ROK SZKOLNY 2007/2008

3 IX – rozpoczęliśmy Mszą Św. nowy rok szkolny 2007/2008. Po Mszy Św. ze względu na trwający w szkole remont uczniowie, nauczyciele i rodzice spotkali się przed szkołą od strony p. Marca. Po odśpiewaniu hymnu szkoły przemówił dyrektor szkoły, który powitał wszystkich zebranych oraz przedstawił najważniejsze cele do realizacji przez uczniów, nauczycieli i rodziców. Ze względu na wyłączenie sal nr 6,7,8 z użytku uczniowie do 30 IX będą się uczyć w salach zastępczych: pokoju nauczycielskim kl.0, w sali gimnastycznej kl. IV, w pracowni komputerowej kl.VI. W nowym roku szkolnym będą pracować w naszej szkole nowi nauczyciele: Ks. Paweł Hałas (religia), p. Agata Prokopska – nauczanie zintegrowane, p. Agnieszka Madej język angielski. Życzę im przyjemnej i owocnej pracy. Na emeryturę odeszły panie Lesława Niklewicz i Helena Wajda – im dziękujemy za wieloletnią pracę w babickiej szkole. Uczniowie rozpoczęli nowy rok szkolny w mundurkach.

Od 3 IX – praktykę w szkole odbywają studenci Wyższej Szkoły w Przemyślu Katarzyna Plecień i Patryk Bembenek z języka polskiego i historii. Praktykę odbywają u p. B.Haszyczn i A.Majdy.

Od 5 IX – staż odbywa p. Aneta Pękalska wykonując prace administracyjno biurowe zlecone przez dyrektora szkoły.

8 IX – 4 rodziców z klas IV, V, VI brało udział w pracach porządkowych. Zniesiono ze strychu magazynowane, zepsute ławki, tablice i inne sprzęty.

13 IX –odbyła się wywiadówka – temat „Informacja na temat wymagań edukacyjnych”. Rodzice w poszczególnych klasach wybrali przedstawicieli do nowej Rady Rodziców. W wyniku ustaleń nowego zarządu funkcje przewodniczącej objęła p. Marta Ślimak, zastępcą przewodniczącej została p. Anna Krzywińska. Na spotkaniu ogólnym z rodzicami dyrektor przedstawił główne zamierzenia w działaniach dydaktycznych i wychowawczych szkoły oraz przedstawił bardzo trudną sytuację związaną z remontem szkoły; firma mimo obietnic nie kontynuuje remontu w należytym tempie. Ze względu na zimne noce w szkole jest chłodno, a przy tym niesprawna instalacja c. o. Rodzice podjęli uchwałę o wystosowaniu pisma do p. Wójt i Radnych z terenu Babic, by przyspieszyć prace remontowe.

15 IX – zakończył się termin składania wniosków na stypendia szkolne.

17, 18 IX – uczniowie wszystkich klas brali udział w akcji „Sprzątania Świata”. Pod kierunkiem p. M. Jasińskiej uczniowie uprzątnęli ze śmieci główne ulice w miejscowości.

17 IX – kontynuowane są prace remontowe; prace murarskie przy podnoszeniu budynku. Ze względu na małą ilość pracowników prace w dalszym ciągu prowadzone są w żółwim tempie. Tempa nabrały prace na I piętrze: instalacja elektryczna, regipsowanie sufitów, szpachlowanie ścian.

20 IX – B.Chomka brała udział w warsztatach dotyczących współpracy z rodzicami zorganizowanych przez PCEN w Przemyślu.

27 IX – zespół w składzie: B. Chomka, B.Haszczyn, A.Majda, S.Nowosielecka opracował Program Poprawy Efektywności Wychowania.

28 IX – zakończyła praktykę studencką K. Plecień z j. polskiego i P.Bembenek z j. polskiego i historii.

29 IX – p. Anna Majda brała udział w warsztatach pt. Wychowanie patriotyczne w Szkole. Warsztaty odbyły się w Rzeszowie.

29 IX  - z funduszy szkoły zakupiono 10 l farby do malowania siatki boiska szkolnego.Szkolenia w zakresie stażu na nauczyciela stażystę odbyli ks. P. Hałas, M.  i A.Prokopska. 

2 X – uczniowie naszej szkole brali udział w powiatowych zawodach w biegach przełajowych w Krasiczynie. Uczniowie Sikorski Józef, Sikorska Maria, Przepaśniak Piotr, Szpiech Paweł zmierzyli się ze swoimi rówieśnikami w biegach na dystansach dostosowanych do wieku. Najlepszy wynik 10 miejsce zajął Paweł Szpiech. Uczniowie byli pod opieką p. M. Majdy.

4 X  -  Uczniowski Klub Sportowy „Junior” działający przy naszej szkole zorganizował Gminny Turniej w mini piłce nożnej chłopców. Uczniowie z Bachowa, Krzywczy, Reczpola i Babic rozegrali mecze systemem każdy z każdym. Wygrali zawodnicy z Krzywczy. Nasi uczniowie zajęli IV miejsce w składzie: Maciej Krzywiński, Dawid Beer, Paweł Szpiech, Kamil Wilczek.

5 X – rozpoczęły się prace porządkowe po remoncie. Bardzo dziękuje za włożoną prace paniom sprzątaczkom oraz p. M. Ślimak i Undziakiewicz.

6 X – zakończył się remont sal na I piętrze. Bardzo dziękuję paniom: Marii Buś, Renecie Zaleskiej, Sosie, Marcie Ślimak oraz paniom sprzątaczkom za prace porządkowe – mycie podłóg, okien, grzejników, lamperii. Prace zostały wykonane w sobotę.

8 X – zostały pomalowane podłogi w salach 6,7,8 przez p. Józefa Pindę 6 i 8 oraz p. Martę Jasińską s.7.

11 X – panowie Krzywiński, Piekarz, Sosa wnieśli szafki do klas. Uczniowie znieśli z sali gimnastycznej pomoce naukowe i ławki. Prace przy montażu różnych elementów wykonał również p. Radymski w sali nr 7.

12 X – zerówka brała udział w Dniu Kubusia Puchatka organizowanego GCK w Babicach przez p. Danutę Ząbecką. Dziękuję za przygotowanie uczniom odpowiedniego przebrania przez wychowawczynię p. M. Draganik oraz udział w tym gminnym spotkaniu.

12 X – był pierwszym dniem pracy w salach lekcyjnych z przed remontów. Uczniowie wrócili do normalnych warunków pracy. Był to również czas świętowania Dnia Edukacji Narodowej. Społeczność szkolna podziękowała paniom Lesławie Niklewicz oraz Helenie Wajdzie za trud pracy w babickiej szkole ze względu na przejście na emeryturę. Dyrektor szkoły wręczył swoje nagrody następującym nauczycielom: M. Draganik, B. Haszczyn, H, Wajdzie oraz p. M. Pindzie. Część artystyczna przygotowały p. B. Haszczyn i A. Król.

13 X – p. Marek Bandyk i Sosa zamontowali wieszaki na płaszcze na korytarzu I pietra oraz umocowali większość tablic w salach lekcyjnych.13 X – p. Anna Majda brała udział w warsztatach pt. Patriotyzm Jutra zorganizowany przez PCDN w ramach darmowego grantu dla nauczycieli.

13 X – dyrektor szkoły brał udział w szkoleniu na temat analizy sprawdzianu zewnętrznego.

16 X – 6 uczniów brało udział w konkursie przedmiotowym z j. niemieckiego zorganizowanym przez Kuratora Oświaty. 2 uczniów przekroczyło 60 % punktów i zostali wpisani na listę na stronie Internetowej Kuratorium.

18 X – nauczyciele i emerycie brali udział w obiedzie wydanym przez p. L. Niklewicz z okazji zakończenia pracy zawodowej.

19 X – odbył się w szkole konkurs Multites z j. polskiego w którym brało udział 11 uczniów.

19 X – w wyniku kontroli Sanepidu zamknięta została sala komputerowa ze względu na brak warunków do prowadzenia zajęć (składowanie innego sprzętu).

22 X – p.M.Bandyk i Sosa zamontowali ozdobne portale w salach nr 6,7,8. Szczególne podziękowania dla p. M.Bandyka, który bezpłatnie wykonał i zamontował portale.

22 X – uczniowie klas IV, V I VI – 30 osób – uczestniczyło w spektaklu Tajemniczy Ogród wystawiony Sali Roma w Przemyślu. Po spektaklu uczniowie zwiedzili Muzeum Diecezjalne w Przemyślu. Organizatorkami wyjazdu były panie A. Majda i M. Jasińska.

23 X – dyrektor szkoły i p. B. Chomka brały udział w szkoleniu z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Jarosławiu.

24 X – odbył się konkurs Kuratora Oświaty w Rzeszowie z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, w którym brało udział 6 uczniów. 3 z nich przekroczyło 60% punktów.25 X – nauczyciele szkoły i nauczyciele emeryci brali udział w spotkaniu z okazji zakończenia pracy zawodowej p. Heleny Wajdy.

26 X – odbyły się spotkania zespołów ds. analizy sprawdzianów oraz zespołu ds. przygotowania wizyty p. Franka Wilczka w naszej szkole.

29 X – odbyła się uroczystość pasowania na ucznia kl.I. Rodzice uczniów ufundowali dla szkoły pamiątkowy ołówek do pasowania oraz wieszak na ubrania i tablicę pamiątkową przy, której uczniowie zasadzili swoje pamiątkowe drzewko. Po uroczystości odbyło się spotkanie w klasie przy ciastku i herbacie uczniów i rodziców.

29 X – Jakub Lach odebrał nagrodę w konkursie plastycznym. Uroczystość odbyła się w Bibliotece w Przemyślu. Praca została wykonana pod opieką p. H. Noworlskiej.

30 X – B. Haszczyn brała udział w szkoleniu dotyczącym analizy wyników po klasie VI w PCEN w Przemyślu.
Uczniowie sekcji ekologicznej uporządkowali groby żołnierzy na babickim cmentarzu przed Świętem Wszystkich Świętych. Prace te odbywały się po lekcjach.
 

3 XI – odbył się comiesięczny apel szkolny. Dyrektor szkoły wręczył 5 uczniom stypendia na naukę j. angielskiego ufundowane przez firmę KAZAR oraz przypomniał o przestrzeganiu regulaminu szkoły odnośnie noszenia mundurków szkolnych oraz zachowania uczniów podczas dowozów.

4 XI – odbyło się comiesięczne spotkanie nauczycieli poświęcone realizacji zadań wyznaczonych na miesiąc październik i planach na miesiąc listopad.

5 XI – odbył się ogólnopolski konkurs z j. polskiego Olimpus, w którym brało udział  8 uczniów z klas IV, V, VI. Organizatorem konkursu były p.A.Majda i B. Haszczyn.

6 XI – odbył się konkurs humanistyczny organizowany przez Kuratora Oświaty, w którym brało udział 9 uczniów z klas IV – VI . Najwięcej punktów zdobył D. Jurkiewicz 51pkt— tj 75%.7 XI – odbył się konkurs z j. niemieckiego Olimpus, w którym brało udział  8 uczniów z klas V, VI. Organizatorem konkursu była  B. Haszczyn

7 XI – p. M.Jasińska brała udział w szkoleniu nt. Rozwiązywanie trudnych sytuacji wychowawczych.P. Alicja Król ofiarowała kilkadziesiąt książeczek dla klas 0 – III. Książeczki zostały rozprowadzone przez nauczycieli.

8 XI – przedstawiciele Straży Miejskiej z Przemyśla mieli pogadanki w kl 0 – I, II – IV i V – VI na temat bezpieczeństwa.

15 XI – odbył się gminny Turniej mini piłki siatkowej dziewcząt i chłopców. W rywalizacji dziewcząt brały udział szkoły z: Reczpola, Ruszelczyc i Babic, a w kategorii chłopców z Krzywczy, Reczpola, Ruszelczyc i Babic. Organizatorem turnieju była babicka szkoła, a odpowiedzialnym za przeprowadzenie imprezy był p. M.Majda.

16 XI - Program Poprawy Efektywności Wychowania został przedłożony do kuratorium.

16 XI – z powodu zwolnienia lekarskiego p. S.Nowosieleckiej na czas zastępstwa została zatrudniona p. E. Walus na stanowisku nauczyciela matematyki. Obowiązki bibliotekarza przejęła p. M. Jasińska.

17 XI – pracownicy remontujący szkołę pomalowali ubytki na klatce schodowej z materiałów zakupionych przez szkołę.

19 XI— odbył się konkurs poświęcony drodze naukowej Franka Wilczka oraz podsumowanie konkursów plastycznego i poetyckiego poświęconego nobliście. Za przygotowanie konkursów dziękuję paniom: H. Noworolskiej, M. Jasińskie, S. Nowosieleckiej, M.Majdzie, E. Walus.Pani Anna Majda przygotowała wystawy historyczne: 95 lecie budowy szkoły, Historia Szkoły, Klasa Straej Daty. Za wkład pracy składam serdeczne .

24 XI – odwiedził naszą szkolę laureat nagrody Nobla prof. Frank Wilczek. Wszystkim nauczycielom zaangażowanym w przygotowanie uroczystości serdecznie dziękuję. Wielkie  dla p. E. Walus za wypożyczenie flag amerykańskich oraz   p. M. Pindzie i M. Ślimak za dekorację korytarzy.

27 XI— odbył się Konkurs Pieśni Patriotycznej zorganizowany przez p. A.Król współpraca p. M. Jasińska. Brało w nim udział 10 uczniów. Za przygotowanie konkursu i ufundowanie nagród serdecznie dziękuję.

27 XI – odbyła się wywiadówka szkolna. Pod nieobecność dyrektora szkoły część ogólna prowadziła p. B.Chomak.

28 XI— odbył się konkurs matematyczny EDI zorganizowany przez p. E. Walus. Brało w nim udział 9 uczniów.

29 XI – odbyła się zabawa andrzejkowa we wszystkich klasach. Podziękowania dla  wychowawców za przygotowanie zabaw i poczęstunków w klasach.

29 XI – odbył się sprawdzian próbny w klasie VI. Za przeprowadzenie sprawdzianu dziękuję zaangażowanym nauczycielom.

30 XI – uczniowie klas IV – VI oraz pracownicy szkoły oraz rodzice brali udział w ceremonii pogrzebowej mojego ojca. Wszystkim składam serdeczne podziękowanie.Ks. Paweł Hałas brał udział w szkoleniu Jak dobrze Katechizować oraz lekcji otwartej zorganizowanej przez Wydział Katechetyczny.M.Draganik—przygotowała dokument Ceremoniał Szkolny. 

3 XII – odbył się comiesięczny apel szkolny.

4 XII – odbyło się spotkanie nauczycieli i dyrektora poświęcone podsumowaniu pracy szkoły w miesiącu listopadzie i polanach na grudzień.

6 XII – odwiedził naszą szkołę święty Mikołaj klasy 0 – III. Za przygotowanie uroczystości dziękuje p. M. Draganik i A. Król.

10 – 12 XII- uczennice naszej szkoły brały udział w archidiecezjalnym Turnieju mini piłki siatkowej w Dubiecku – Wybrzeże. Wyjazd zorganizował oraz zabezpieczył finansowanie U. G. w Krzywczy p. M. Majda. Dziewczyny zajęły VII miejsce.

11 XII – zostały zakończone prace remontowe przy pokryciu dachu.

13 XII – chór szkolny brał udział w Wojewódzkim Przeglądzie Kolęd w Rzeszowie. W występie brało udział 30 uczennic pod kierunkiem p. Alicji Król. Jako opiekunowie uczniów w  wyjeździe uczestniczyli p. Zdzisław Król oraz dyrektor szkoły. W 10 minutowym występie uczennice zaprezentował kilka kolęd. Występ był udany i był podsumowaniem pracy dyrygentki w ramach programu Śpiewająca Polska.

18 XII – odbył się konkurs klasowy na Najładniejsze Opowiadanie inspirowane obrazem w klasie VI. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród była p. B.Haszczyn.

15 XII-rozpoczęto prace porządkowe na podwórku szkolnym Porżnięto cześć drewna z rozbiórki. Mimo apelu do wszystkich rodziców do pracy zgłosili się tyko panowie: Lach Ryszard i Lach Zdzisław. W pracach uczestniczyli palacze p.Zaleski i p.Piekarz.

W miesiącu grudniu uczniowie brali udział w konkursie na Najpiękniejszą Szopkę. Organizatorem konkursu, w którym wzięło udział 9 uczniów był ks. Paweł Hałas.:I miejsce—Tomasz Rosiwal i Gabriela Bury, II miejsce—Rafał Osypanka, Mateusz Kołodziej, III miejsce—Joanna Gamracy, Wiktor i Aleksandra Bedanrz, Michał Lach.20 XII odbył sie apel przed świętami Bożego Narodzenia. Okolicznościowa akademią ( Jasełka w wykonaniu kl.III) przygotował ks. P. Hałas wraz z p.Halina Noworolską  - oprawa muzyczna p. A.Król.
2 stycznia wróciliśmy do szkoły po przerwie świątecznej.

7 I – odbył się comiesięczny apel szkolny. Wręczono dyplomy uczniom, którzy brali udział w konkursach przedmiotowych ogólnopolskich z j. niemieckiego i j. polskiego.

7 I – odbyła się rada pedagogiczna klasyfikacyjna. Wszyscy uczniowie zostali pozytywnie klasyfikowani.

9 I – odbyła się wywiadówka ogólnoszkolna. Spotkanie z dyrektorem było poświęcone podsumowaniu pracy dydaktyczno – wychowawczej, wynikom sprawdzianu próbnego kl. VI oraz sprawom bieżącym.

10 I – odbyła się zabawa karnawałowa od 12.05 klasy młodsze i zerówka od 16 – 19 klasy starsze.11 I – rozpoczął się remont holu i korytarza I piętra. W piątek skuto tynki na wysokości lamperii. Prace  wykonali panowie: Józef Pinda,. Karpiński, Zbigniew Kopiec.

12 I – kontynuowano prace tynkarskie – podkład cementowy pod tynki. W pracach brali udział p. Józef Pinda,. Grzegorz Karpiński, Zbigniew Kopiec,  Tadeusz Krzywiński.

14 I – zakończono prace tynkarski. W pracach fachowych tynkarskich brali udział: Marek Bandyk, Józef Pinda, Józef Karpiński, Tadeusz Krzywiński pomocniczych - Zbigniew Kopiec. Gotową zaprawę tynkarską w ilości 1200 kg szkoła otrzymała bezpłatnie od p. Mirosława Jurkiewicza właściciela hurtowni budowlanej w Przemyślu. Wszystkie prace zostały wykonane w czynie społecznym.

14 I— odbyła się konferencja podsumowująca pracę szkoły w I semestrze roku szkolnego 2007/2008.

Od 14 I do 22 I trwały prace malarskie, które prowadził p Tadeusz Buś. Wykonano następujące prace: zdzieranie starych powłok farb, szpachlowanie pęknięć i ubytków, gruntowanie powierzchni ścian, szpachlowanie powieszeni lamperii oraz malowanie pokostem, malowanie sufitu i ścian, malowanie lamperii, malowanie boazerii oraz drzwi do biblioteki i sali nr 9 oraz parapety okien. Na materiały do remontu finansował U.G. zapłatę dla malarza z funduszy własnych szkoły. Koszt remontu ok. 3500 zł. Wykonane w czynie społeczny i darowizny 2650 zł.Na feriach zimowych pracownicy obsługi w dniu 15 I skończyli rżnąć drzewo z rozbiórki starego poszycia dachowego, a pracownicy sprzątacze wykonali generalne porządki w klasach: mycie okien, pranie firanek, gruntowne sprzątanie.W trzech klasach zostały uruchomione komputery multimedialne, które zostały uzupełnione o stacje odczytu płytek wszystkich formatów (komputery ze starej pracowni). W sali nr 8 z dostępem do Internetu.28 I – wróciliśmy do pracy po feriach zimowych.

30 I - odbył się II konkurs śpiewaczy pt. „Piękna jest polska Kolęda”, w którym brało udział 12 solistek. I miejsce zdobyła Kamila Kurasz, II miejsce Gabriela Bury, III miejsce Martyna Wojdyła i Gabriela Zaleska. Konkurs zorganizowała i ufundowała nagrody p. Alicja Król. 

4 II – odbyła się projekcja filmu „Strzeż się nieznajomych” we wszystkich klasach.

4 II odbył się comiesięczny apel szkolny, na którym dyrektor szkoły wręczył pochwały dla uczniów klas I – III oraz dyplomy wzorowego ucznia dla klas IV – VI. Zostały również wręczone nagrody dla uczniów, którzy brali w II konkursie pt. Piękna jest polska kolęda zorganizowany przez p. A. Król.

5 II – odbyło się comiesięczne spotkanie Rady Pedagogicznej poświęcone plonom ma przyszły miesiąc.

9 II – zakończyły się prace remontowe na II piętrze: malowanie, ułożenie wykładziny, montaż drzwi, ułożenie płytek w ubikacjach.

10 II – dyrektor szkoły brał udział w nadaniu imienia, przekazania sztandaru i odsłonięcia obelisku przy Szkole Podstawowej w Bachowie.

12 II – odbyła się RP. Pozytywnie zaopiniowano wniosek dla p. Alicji Król na złoty medal zasługi oraz Aneks nr 2 do Arkusza Organizacyjnego Szkoły.

12 II – odbyło się spotkanie z animatorem EFS z Przemyśla poświęcone pozyskiwaniu środków finansowych na organizację zajęć pozalekcyjnych. W szkoleniu brali udział dyrektorzy i nauczyciele z gminy Krzywcza.

14 II – dyrektor szkoły brał udział w szkoleniu dla Samorządów poświęcone środkom z EU na budowę boisk oraz innym sprawom związanym z oświatą. Szkolenie odbyło się w Czudcu.

16 II – większość prac związanych z remontem szkoły zostało ukończonych. W sobotę robotnicy zamontowali brakujące rynny spadowe. Pozostała jeszcze likwidacja wielu usterek.

19 II – dyrektor szkoły brał udział w spotkanie dyrektorów szkół gminy Krzywcza w Ryszelczycach poświęconego utworzeniu porozumienia do sprawy pozyskania środków z EFS.20 II – uczniowie klas 0 – III brali udział w spektaklu teatralnym pt. Karmazynowy Pirat w Przemyskim Centrum Kultury. Wychowawcom dziękuję za organizację wyjazdu.

23 II – p.B. Haszczyn brała udział w konferencji dla nauczycieli j. niemieckiego w Rzeszowie.

25 II – na konkursie wojewódzkim z j. niemieckiego Dawid Jurkiewicz zajął 197 miejsce, a Aleksandra Bednarz 204.

26 II— odbyło się spotkanie wykonawcy prac, inwestora i inspektorów nadzoru, którego celem było spisanie listy poprawek przy remoncie szkoły.

29 II – odbyła się konferencja w ramach WDN na temat Ewaluacji Programów Szkolnych. Szkolenie prowadziła p. Małgorzata Podolak z PCEN w Przemyślu.

3 III – odbyło się uroczyste pasowanie kl.I na Czytelnika Biblioteki. Uroczystość zorganizowała p. M. Jasińska z kl.VI .Część artystyczną urozmaiciły śpiewem uczennice kl.IV pod kierunkiem p. A.Król. Uczniowie otrzymali pamiątki w postaci książek  ufundowanych przez Sklepik Szkolny. Za organizację uroczystości dziękuję p. M.Jasińskiej.

4 III – dyrektor szkoły podpisał Krzywieckie Porozumienie na Rzecz Edukacji, które ma być pomocne przy pozyskiwaniu  środków z EFS. Porozumienie podpisała w imieniu Urzędu Gminy zastępca wójta Krystyna Śmigielska, wszyscy dyrektorzy szkół z gminy, dyrektor gimnazjum oraz przedszkola w Krzywczy. Spotkanie odbyło się w Reczpolu.

7 III – kl.IV wyjechała do Krzywczy na salę gimnastyczną. Uczniowie mieli 4 godzinne zajęcia z wychowania fizycznego pod kierunkiem P.Haszczyna.

10 III – odbył się w naszej szkole Dzień Patron Szkoły Juliusza Słowackiego. Kl IV, V i VI pod kierunkiem p. A.Majdy i B. Haszczyn. Przedstawiono postać patrona w powiązaniu z Fryderykiem Chopinem. Po akademii odbył się tradycyjny konkurs wiedzy o patronie, który wygrała , otrzymując puchar dyrektora szkoły.

Po złożonym wniosku w Narodowym Centrum Kultury w Warszawie nasza szkoła została zakwalifikowana do nastęnnej edycji projektu Śpiewająca Polska od 3 III do19 XII 2008 r.

11 III – odbyło się szkolenie w zakresie korzystania z pracowni komputerowej oraz oprogramowania dydaktycznego dla nauczycieli, który prowadził dyrektor szkoły.

12 III – odbył się konkurs poetycki dla kl.0 – III pt. Czar Wielkanocy zorganizowany przez p. Agatę Prokopską oraz Marzenę Draganik.

13 III -  odbyło się drugie  szkolenie w zakresie korzystania z pracowni komputerowej oraz oprogramowania dydaktycznego dla nauczycieli, który prowadził dyrektor szkoły.

17 III – szkolę odwiedziła Komisja Rewizyjna działająca przy Radzie Gminy Krzywcza. Celem spotkania było zapoznanie się z całokształtem prac przy remoncie szkoły.

19 III – odbył się apel przed Świętami Wielkanocnymi, który przygotowała klasa III pod kierunkiem p.H.Noworolskiej pt. Zwyczaje wielkanocne. Oprawa muzyczna została przygotowana przez p.A.Król. Rozstrzygnięto konkurs na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną,, który przyprowadził ks. P.Hałas. Wręczono pamiątkowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez sklepik szkolny.

28 III – odbyło się spotkanie inwestora, organu prowadzącego oraz inspektorów nadzoru, którego celem było spisanie poprawek budowlanych celem odbioru szkoły po remoncie.

2 IV – odbyła się akademia z okazji 3 rocznicy  śmierci Jana Pawła II, która została przygotowana przez p. M.Jasińską i A.Król. Wieczorem program został zaprezentowany również w kościele babickim dla środowiska.

8 IV – przeprowadzony został sprawdzian po klasie VI i sprawdzian próbny po klasie V. O godzinie 9:00 rozpoczął się sprawdzian właściwy i próbny. Zostały powołane trzy komisje. Uczniowie klasy szóstej pisali  w dwóch salach. Wyniki prześle Okręgowa Komisja Egzaminacyjna na przełomie maja i czerwca. Będą do odczytania też w Internecie. Obserwatorem z ramienia kuratora w naszej szkole była pani wizytator E. Lemek.

11 IV - uczniowie kl.VI pod opieką p.M. Majdy brali udział w całodniowych zajęcia z wychowania fizycznego na sali gimnastycznej w Krzywczy.

14 IV – nauczyciele i uczniowie naszej szkoły brali udział w pogrzebie śp.p. wójt Zofii Lekkiej, która zmarła niespodziewanie 12 kwietnia.

16 IV – odbył się ogólnopolski sprawdzian kl.III po pierwszym cyklu nauczania. Komisja egzaminacyjna w składzie: E.Walus, B. Chomka, A.Majda sprawdziła prace, a wyniki zostały odesłane do firmy Operon organizatora sprawdzianu, który przygotuje opracowanie wyników i przyśle do szkoły. Klasa uzyskała średni wynik 28 punktów na 40 możliwych.

17 kwietnia – nauczyciele wychowawcy klasy IV-VI  ogłosili konkurs plastyczny w związku z uroczystościami na cześć gen. B. Prugara Ketlinga. Konkurs odbył się w dwóch kategoriach kl. 0 – III. Polegał na wykonaniu portretu techniką dowolną. Klasy IV- VI  uczniowie mieli za zadanie namalować wyobrażenie bitwy o Krzywczę. Prace zostały złożone do 25 kwietnia u wychowawców.

18 IV – 17 uczniów z kl. IV – VI brało udział w Ogólnopolskim konkursie z j. niemieckiego pt. Okxword.

18 IV – nauczyciele i uczniowie naszej szkoły brali udział w pogrzebie byłego naszego ucznia śp. Daniela Hadam, który zmarł tragicznie.

21 IV – Rada Pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała Arkusz Organizacji Szkoły na nowy rok szkolny oraz zatwierdzono szkolny zestaw podręczników i programów szkolnych.

22 IV – odbył się apel z okazji Dnia Ziemi przygotowany przez p. M.Jasińską i A.Król. W występie brały udział kl.IV i VI oraz chór szkolny.

23 IV odbyło się spotkanie dyrektora szkoły z Radą Rodziców w pełnym składzie. Omawiano sprawy związane z organizacja nowego roku szkolnego, działalność szkoły od ostatniego spotkania oraz plan pracy do końca roku szkolnego.

25 IV – uczniowie kl.V pod opieką p. Marcina Majdy brali udział w całodniowych zajęcia z wychowania fizycznego na sali gimnastycznej w Krzywczy.

30 IV - odbyła się wywiadówka, uczniowie VI oraz chór szkolny  program artystyczny z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.

W kwietniu zostały zakupnie meble i krzesełka z przeznaczeniem do sal na II piętrze.

5 V – odbył się comiesięczny apel.

9 V -  rozpoczęły się uroczystości związane z nadaniem sali nr 8 imienia gen. Bronisława Prugara – Ketlinga. W GCK odbyło się spotkanie p. Zygmunta, syna generała, ze społecznością Babic oraz uczniami kl.I – III wraz nauczycielami.

10 V – o godz. 9.00 w Gimnazjum w Krzywczy odbyło się spotkanie z uczniami z całej gminy. Zygmunt Prugar Ketling przedstawił opowieść o ojcu z towarzyszeniem chóru Gloria. Wcześniej odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów gimnazjum i naszego chóru Pelikano. Po uroczystości wszyscy zebrani udali się na cmentarz w Krzywczy, gdzie złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze na grobach poległych żołnierzy. Modlitwy w intencji zmarłych poprowadził ks. Andrzej. W uroczystości brały udział poczty sztandarowe SP Babice i SP Bachów.

10 V – o godz. 16 odbyły się główne uroczystości związane z nadaniem imienia gen. Bronisława Prugara – Ketlinga. Cześć artystyczna w wykonaniu naszych uczniów pod kierunkiem p. B. Haszczyn i A. Król rozpoczęła uroczystość, którą zaszczycili swoją obecnością Przewodniczy Rady Gminy Franciszek Stadnik, Sekretarza Gminy Kazimierza Trojana, dyrektorzy szkół z gminy oraz nauczyciele emeryci i rodzice. Następnie rozstrzygnięto konkurs wiedzy o generale oraz wręczono dyplomy w konkursach plastycznych (Wyobrażenie bitwy o Krzywczę, Portret generała, Projekt na pomnik ku czci generała, Pokaz slajdów o generale). Po części artystyczne p. Zygmunt Prugar Ketlinga  uroczyści odsłonił tablicę pamiątkową nad salą oraz wysłuchał koncertu w wykonaniu naszych uczennic. Następnie zaproszeni gości obejrzeli wystawy przygotowane przez nauczycieli: Klasa starej daty, 10 lecie sztandaru szkoły, 95 lecie budowy szkoły oraz wstawy prac uczniów po konkursach związanych z generałem. Po uroczystościach odbyła się kolacja przygotowana przez Radę Rodziców.

22 V – uczniowie naszej szkoły z pocztem sztandarowym brali udział w procesji  Bożego Ciała.

28 V - W szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Matki. W szkole zagościły mamy, obejrzały przygotowaną inscenizację przez panią Barbarę Chomkę z kl.II. Przedstawienie trwające 45 minut przeplatane było poważnymi wierszami i humorystyczną scenką. Po zakończeniu przedstawienia uczniowie rozeszli się do klas, a mamy zostały zaproszone na koncert fortepianowy do sali nr 8  wykonaniu Gabrieli Jurkiewicz, Gabrieli Zaleskiej i Samuela Rabczaka oraz poczęstunek przygotowany przez wychowawcę klasy drugiej. Przy okazji mamy zobaczyły nowe pomieszczenia na poddaszu szkoły.

28 V – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna podała wyniki ze sprawdzianu klasy VI. Uczniowie uzyskali średni wynik 25,2 punktu, 5 stanin. Jest to wynik taki sam jak w roku ubiegłym.

30 V odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej, na której zostały przeanalizowane wyniki sprawdzianów po klasie trzeciej, piątej i szóstej. Wyniki są zadowalające, mamy nadzieję, że w przyszłości będą ciągle rosły przynosząc radość rodzicom i nauczycielom. 

2 VI – odbyły się w naszej szkole uroczystości związane z dniem dziecka. Wychowawcy z poszczególnych klas przygotowali szereg atrakcji dla swoich podopiecznych, a następnie odbyły się zawody sportowe. Biegi dla klas 0 –III oraz skok w dal, dla klas starszych turniej mini piłki siatkowej dla dziewcząt oraz piłki nożnej dla chłopców. No koniec zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.

4 VI – szkolny chór Pelicano brał udział w II Wojewódzkim Przeglądzie Pieśni Religijnej w Rzeszowie, gdzie zaprezentował trzy pieśni ocenione przez jury na brązowe pasmo.

8 – 9 VI– uczniowie z naszej szkoły brali udział w dwudniowej wycieczce do Krakowa – Wieliczki oraz Piaskowej Skały. Organizatorkami imprezy były panie: B. Haszczyn, M. Jasińska oraz A. Majda.

5 VI – uczniowie kl.0 i kl.I brali udział wraz z wychowawczyniami w całodniowym pikniku w Ośrodku Wypoczynkowym w Babicach.

9 VI -  uczniowie kl.II i kl.III brali udział wraz z wychowawczyniami w całodniowym pikniku w Ośrodku wypoczynkowym w Babicach.

12 VI – 13 uczniów z naszej szkoły brało udział w podsumowaniu konkursu przyrodniczego pt. Świat wokół nas w Krzywczy zorganizowanego przez Stowarzyszenie w Dolinie Sanu oraz Urząd Gminy. Wyróżnienie w kategorii prac plastycznych uczniów kl. I –III otrzymał K. Kaszycki.16 VI – odbyła się konferencja klasyfikacyjna.

19 VI – odbyła się uroczystość pożegnania uczniów klasy VI. Część artystyczna została przygotowana przez uczniów kl. Vi i V pod kierunkiem wychowawczyń p. Barbary Haszczyn i Anny Majdy.

20 VI– na uroczystość zakończenia roku szkolnego 2007/2008 złożyły się: msza św. w Skopowie, uroczystość wręczenia nagród i świadectw  wyróżniającym się uczniom, wręczenie świadectw absolwentom oraz uroczystość ich pożegnania się ze szkołą; odpięcie tarczy oraz ucałowanie sztandaru.

Piotr Haszczyn