym przez cara, udało się zdobyć redutę bronioną przez Ordona?
 6. Jak nazywamy zasadę kompozycyjną, na jakiej zostały przedstawione te dwa wojska?
 7. Dlaczego autor utworu zastosował kontrast? Jak jest jego funkcja?
 8. Praca domowa samodzielna (krótko 3-4 zdania)

  Jak rozumiecie słowa narratora:
  Tylko czarna bryła/ Ziemi niekształtnej leży – rozjemna mogiła.
  Tam i ci, co bronili, - i ci, co się wdarli,/
  Pierwszy raz pokój szczery i wieczny zawarli.”?

 


24.03.2020r. j. polski kl. V   Anna Majda

Materiały Kliknij


24.03.2020r. j. polski kl. V   Anna Majda

Wpisz do zeszytu dzisiejszą datę i temat lekcji

Temat: Słówka o przysłówkach.

Wejdź na stronę : https://epodreczniki.pl/a/slowka-o-przyslowkach/DsLHWJzyV

 1. Ćw. 1. – proszę zrobić on –line i sprawdzić, nie przepisywać do zeszytu.
 2. Ćw. 2. i 3 . – odpowiedź proszę wpisać do zeszytu.
 3. Ćw. 4 nie robimy.
 4. Po ćw. 4. jest – Zapamiętaj- proszę przepisać to do zeszytu i oczywiście zapamiętać.
 5. Ćw. 5. – odpowiedź proszę wpisać do zeszytu.
 6. Ćw. 6. – proszę zrobić on –line i sprawdzić, nie przepisywać do zeszytu.

Tyle z e- podręcznika, do reszty wrócimy w najbliższym terminie. Teraz proszę przejść do zeszytu ćwiczeń – str. 30-32 –proszę wykonać ćw. 2,4 i 6.

Życzę miłej pracy, a w razie pytań proszę pisać na Messengerze.


 24.03.2020r. j. polski kl. VII   Anna Majda

Materiały KLIKNIJ


23.03.2020r. j. polski kl. IV 

 Materiał do realizacji - kliknij


23.03.2020r. j. polski kl. V 

Materiał do realizacji - kliknij


 23.03.2020r. j. polski kl. VII  

Materiał do realizacji - kliknij


język polski kl. IV, 19 i 20 marca 2020r.

 1. Wejdź na podaną stronę:

https://znakomity.wordpress.com/2010/05/26/wanda-chotomska-%E2%80%93-legenda-o-warszawskim-bazyliszku/ 

 1. Przeczytaj legendę o warszawskim Bazyliszku.
 2. Określić świat przedstawiony w legendzie.

 


 język polski kl. V, 19 i 20 marca 2020r. Materiały - Kliknij 


język polski kl. VII, 19 i 20 marca 2020r.

Wejdź na wskazaną stronę :   http://fineartexpress.pl/malarstwo/60-malarstwo-polskie/jacek-malczewski/113-polskie-malarstwo-patriotyczne-tryptyk-jacka-malczewskiego

Są tam zamieszczone trzy obrazy przyjrzyj się im. Szczególnie zwróć uwagę na drugi obraz. Przyjrzyj się obrazowi „Ojczyzna”, a następnie wykonaj polecenia.

 1. Poszukaj informacji na temat tego, kiedy obraz powstał, gdzie się obecnie znajduje, jakie ma wymiary, i jaką techniką malarską jest wykonany. Określ też jego rodzaj.
 2. Przeczytaj informacje o obrazie zamieszczone na stronie, którą poleciłam ci otworzyć
 3. Powiedz, co znajduje się na pierwszym i na drugim planie.
 4. Ustal, co symbolizują kajdany w ręku jednej z postaci. Zwróć uwagę na datę powstania obrazu.
 5. Do jakiego popularnego wyobrażenia ojczyzny odwołuje się artysta? Poszukaj innych tekstów kultury, w których również pojawia się ten motyw.
 6. Wyobraź sobie, że zamiast ciepłej palety barw na obrazie dominują chłodne kolory. Jak wpłynęłoby to na wymowę dzieła?

Stwórz w zeszycie opis obrazu Jacka Malczewskiego. Twoja praca powinna liczyć ok. 200 słów


 Karta pracy kl.V

 

Materiał do pracy dla kl. V – odpowiedzi proszę zapisać w zeszycie.

Temat lekcji: Tajemnica łącząca serca.

 1. Komu można powierzyć tajemnicę? (zapisz w formie słoneczka)
 2. Okoliczności poznania Dicka:
 3. Kto opowiadał dziewczynce o bracie Marty?
 4. Dlaczego bohaterka chciała poznać chłopca?
 5. W jakich okolicznościach doszło do spotkania Mary i Dicka?
 6. O czym rozmawiały dzieci?
 7. Co powiedziała Mary nowo poznanemu chłopcu?
 8. Uzupełnij schemat (informacje na temat Dicka – karta pracy nr 1)
 9. Uzupełnij tabelę informacjami o kolejnej tajemnicy. (karta pracy nr2)
 10. Trzeci do spółki – uzupełnij kartę pracy nr 3.

 

Jeśli masz możliwość karty pracy możesz sobie wydrukować, jeśli nie przepisz schematy do zeszytu.

 1. Zadanie dodatkowe. Odpowiedz pisemnie na pytanie zgodne z twoim numerem w dzienniku, nad pozostałymi zastanów się i spróbuj odpowiedzieć ustnie np. mamie.
 2. Kim jest Colin?
 3. Ile lat ma Colin?
 4. Dlaczego Colin nic nie wiedział o Mary?
 5. Z jakiego powodu Colin przebywał całymi daniami w pokoju?
 6. Kto zakazał mówić ludziom o chłopcu?
 7. Dlaczego Colin myślał, że będzie garbaty?
 8. Kiedy ojciec przychodził do Colina w odwiedziny?
 9. Co się stało z matką Colina?
 10. Dlaczego Colin twierdził, że ojciec go nienawidzi?
 11. Z jakiego powodu Colin był ciągle osłabiony i przebywał w łóżku?
 12. Jak Colin odnosił się do służby?
 13. Kiedy Colin wpadał w histerię?
 14. Dlaczego Colin chował portret matki za zasłoną?

Miłej pracy J

Materiał do pracy dla kl. IV i VII – odpowiedzi proszę zapisać w zeszycie.

 

https://epodreczniki.pl/a/spotkanie-z-czartem/DN72LYYUI      - dla  klasy  IV

https://epodreczniki.pl/a/maliny-i-zbrodnia-czyli-o-rywalizacji-i-wladzy/DYDPtc301    - dla klasy VII

 

Materiały do samodzielnej pracy uczniów

Język polski kl. IV

 • Przypominam o nauce na pamięć wyznaczonego fragmentu „Pani Twardowskiej” Adama Mickiewicza.
 • Uczniowie kończą czytanie lektury „Opowieści z Narni”, proszę zaznaczyć w lekturze fragmenty dotyczące świata przedstawionego, a w szczególności czasu i miejsca akcji.
 • Bieżący temat do pracy: - odpowiedzi proszę zapisać w zeszycie pod tematem lekcji

Temat lekcji: Ludzie teatru.

 1. Z czym kojarzy ci się przedstawienie teatralne? (odpowiedzi zapisz w formie słoneczka)
 2. Jak myślisz, po co powstał teatr i przedstawienia teatralne?
 3. Przeczytaj tekst z podręcznika str. 190-191 „Ludzie teatru”
 4. Po przeczytaniu:
 • Wymień, kto bierze udział w przygotowaniu przedstawienia teatralnego? (odpowiedzi zapisz w formie słoneczka)
 • Jakimi cechami powinien wyróżniać się sufler i charakteryzator? (spróbuj podać kilka cech, oczywiście osobno dla suflera i osobno dla charakteryzatora)
 • Poszukaj w Internecie informacji na temat kulturalnego zachowania w teatrze. Zasady kulturalnego zachowania zapisz w punktach w formie zdań rozkazujących (6-8 punktów).

 

Plastyka  kl. IV

Przygotuj kartkę świąteczną (bez życzeń w środku) – technika dowolna.

 


Materiały do samodzielnej pracy uczniów

Język polski kl. V

 • Uczniowie, którzy jeszcze nie przeczytali lektury mają teraz dogodny czas, aby to zrobić.
 • Bieżący temat do pracy: - odpowiedzi proszę zapisać w zeszycie pod tematem lekcji

Temat lekcji: Tajemnica Mary Lennox.

 1. Przeanalizuj i przypomnij sobie notatkę z poprzedniej lekcji na temat tego, dlaczego początkowo nikt nie lubił Mary? (jak jest?, oraz to jak powinno być?)
 2. Pod nowym tematem zapisz pytanie, a następnie odpowiedz na nie.

Dlaczego nie było tak, jak być powinno? (spróbuj podać kilka powodów)

 1. Oto wnioski. Które nasuwają się po przeanalizowaniu problemu dlaczego początkowo nikt nie lubił Mary?:
 • Uważała, że to inni są nieprzyjemni, lecz nigdy nie myślała tak o sobie;
 • Nikt nie nauczył jej kochać siebie i innych;
 • To ludzie są źli, bo powinni ją lubić;
 • Mary nie zaznała miłości rodziców;
 • Wyraz twarzy i zachowanie dziewczynki sprawiły, że ludzie jej nie akceptowali;
 • Była dzieckiem nieszczęśliwym i bardzo samotnym.

 

Zastanów się nad nimi i zapisz je w kolejności, zaczynając od tych, które według ciebie są najważniejsze. Jeden wniosek jest niewłaściwy, pomiń go.

 1. Poszukaj w Internecie, najlepiej w słowniku języka polskiego definicję słowa tajemnica i zapisz ją w zeszycie. Następnie wypisz synonimy do tego słowa (też ze słownika).
 2. Jak zachowują się ludzie w momencie poznania jakiejś tajemnicy?
 3. Korzystając z odpowiedniego fragmentu lektury uzupełnij tabelkę:

 

Ogród w chwili odkrycia go przez Mary

Wygląd ogrodu

 

 

Roślinność

 

 

Plan ogrodu

 

 

Cechy odróżniające go od innych

 

Atmosfera

 

 

Powody, dla których ogród nazwano tajemniczym

 

 

 1. Co zmieniło się w wyglądzie Mary gdy weszła do ogrodu?

 

Uwaga! Przeglądaj lekturę, szukaj odpowiednich fragmentów, a następnie próbuj odpowiadać na pytania.

 

Plastyka  kl. IV

 • Przygotuj kartkę świąteczną (bez życzeń w środku) – technika dowolna.

Materiały do samodzielnej pracy uczniów

Język polski kl. VII

 • Uczniowie czytają lekturę „Latarnik” H. Sienkiewicza, proszę zaznaczyć w lekturze fragmenty dotyczące świata przedstawionego, a w szczególności czasu i miejsca akcji.
 • Bieżący temat do pracy: - odpowiedzi proszę zapisać w zeszycie pod tematem lekcji

Temat lekcji: Zabawa z imiesłowami.

 1. W zeszycie ćwiczeń wykonaj pozostałe zadania.
 2. Wykonaj dodatkowe ćwiczenia (możesz je wydrukować lub przepisać do zeszytu), wybierając swoją grupę.

            Grupa I          - zadania dla uczniów z nieparzystym numerem w dzienniku

1) Podaj pełne nazwy imiesłowów:

 1. a) napisawszy-............................................................................................................................................
 2. b) przechodząc-..........................................................................................................................................
 3. c) zawieszony-...........................................................................................................................................
 4. d) tańczący -..........................................................................................................................................

2) W podanych zdaniach zastąp bezokoliczniki właściwymi formami imiesłowu przymiotnikowego lub przysłówkowego.      

Szli ścieżką (wieść)….............................................................................................. przez las.

(Oglądać)….............................................................................................     film nas zaciekawił.

3)Przekształć zdania w wypowiedzenia z imiesłowami przysłówkowymi.

Kiedy wracałem do domu, wstąpiłem do księgarni.

.............................................................................................................................................................

Gdy odrobiłem lekcje, wyszedłem na spacer..         

..............................................................................................................................................................      

4) Utwórz imiesłowy przysłówkowe:           

 1. a) robić-.....................................................................................................................................
 2. b) zrobić-...................................................................................................................................
 3. c) przeczytać-...........................................................................................................................
 4. d) czytać-..................................................................................................................................

5) Utwórz imiesłowy przymiotnikowe:

 1. a) mówić -.................................................................................................................................
 2. b) omówić -.............................................................................................................................
 3. c) pisać -...................................................................................................................................
 4. d) napisać -................................................................................................................................

6) Z podanych zdań wypisz imiesłowy i podaj ich pełne nazwy.

Przeczytawszy dokładnie regulamin, postanowiliśmy wziąć udział w ogłoszonym konkursie.

Drętwiejąca noga powodowała straszliwy ból, więc licząc na szybkie przybycie pomocy, starał się leżeć nieruchomo.                       

a)............................................................................................................................. ................

b)............................................................................................................................................         

c)............................................................................................................................. ................

d).............................................................................................................................................

 

Grupa II- zadania dla uczniów z parzystym numerem w dzienniku

1) Podaj pełne nazwy imiesłowów:

 1. a) kulejąc-....................................................................................................................................................
 2. b) chwalony -..............................................................................................................................................
 3. c) poległszy-................................................................................................................................................
 4. d) krzyczący - …………………………………………………………………………………………..

2) W podanych zdaniach zastąp bezokoliczniki właściwymi formami imiesłowu przymiotnikowego lub przysłówkowego.      

Drużynowy podał nam szczegółowo (opracować)…..............................................            plan rajdu

(Zwołać)…................................................................ harcerzy, podzieliliśmy się zadaniami.

3) Przekształć zdania w wypowiedzenia z imiesłowami przysłówkowymi

Kiedy zobaczył Helenę, zakochał się w niej bez pamięci.   

.................................................................................................................................................................

Gdy przechodzimy przez jezdnię, spoglądamy w lewo, w prawo i znowu w lewo

..............................................................................................................................................................

4) Utwórz imiesłowy przysłówkowe:           

 1. a) pisać -.....................................................................................................................................................
 2. b) napisać -................................................................................................................................................
 3. c) przemówić -.........................................................................................................................................
 4. d) mówić -................................................................................................................................................

5) Utwórz imiesłowy przymiotnikowe:        

 1. a) przeczytać-............................................................................................................................................
 2. b) czytać -................................................................................................................................................
 3. c) zawrócić -.........................................................................................................................................
 4. d) wracać-............................................................................................................................................

6) Z podanych zdań wypisz imiesłowy i podaj ich pełne nazwy.

Uważnie śledząc znaki, podążaliśmy za uciekającym zastępem dziewcząt.

Przeraziwszy się nie na żarty, postanowił skrupulatnie przestrzegać zaleceń zaufanego lekarza.              

a).............................................................................................................................................        

b)............................................................................................................................................

c).............................................................................................................................................        

d)............................................................................................................................................

 

Grupa I- zadania dla uczniów z nieparzystym numerem w dzienniku

 

1.Z podanego tekstu wypisz imiesłowy i określ ich typ:

Zmęczywszy się podró żą, marzyłem o gorącej herbacie.

Rower Janka był zakonserwowany na zimę i schowany na strychu.

Czekając na spó źniających się kolegów, obserwowałem migaj ące reklamy.

....................................................................   .................................................................

...................................................................    .................................................................

....................................................................   ................................................................

 1. Od podanych bezokoliczników utwórz imiesłowy:

czasowniki

 

imiesłów przymiotnikowy

 

imiesłów przysłówkowy

 

 

 

czynny

bierny

 

współczesny

 

uprzedni

marzyć

-

 

 

 

 

 

 

 

drzemać -

 

 

 

 

 

 

 

przejść

-

 

 

 

 

 

 

 

przebić

-

 

 

 

 

 

 

 

lubić

-

 

 

 

 

 

 

 

biegać -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Podkreśl formy czasownika odmieniające się przez  przypadki:  

zaczęto, zużyć, określający, zaklęty, zauważywszy, będąc, zachwycił, brzęczące, oczekiwany,  

4.Utwórz i wpisz  odpowiednie imiesłowy:                                                

Tata,............................................ do domu, usiadł w fotelu.           (wejść)
Spacerowała,....................................za rękę niezdarnie ...................................malca.         (trzymać, dreptać)
Prokurator nie przedstawił     ..........................................     dowodów.      (przekonywać)                                                          
............................Krzysztof poszukuje dobrego mechanika,.......................................rowery.(zmartwić,                                                                                                                                                     naprawiać)

Ta kobieta,.............................w naszym sklepie, zawsze się awanturuje.    (kupić)                                               

5.Podane zdania przekształć w wypowiedzenia z imiesłowami:

Po ostatnim egzaminie odetchnął z ulgą.

....................................................................................................................................

Kiedy o tym usłyszałem, wypuściłem gazetę z rąk.

...................................................................................................................................

Zawsze lubiłem ludzi, którzy dotrzymuj ą słowa.

...................................................................................................................................

Powtórzyłam lekcje, gdy jechałam do szkoły.

..................................................................................................................................

 

Grupa I- zadania dla uczniów z nieparzystym numerem w dzienniku

1.Z podanego tekstu wypisz imiesłowy i określ ich typ:

Mirek gapił się na odjeżdżający samochód.

Rower ma przebitą dętkę w przednim kole i skrzywioną ramę.

Usunąwszy płot grożący zawaleniem, odpoczywałem otoczony uwielbieniem.

....................................................................   .................................................................

....................................................................   .................................................................

....................................................................   ................................................................

 1. Od podanych bezokoliczników utwórz imiesłowy:

czasowniki

imiesłów przymiotnikowy

imiesłów przysłówkowy

 

czynny

bierny

współczesny

uprzedni

kojarzyć -

 

 

 

 

spać -

 

 

 

 

przejechać -

 

 

 

 

przeciąć -

 

 

 

 

szukać -

 

 

 

 

złożyć –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Podkreśl formy czasownika odmieniające się przez  przypadki:

znany, tańcząc, walczyć, myślący, bity, wyrzucono, wiódł, przeszkodziwszy, postrzelony,

4.Utwórz i wpisz  odpowiednie imiesłowy:

Marta,......................................... czytanie, położyła się spać.  (skończyć)

Sprzątała,....................................w ręce...................................odkurzacz.   (trzymać,        warczeć)

Pielęgniarka,........................................strzykawkę, podeszła do............................................ ze strachu pacjenta.                                                                                                                      
 (wziąć, trząść się)

.................................chłopiec przeglądał.......................................materiały.   (uczyć się,   zebrać)

 

5.Podane zdania przekształć w wypowiedzenia z imiesłowami:

Przeczytałem to opowiadanie, gdy jechałem do babci.

....................................................................................................................................

Wykorzystałem ogólne zamieszanie i wymknąłem się z sali.

...................................................................................................................................

Kiedy wróciłem z próby, byłem całkiem wyczerpany.

..................................................................................................................................

Ciekawa jest historia, która wiąże się z naszym miastem.

...................................................................................................................................

 

Zachęcam też do wykonania innych ćwiczeń z imiesłowami np.
https://epodreczniki.pl/a/imieslowy-i-ich-rodzaje/DN28lvu36

https://www.memorizer.pl/test/7413/imieslowy/

https://learningapps.org/

 

 

Copyright © 2020 High School Rights Reserved.