Rok 1990/1991

Nowy rok szkolny 1990/91 przyniósł duże zmiany w składzie Grona Nauczycielskiego i pracy szkoły. Na emeryturę przeszedł długoletni dyr. tej placówki oświatowo-wychowawczej Franciszek Buchowski, który tę funkcję pełnił od 1960r. Decyzją Rady Pedagogicznej z dnia 04.V.1990 r. stanowisko to objęła mgr Elżbieta Walus, pracująca w naszej szkole od 1975 r. Skład Rady Pedagogicznej: 

Walus Elżbieta dyr.

Zaleska Maria

Sosa Danuta

Niklewicz Lesława

Kapuśniak Joanna

Haszczyn Piotr

Kowal Danuta

Wojtyczka Weronika

Pilch Wanda

Król Alicja

Kozak Elżbieta

Brach Alicja

ks.Joniec Józef

Noworolska Halina  

Rok1990/91 przyniósł poprawę bazy materialnej. Staraniem nauczyciela wych. fiz. Piotra Haszczyna oddano do użytku szatnię, na korzyść uczniów. Poprawiono estetykę sal szkolnych, które wzbogacono o ładne dekoracje i kwiaty.

W naszej szkole były prowadzone dodatkowe kółka: chemiczne, filatelistyczne oraz chór.

W wrześniu miała miejsce uroczystość pasowania I klasy na uczniów naszej szkoły.

Od października reaktywowano działalność ZHP. Pracy z harcerzami podjął się p. Piotr Haszczyn.

 Koordynatorem pracy szkoły jest samorząd szkolny, który już 16 lat kieruje w naszej szkole mgr Wanda Pilch.

Prace plastyczne uczniów wykonane pod kierunkiem p. Haliny Noworolskiej upiększyły korytarze naszej szkoły.

14.X.1990r.- Dzień Edukacji Narodowej. Było to święto całej szkoły. Młodzież odświętnie ubrana, z wiązankami pięknych kwiatów w podziękowaniu nauczycielom za trud włożony w naukę.

11.XI.1990r. 72 rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę - Święto Narodowe.

17.I.1991r. rocznica Wyzwolenia Warszawy odbyła się akademia.

8.III.1991r. Międzynarodowy Dzień Kobiet. Humorystyczny program przygotowany przez p. Piotra Haszczyna wyłącznie z chłopakami naszej szkoły. Wręczono kwiaty wszystkim kobietom z naszej szkoły.

 3.III.1991r.- 200 rocznica Konstytucji 3 Maja. Uroczysta Akademia reżyserowana przez mgr Wandę Pilch.

22 V odbył się Szkolny Konkurs Czytelniczy połączony z występem artystycznym i quizem, przygotowany przez mgr Danutę Kowal.  

1.VI.1991r.- Dzień Dziecka połączony z Dniem Sportu Szkolnego.Zajęcia zorganizowane przez wychowanków klas, samorząd szkolny i nauczyciela wych. fiz.1

9.VI.1991r.- Uroczyste pożegnanie absolwentów szkoły podstawowej im. Juliusza Słowackiego.

21.VI.1991r.- Uroczyste zakończenie roku szkolnego 1990/91 na które złożyły się: odśpiewanie hymnu państwowego. Przemówienie dyr. Szkoły mgr Elżbiety Walus podsumowujące pracę szkoły w minionym roku szkolnym, rozdanie nagród najlepszym uczniom. 

                                           Rok 1991/1992

Skład Rady Pedagogicznej: 

Walus Elżbieta dyr.

Zaleska Maria

Sosa Danuta

Niklewicz Lesława

Kapuśniak Joanna

Haszczyn Piotr

Kowal Danuta

Wojtyczka Weronika

Pilch Wanda

Król Alicja

Noworolska Halina

Szwed Halina

Ks. Bugiel Kazimierz  

Rok szkolny rozpoczął się w nowej sytuacji bazowej i ekonomicznej. Dotychczasowe warunki lokalowe obejmowały 8 sal i salę gimnastyczną. Naukę w b.r. szkolnym rozpoczęło 169 uczniów skupionych w 9 oddziałach. Ze względu na zwiększenie się ilości sal lekcyjnych, nauczyciele nauczyciele pracują na jedną zmianę. Ze 169 ucz. 60 jest dowożonych w tym: 28 ucz. Z Skopowa i 32 z Połanek. W okresie od 1.IX.1991-31.XII.1991 r. dowóz zabezpieczała szkoła, a koszty z tym związane pokrywane były z funduszu własnego i funduszu ZEAS (Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół). Od 1.I.1992r. dowozem uczniów zajmuje się Urząd Gminy Krzywcza. 

Duże uznanie i podziękowanie należy się p. mgr Piotrowi Haszczynowi, który wraz z grupą uczniów kl. VI-VIII zorganizował czyn społeczny - rozbiórkę komórek. Nasza szkoła wychowuje nie tylko przez pracę, ale pielęgnuje tradycję szkoły i środowiska. P. Piotr Haszczyn prowadził z młodzieżą zajęcia sportowe m.in. akrobatykę, oraz drużynę harcerską. Zorganizował on z harcerzami wspaniały biwak w okresie wakacyjnym w dniach od 31.VII do 5.VIII w Kalwarii Pacławskiej.

14.X.1992r. Dzień Edukacji Narodowej - odbyła się akademia szkolna.

11.XI.1992r. z okazji 73 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości odbyły się uroczyste Akademie. Imprezy takie jak „Andrzejki”, „Choinka noworoczna” dzięki p. Alicji Król, p. Piotrowi Haszczynowi i samorządowi szkolnemu były pełne atrakcji. Dużo radości i śmiechu dostarczył konkurs na najciekawszy kostium na balu przebierańców w okresie karnawału.

26.V.1993r. odbył się Dzień Matki, przygotowany przez panie Wandę Pilch, Joannę Kapuśniak, Marię Zaleska Lesława Niklewicz i Danuta Sosa. Uczniowie dali popisy nie tylko pięknej recytacji, ale także wspaniałej gry aktorskiej. Wystawili fragment Balladyny Juliusza Słowackiego oraz inscenizowane bajki i baśnie, których myślą przewodniczą było znaczenie prawdy, miłości i pracy.

Uczniowie klas VII przy pomocy p. mgr Danuty Kowal przygotowali patriotyczną akademię z okazji 201 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. To święto Narodowe w naszej szkole obchodzone jest niezwykle uroczyście i wnosi duże wartości humanistyczne, patriotyczne i wychowawcze.

1.VI.1993r.  Obchody Dnia Dziecka w tym roku były bardzo radosne (rozgrywki sportowe, bajki dla maluchów-wideo, dyskoteka, gry i zabawy, herbatka, słodycze).Sprawy ekologiczne wzięła w swoje ręce p. mgr Joanna Kapuśniak.

W szkole było schludnie, czysto i ciepło dzięki woźnym: Kazimierze Solik i Florianowi Szczepańskiemu oraz p. Władysławowi Burchała.

23.VI.1993r. Uroczystość zakończenia roku szkolnego oraz pożegnania absolwentów z udziałem wójta Gminy Krzywcza inż. Zofii Lekkiej oraz rodziców.  

                                        Rok 1992/1993

Rozpoczęcie roku szkolnego było bardzo uroczyste. Po odśpiewaniu Hymnu państwowego i przemówieniu dyr. szkoły mgr Elżbiety Walus- młodzież udała się do klas na spotkanie z swoimi wychowawcami.   Skład Rady Pedagogicznej: 

Walus Elżbieta dyr.

Zaleska Maria

Sosa Danuta

Niklewicz Lesława

Kapuśniak Joanna

Haszczyn Piotr

Wojtyczka Weronika

Pilch Wanda

Król Alicja

Noworolska Halina

Ks. Bugiel Kazimierz

Chomka Barbara

Radochońska Barbara  

56 uczniów  naszej szkoły było dowożonych. Koszt przejazdu pokrywał Urząd Gminy w Krzywczy. Rok szkolny 1992/93 przebiegał pod hasłem dalszej poprawy estetyki i wyglądu szkoły. Remont trwał cały rok Zmieniono okna od strony głównej drogi, elewację zewnętrzną szkoły, pomalowano wszystkie sale lekcyjne za wyjątkiem sali gimnastycznej i korytarzy.Pracę rozpoczęli nauczyciele w trudnej sytuacji gospodarczej kraju. Na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej nastąpiły tzw. Cięcia programowe i związane z tym zmniejszenie ilości godzin i niektórych przedmiotów.

30.IX.1992r. dyr. szkoły mgr Elżbieta Walus zwołała Radę Pedagogiczną oświadczając, że szkoła otrzymała 22 godz. na zwiększenie jednostek lekcyjnych. Zorganizowane zostały zajęcia kół zainteresowań: polonistycznego - mgr Wanda Pilch, recytatorskiego - mgr Barbara Radochońska, chemicznego - mgr Weronika Wojtyczka, chóru szkolnego-dyrygent Alicja Król, SKS-u - mgr  Piotr Haszczyn i gimnastyki korekcyjnej również p. mgr Piotr Haszczyn.

Wciągu roku szkolnego sprawnie przebiegała organizacja działalności kulturalnej, oświatowej, rozrywkowej i wychowawczej. Młodzież uczciła święta narodowe, rocznicowe, szkolne uroczystości pięknymi akademiami, porankami i apelami. Samorząd szkolny wydawał „kalendarz szkolny” informujący o popularnych rocznicach, imieninach itp.

Pierwszą imprezę zorganizowano w Roku Szkolnym 1992/93 było pasowanie uczniów klas I przygotowane przez p. Danutę Sosę  i samorząd uczniowski.

Niezwykle patriotyczna wymowę miała uroczysta akademia poświęcona 74 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Bardzo zachwalającym stał się fakt włączenia się rad klasowych rodziców w przygotowanie imprezy noworocznej w poszczególnych klasach. Spotkania trójek klasowych przy herbacie z nauczycielami służyły rozwiązywaniu różnych problemów wychowawczych.

Osiągnięciem w pracy dydaktyczno-wychowawczej było zakwalifikowanie się ucznia kl. VIII Ryszarda Urbana do Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego. Był to największy etap tego konkursu na szczeblu szkół podstawowych. Uczeń pracował pod kierunkiem naucz. Chemii mgr Weroniki Wojtyczki. Uczennica kl. VI  Agata Wiśniowska zakwalifikowała się do wojewódzkiego etapu  Konkursu Historycznego. Uczennica pracowała pod kierunkiem naucz historii mgr Wandy Pilch. Bardzo wytrwale przez cały rok pracowało kółko recytatorskie. Efektem pracy mgr Barbary Radochońskiej z członkami koła było zakwalifikowanie się do przeglądu Wojewódzkiego. Uczniowie wystawiali inscenizację do słów wierszy Marii Konopnickiej.

W trosce o poprawę bazy sportowej zostały zakupione piłki koszowe i piłeczki palantowe. Koszty z tym związane poniósł nauczyciel wych fiz mgr Piotr Haszczyn. Dział „turystyka i krajoznawstwo” również był zrealizowany. Nauczycielki zorganizowały z swoimi klasami I II III wycieczkę do Łańcuta. Samorząd szkolny zorganizował szereg wspaniałych imprez artystycznych, zgodnie z planem pracy szkoły: akademia 3-Majowa, poświęcona pamięci narodowej, z okazji 8 marca, święta wiosny, dnia matki, dnia dziecka, dnia kultury i sportu szkolnego.W czerwcu został zorganizowany w naszej szkole Wielki Festyn. W jego organizacji duże zasługi mają następujący nauczyciele: mgr Piotr Haszczyn, p. Alicja Król, p. Halina Noworolska, mgr Barbara Radochońska. Program festynu był bardzo bogaty i zawierał  liczne atrakcje:

-          Koncert chóru „Pelicano” pod dyrygenturą p. Alicji Król

-   Recytacje laureatów szkolnego kursu recytatorskiego

-          Inscenizacja wierszy Marii Konopnickiej-          Wyczyn sportowy dla odważnych i sprawnych

-          Wystawa prac plastycznych uczniów szkoły podstawowej wykonanych pod kierunkiem p. Haliny Noworolskiej

-          Koncert pieśni religijnych w wykonaniu zespołu wokalnego z Przemyśla

-          Recytacja wierszy humorystycznych poety amatora z Lublina.

Klasę ósmą ukończyło 30-stu uczniów. Absolwenci pod kierunkiem wych. Wandy Pilch, przygotowali bogatą część artystyczną. Świadectwa z wyróżnieniem otrzymali: Marta Pich, Liliana Pilch, Beata Dachnowicz, Ryszard Urban.

24.VI.1993r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Po odśpiewaniu hymnu państwowego i przemówieniu okolicznościowym dyr. Szkoły mgr Elżbieta Walus wręczyła sponsorowi naszej szkoły dr Leopoldowi Płowieckiemu dyplom i podziękowanie. Podobne podziękowania otrzymał dyrektor hotelu „Płowiecki” p. Zdzisław Król. W lipcu rozpoczęcie remontu elewacji szkoły przez Zakład Budownictwa Wiejskiego w Dubiecku. Pani wójt inż. Zofia Lekka udostępniła nie odpłatnie lokal w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Babicach. Równocześnie miejscowe gospodynie przygotowywały codziennie obiady dla 7-osobowej ekipy. Prace trwają do października.W grudniu 1992r. Zakończono remont elewacji i wymiany okien w budynku od strony południowo-zachodniej. W styczniu 1993r. Trwa remont pomieszczeń za salą gimnastyczną, tzw. „kuchni”.W lutym p. Tadeusz Buś z pomocnikiem p. Mariuszem Czyżem pomalowali salę nr 2 na parterze, zamalowali ściany i szpalety wokół wymienionych okien. Prace te były wykonane za darmo z materiałami ofiarowanymi przez p. Tadeusza Busia. W lutym 1993r. Z funduszy Komitetu Rodzicielskiego zakupiono dwie cztero-drzwiowe szafy na buty do szatni oraz zakupiono sześć krat osłonowych na okna do sali gimnastycznej. 

                                   Rok 1993/1994

 

W skład kadry nauczycielskiej w nowym roku szkolnym przedstawia się następująco:  

Walus Elżbieta dyr.

Zaleska Maria

Sosa Danuta

Niklewicz Lesława

Kapuśniak Joanna

Haszczyn Piotr

Pilch Wanda

Noworolska Halina

Ks. Bugiel Kazimierz

Chomka Barbara

Radochońska Barbara  

Bardzo ważnym problemem w procesie wychowawczym było rozwijanie samodzielności uczniowskiej i nadanie tej samodzielności stosownej rangi w szkole. Głównym zadaniem przyjętym na początku roku przez SU było wprowadzenie w pełni demokratycznego  stylu pracy. Sprawdzianem samorządności i świetnej organizacji imprez artystycznych był Dzień Edukacji Narodowej obchodzony 14. X. przez nauczycieli i wszystkich ludzi związanych z Oświatą.

Pomyślnie układa się także w naszej szkole życie towarzyskie, stwarzające okazję do miłych wspomnień, odpoczynku i zabawy Andrzejkowej. Zgodnie z tradycją ludową towarzyszą mu wróżby i wesołe zabawy.

Piękna imprezą przygotowana przez młodzież pod kierunkiem nauczycielki muzyki p. Alicji Król był apel przedświąteczny. Na program tej imprezy złożyły się: kolędy wykonane przez chór szkolny.

1.VI.1994r. przygotowana została impreza rozrywkowa z okazji Dnia Dziecka obfitowała w liczne atrakcje: występ chóru szkolnego, inscenizacja uczniów klas I-III występ zespołu szkolnego uczennic klas III „mini lista przebojów” w wykonaniu uczniów klas V-VIII, „randka w ciemno”, ogniska klasowe-pieczenie kiełbasy, miedzyklasowe rozgrywki sportowe.

W czerwcu nauczyciele - wychowawcy klas organizowali wycieczki turystyczno-krajoznawcze bliższe i dalsze. W tym roku dużym zainteresowaniem cieszyła się Kalwaria Pacławska.

Organizatorem czerwcowej wycieczki do Warszawy był p. mgr Piotr Haszczyn. Koszt wycieczki częściowo pokryła Spółdzielnia Uczniowska.

Zakończenie roku szkolnego miało charakter szczególnie uroczysty. Po wysłuchaniu mszy św. młodzież, nauczyciele i rodzice uczniów udali się do szkoły by wziąć udział w poświęceniu elewacji szkoły. Następnie udali się uczniowie do klas z swymi wychowawcami po odebranie świadectw.   

Rok szkolny 1994/1995 

Skład Rady Pedagogicznej: 

Walus Elżbieta dyr.

Zaleska Maria

Sosa Danuta

Niklewicz Lesława

Kapuśniak Joanna

Haszczyn Piotr

Kowal Danuta

Pilch Wanda

Król Alicja

Noworolska Halina

Ks. Bugiel Kazimierz

Chomka Barbara 

Od początku roku szkolnego bardzo ładnie rozwija się Samorząd Uczniowski pod opieką p. Marii Zaleskiej. Funkcję przewodniczącej samorządu pełni ucz. Agata Wiśniowska, która jest równocześnie redaktorem szkolnej gazetki „KLEKS”.

13.X.1994r. Dzień Edukacji Narodowej. Uroczysta akademia w Gok-u w Babicach.

27.X.1994r. Po raz pierwszy w dziejach naszej szkoły, złożył wizytę duszpasterską biskup diecezji przemyskiej ks. Stefan Moskwa. Chór powitał zacnego gościa pieśniami, pod nadzorem p. Alicji Król.

Z inicjatywy p. mgr Piotra Haszczyna w listopadzie zorganizowane zostały w sali gimnastycznej zajęcia z papieroplastyki. Były one prowadzone przez grupę z Niemiec, a uczestniczyli w nim chętni uczniowie naszej szkoły.

W grudniu p. Piotr Haszczyn nauczyciel wych fiz przebywając w Niemczech, pozyskał kwotę 1000 marek z przeznaczeniem na cele szkoły.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet chłopcy- przy pomocy dziewcząt przygotowali okolicznościową akademię.

26.V.1995r. gościliśmy w naszej szkole matki naszych uczniów z okazji Dnia Matki, który był przygotowany przez p. Danutę Kowal.  

Zakończenie roku szkolnego-rozdanie świadectw, oraz nagrody książkowe.

 

                                   Rok szkolny 1995/1996   

 

Skład Rady Pedagogicznej: 

Walus Elżbieta dyr.

Zaleska Maria

Sosa Danuta

Niklewicz Lesława

Kapuśniak Joanna

Haszczyn Piotr

Kowal Danuta

Pilch Wanda

Król Alicja

Noworolska Halina

Ks. Bugiel Kazimierz

Chomka Barbara  

Pierwszą i niezwykle przyjemną imprezą zorganizowano w naszej szkole było pasowanie klasy I na ucznia. Święto Edukacji Narodowej - to święto nauczycieli i pracowników szkoły.

Z okazji 77 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości przypadają 11 listopada. Program został przygotowany przez panie: Alicję Król i Wandę Pilch.

Andrzejki w tym roku były również bardzo udane dzieciom nie zabrakło pomysłów do świetnej zabawy.

Szczególnie podniosły charakter mają w naszej szkole uroczyste apele poprzedzające święta Bożego Narodzenia. Wnoszą one do naszych serc wiele ciepła i radości.

8.III.1996 r. Międzynarodowy Dzień Kobiet odbyła się akademia.

W naszej szkole odbyły się eliminacje wojewódzkie XVI Ogólnopolskiego Konkursu Chórów A’ Capella. Chór szkolny pod dyrygenturą p. Alicji Król zdobył I miejsce.

Koniec roku szkolnego już za pasem. Trzeba będzie zdać egzaminy do szkół ponadpodstawowych. Uczniowie klasy ósmej odbyli egzamin próbny z języka polskiego i matematyki.

21.VI.1996r. Koniec roku szkolnego - wspaniała uroczystość.  

Rok szkolny 1996/1997 

1.IX.1996r. rozpoczęcie nowego roku szkolnego odbyło się w sali gimnastycznej.  

Skład Rady Pedagogicznej: 

Walus Elżbieta dyr.

Zaleska Maria

Sosa Danuta

Niklewicz Lesława

Kapuśniak Joanna

Haszczyn Piotr

Kowal Danuta

Pilch Wanda

Król Alicja

Noworolska Halina

Ks. Bugiel Kazimierz

Chomka Barbara 

Pierwszą uroczystością w naszej szkole było święto Edukacji Narodowej. Część artystyczną przygotowały klasy początkowe pod kierunkiem pań: Danuty Sosy, Marii Zaleskiej i Lesławy Niklewicz.

30.XI.1996r. imieniny Andrzeja i z tej okazji zabawa andrzejkowa.

11.XI.1996r. Święto Narodowe. Odbyła się uroczysta akademia, imprezę zakończono polonezem - tradycyjnym tańcem narodowym.

Najmilszą uroczystością dostarczającą nie zapomnianych wzruszeń jest przedświąteczny apel, poprzedzający Święta Bożego Narodzenia, połączony z łamaniem się opłatkiem i składaniem sobie życzeń. I semestr roku szkolnego zakończony. Dla jednych to ogromna radość i satysfakcja z wyników w nauce, a dla innych zaś smutek.

21.III.1997r. –Dzień Wiosny- uczniowie spalili tradycyjnie marzannę.  Ten dzień był dobrze przygotowany przez Samorządy klasowe w porozumieniu z wychowawcami i p. dyrektor. Należy podkreślić że grono pedagogiczne szkoły podstawowej w Babicach szanuje się, a w terminarzu imprez uwzględniono imieniny nauczycieli.

3.V.1997r.- 206 rocznica uchwalenia Konstytucji. To święto Narodowe młodzież uczciła dając program artystyczny dla środowiska w Gminnym Ośrodku Kultury w Babicach przygotowany pod kierunkiem p. Alicji Król i p. Wandy Pilch.

Z wielkim zaangażowaniem pracuje nauczyciel wych fiz p. Piotr Haszczyn. Jest on organizatorem szkolnych meczów międzyklasowych oraz międzyszkolnych. Wymaga to wielu godzin treningu. Cieszą go sukcesy naszych sportowców, ale i porażki mają swoje dodatnie strony, bo zmuszają efektywniejszej pracy nad sobą.

26.V.1997r. Dzień Matki. W tym uroczystym dniu naszym kochanym mamom dzieci i młodzież złożyły najpiękniejsze i najgorętsze życzenia. Część artystyczna jest skromnym podziękowaniem za ich trud i poświęcenie.

1.VI.1997r. odbyło się Gminne spotkanie biegowe dla dzieci klas I-III. Zwycięzcy otrzymali nagrody i dyplomy.

14.VI.1997r. p. Alicja Król z radością obchodzi swój jubileusz, bo 25 lat pracy przyniosły jej duże osiągnięcia. Wszyscy uroczyście odśpiewali „100 lat”.

15.VI.1997r. Uczniowie będą świadkami pięknej szkolnej uroczystości poświęcenia i nadania Sztandary w szkole. Młodzież w strojach galowych udała się parami na Mszę Św., która odbyła się na boisku szkolnym. Nabożeństwo odprawił proboszcz tutejszej parafii ks. Kazimierz Bugiel. Społeczeństwo babickie tłumnie przybyło na Mszę Św., by być świadkiem poświęcenia i nadania Sztandaru szkole. Jest to historyczny moment nie tylko w życiu szkoły, ale również całej miejscowości. Dyrektor szkoły mgr Elżbieta Walus wita wszystkich zebranych na Mszy Św., przedstawia cel uroczystości i prosiła księdza proboszcza Kazimierza Bugla o ceremonię poświęcenia Sztandaru i odprawienia Mszy Świętej. Przedstawiciel OSP w Babicach p. Zdzisław Dachnowicz odczytał apel do młodzieży poprzedzający akt przekazania Sztandaru Szkole. Wszyscy w skupieniu wysłuchali pieśni nabożnej „Bogurodzica” w wykonaniu chóru szkolnego „Pelicano”. Nad oprawą muzyczną czuwa p. Alicja Król. Dyrektor szkoły mgr Elżbieta Walus przyjęła Sztandar od strażaków. Jak nakazuje ceremoniał ucałowała Sztandar, oddając w ten sposób hołd i podkreślając wartość chwili. Przedstawiciele Samorządów klasowych składają ślubowanie. Dyrektor szkoły odczytuje rotę przysięgi. Uczniowie powtarzają: „Ślubujemy Tobie Szkoło”. Poczet Sztandarowy dokonuje prezentacji, okrążą trzykrotnie boisko szkolne. Słowo Boże czytała p. Barbara Wiciejowska- przedstawicielka Komitetu Rodzicielskiego. Dyrektor szkoły dziękuje wszystkim obecnym, którzy wnieśli znaczny wkład w przygotowanie uroczystości. Na uroczystości była obecna Kurator Oświaty z Przemyśla p. Zofia Wojciechowska i Janina Mielnikiewicz jako goście honorowi uroczystości. Inż. Zofia Lekka- wójt Gminy Krzywcza przyjęła z rąk Pani Kurator  Oświaty i Wychowania z Przemyśla odznaczenie za zasługi w zakresie pomocy szkole i wspierania działalności szkół na terenie Gminy Krzywcza. P. Jan Zaleski podziękował dyrektor szkoły za trud kierowania szkołą i wychowywania młodego pokolenia. W imieniu rodziców kieruje też wyrazy uznania do wszystkich nauczycieli, dziękując za przygotowanie tej pięknej uroczystości.