Rok szkolny 1978/1979

 

 

21.VIII.1978r. rozpoczęcie roku szkolnego przy następującym składzie grona nauczycielskiego: 

Buchowska Henryka dyr. szkoły

Błońska Teresa

Król Alicja

Puchar Ryszard

Walus Elżbieta

Stankiewicz Genowefa

Zaleska Maria

Stadnik Alicja

Niemiec Elżbieta

Osada Danuta 

W związku z organizacją 10- letniej szkoły średniej został zlikwidowany punkt filialny w Połankach - a dzieci z nauczycielem Ryszardem Pucharem są dowożone przyczepą traktorową do Szkoły Podstawowej w Babicach. Szkoła 8-klasowa w Skopowie została zlikwidowana a pozostał punkt filialny z klasami od I-V. Kierownikiem punktu filialnego był Bogusław Sosnowski oraz nauczyciele:

Anna Niżnik

Helena Kopko.

1.IX.1998r. młodzież szkolna wysłuchała przemówienia Ministra Oświaty i Wych Jerzego Kuberskiego i przemówienia dyr. szkoły. Następnie odbyło się ślubowanie uczniów klas I oraz część artystyczna w wykonaniu chóru i uczniów klas starszych. Drużyna harcerska złożyła kwiaty na grobach żołnierzy poległych w II wojnie światowej. Praca dydaktyczno-wychowawcza szkoły przebiegała zgodnie z przydziałem czynności grona nauczycieli i planem pracy szkoły.

Przez cały rok szkolny w pracy wych. wykorzystywany był Kodeks Ucznia.

Klasa I po raz pierwszy realizowała program 10-letniej szkoły średniej.

 Chór szkolny pod kierownictwem A. Król brał udział w festiwalu kulturalnym szkół. Chór szkolny brał również udział w przeglądzie chórów szkolnych w Przeworsku uzyskując dyplomy i wyróżnienia.

 Aktywnie pracowała drużyna harcerska pod opieką mgr Genowefy Stankiewicz.  

Rok szkolny 1979/1980 

 

 

Skład grona nauczycielskiego 

Buchowska Henryka dyr. szkoły

Błońska Teresa

Puchar Ryszard

Walus Elżbieta

Piekarska Genowefa

Zaleska Maria

Stadnik Alicja

Niemiec Elżbieta

Osada Danuta

Pilch Wanda 

Punkt filialny w Skopowie:

Kier. Bogusław Sosnowski

Anna Niżnik i Lesława Fedyk 

1.IX.1979r. – młodzież szkolna wysłuchała przemówienia Ministra Oświaty i wychowania. Drużyna harcerska złożyła kwiaty  na grobach żołnierzy poległych za ojczyznę.Następnie uczniowie kl. I złożyli ślubowanie oraz odbyła się krótka część artystyczna. Dzień ten był świętem szkoły.

Praca dydaktyczno - wych szkoły przebiegała zgodnie z przydziałem czynności grona pedagogicznego i planem pracy szkoły.

Przez cały rok szkolny w pracy wychowawczej wykorzystywany był Kodeks Ucznia. W bieżącym roku szkolnym eliminacje gminne w Festiwalu Kulturalnym  Szkół odbyły się w Dubiecku pomiędzy gminą Krzywcza, a gminą Dubiecko.

W miesiącu maju Komitet Rodzicielski zorganizował dla wyróżniających się uczniów trzy dniową wycieczkę do: Krakowa, Ojcowa, Oświęcimia oraz Wieliczki.

Do najbardziej uroczystych imprez szkolnych należały: choinka noworoczna, pożegnanie absolwentów klasy VIII, które utrwaliły się w pamięci uczniów.  

Rok szkolny 1980/1981 

 

 

Puchar Ryszard dyr. szkoły

Błońska Teresa

Walus Elżbieta

Piekarska Genowefa

Niemiec Elżbieta

Osada Danuta

Pilch Wanda

Król Alicja

Linda Maria 

Szkoła Podstawowa w Babicach była szkołą zbiorową dla Połanek i Skopowa. W Skopowie pozostał tylko punkt filialny z klasami od I-III. Mimo burzliwych przemian społeczno - gospodarczych praca w szkole przebiegała spokojnie, bez zakłóceń zgodnie z planem pracy szkoły i przydziałem czynności grona nauczycieli.Większą imprezą kulturalną w szkole była choinka noworoczna.   

Rok szkolny 1981/1982 

 

 

1.IX.1982r. rozpoczął się rok szkolny przy następującym gronie:  

Henryka Buchowska dyr. szkoły

Bereźniak Elżbieta

Puchar Ryszard

Błońska Teresa

Walus Elżbieta

Osada Danuta

Pilch Wanda

Król Alicja

Rostecka Małgorzata

a w punkcie filialnym w Skopowie następujący nauczyciele:

Niżnik Anna

Pakosz Barbara

Fedyk Lesława

Sosnowski Bogusław 

 

Rok szkolny 1982/1983 

 

 

 

Rok szkolny rozpoczął się uroczystym apelem.

W skład grona wchodzą: 

Franciszek Buchowski dyr. szkoły

Błońska Teresa

Walus Elżbieta

Osada Danuta

Pilch Wanda

Król Alicja

Rostecka Małgorzata

Skubisz Wilhelmina

Zaleska Maria

a w punkcie filialnym w Skopowie następujący nauczyciele:

Niżnik Anna

Pakosz Barbara

Fedyk Lesława

Sosnowski Bogusław

Swat Barbara 

Praca w szkole przebiegała zgodnie z przydziałem czynności, spokojnie bez zakłóceń. W styczniu zorganizowano dla dzieci choinkę noworoczną przy pomocy Komitetu Rodzicielskiego.

Uczniowie klasy VIII brali udział w olimpiadach przedmiotowych gminnych i rejonowych. Wszyscy uczniowie kl. VIII dostali się do wybranych szkół i kontynuowali naukę. 

 

 

Rok szkolny 1983/1984  

 

Franciszek Buchowski dyr. szkoły

Puchar Ryszard

Błońska Teresa

Skubisz Wilhelmina

Buchowska Henryka

Walus Elżbieta

Osada Danuta

Pilch Wanda

Król Alicja

Rostecka Małgorzata

a w punkcie filialnym w Skopowie następujący nauczyciele:

Niżnik Anna

Swat Barbara

Fedyk Lesława

Wajda Helena

Rok szkolny rozpoczął się 1.IX.

W dniach 26-28 czerwca odbyła się wycieczka młodzieży szkolnej do Warszawy pod kierownictwem mgr Elżbiety Walus. Chór szkolny pod kierownictwem p. Alicji Król brał udział w eliminacjach wojewódzkich uzyskując II miejsce.

Zakończenie roku szkolnego było 29.VI.