Program Cała Polska Czyta Dzieciom

 

 

Dajmy szansę naszym dzieciom, by wyrosły na mądrych i dobrych ludzi! Program "Czytające szkoły" w ramach kampanii społecznej "Cała Polska czyta dzieciom"

Kampania "Cała Polska czyta dzieciom" jest adresowana głównie do rodziców. Jednak wielu rodziców nie znajduje czasu ani motywacji, by dzieciom czytać.

 

      W ramach kampanii "Cała Polska Czyta Dzieciom" nasza szkoła przystąpiła 1 października 2008 roku do programu " Czytające szkoły", którego liderem jest p. M. Jasińska. Program wdrażany jest na zajęciach świetlicowych gdzie uczniowie poświęcają 20 minut na głośne czytanie lektur czy innych książek. Do tej pory uczniowie z klas I - III czytali baśnie Andersena, a uczniowie klas IV -VI "Opowieści z Narnii" i "Tajemniczy ogród".

     8 grudnia 2008 pracownice Banku PKO Bank Polski p. Beata Fedyk i Aneta Ochęduszko przekazały naszej szkole zestaw 23 książek w ramach realizowanego przez bank programu, wspólnie z Fundacją ABCXXI - Cała Polska Czyta Dzieciom.

WSZYSCY CHCEMY, ABY NASZE DZIECI WYROSŁY NA MĄDRYCH, DOBRYCH I SZCZĘŚLIWYCH LUDZI.

JEST NA TO SPOSÓB - CZYTAJMY DZIECIOM!

 

Codzienne głośne czytanie dziecku dla przyjemności jest najskuteczniejszym sposobem wychowania czytelnika - człowieka samodzielnie myślącego, posiadającego wiedzę i umiejętność jej poszerzania, kulturalnego, etycznego, z wyobraźnią, który umie radzić sobie w życiu przy pomocy rozumu, a nie pięści.

 

Badania naukowe potwierdzają, że głośne czytanie dziecku:

 

 •  buduje mocną więź między dorosłym i dzieckiem;
 • zapewnia emocjonalny rozwój dziecka;
 • rozwija język, pamięć i wyobraźnię;
 •  uczy myślenia, poprawia koncentrację;
 •  wzmacnia poczucie własnej wartości dziecka;
 • poszerza wiedzę ogólną;
 •  ułatwia naukę, pomaga odnieść sukces w szkole;
 •  uczy wartości moralnych, pomaga w wychowaniu;
 •  zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputerów;
 •  chroni przed zagrożeniami ze strony masowej kultury;
 •  kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życie.
 

 

 

Polskie szkoły, które wprowadziły codzienne głośne czytanie, obserwują:

 • poprawę poziomu wypowiedzi ustnych i pisemnych uczniów
 • wzrost zrozumienia tekstów i poleceń
 • poprawę koncentracji, wydłużenie się przedziału uwagi
 • wyciszenie i większą gotowość do nauki
 • większą skłonność uczniów do refleksji i krytycznego myślenia
 • wzrost poczucia humoru
 • poprawę wzajemnych relacji pomiędzy uczniami
 • powstawanie więzi pomiędzy nauczycielem i uczniami
 • spadek ilości aspołecznych i chuligańskich zachowań
 • wzrost zaangażowania rodziców do czytania dzieciom w domu
 • wzrost czytelnictwa - uczniowie wypożyczają więcej książek

 


Głośne czytanie pomaga szkole realizować jej misję edukacyjna i wychowawczą!

 

 

 

 

Więcej informacji na stronie: www.calapolskaczytadzieciom.pl