Rok 2020 został ustanowiony przez Sejm Rokiem Świętego Jana Pawła II. W związku z powyższym w naszej szkole w miesiącu wrześniu realizowany jest mikrogrant pn. "Edukacyjna podróż śladami Jana Pawła II" w ramach Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych 2020. Projekt ten realizowany jest przez Grupę nieformalną Lokalni Patrioci we współpracy z naszą Szkołą oraz LGD Pogórze Przemysko – Dynowskie. Inicjatywa ta ma na celu poszerzenie wiedzy nt. Św. Jana Pawła II, pokazanie pozytywnych wzorców osobowych, organizację czasu wolnego wśród min. 50 młodych osób w wieku 8 - 15 lat na terenie Gminy Krzywcza.
W ramach projektu zostaną zorganizowane zajęcia dot. osoby Świętego Jana Pawła II, w tym m.in.: warsztaty i pogadanki dot. pasji i zainteresowań Św. Jana Pawła II (dot. zainteresowań aktorskich, sportowych, naukowych Papieża), wspólne śpiewanie Barki, wirtualna wycieczka do Krakowa i Wadowic, wystawa w klasach o św. Janie Pawle II, mozaika z prac plastycznych przygotowanych przez uczniów dot. osoby Papieża.
 
Realizacja programu:

 

30 września 2020 r. w naszej szkole odbyło się rozdanie drobnych podarunków oraz książki  pt. Droga do świętości. Opowiastki o Janie Pawle II dla wszystkich uczniów, którzy brali udział w realizacji mikrograntu „Edukacyjna podróż śladami Jana Pawła II”. Uczniowie klasy I obejrzeli przez łacza internetowe wręczenie podarunku Gabrieli Olech, która naukę w klasie I realizuje zdalnie. Fotorelacja

 


W ramach mikrograntu „Edukacyjna podróż śladami Jana Pawła II”  Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych 2020 uczniowie naszej szkoły wykonali prace plastyczne na temat Świętego Jana Pawła II. Następnie uczniowie ułożyli je w wielkie serce. Część z nich jest eksponowana jest w galerii szkolnej pozostałe możemy obejrzeć w Wirtualnej galerii. Fotogaleria


28 i 29 września uczniowie naszej szkoły odbyli Wirtualną wycieczkę do Wadowic do domu Św. Jana Pawła II. Zajęcia zostały przeprowadzone w ramach realizacji mikrograntu „Edukacyjna podróż śladami Jana Pawła II”. Fotogaleria

 

 


28 września 2020 r. uczniowie obejrzeli wystawę poświęconą św. Janowi Pawłowi II.  Na holu szkolnym zgromadzono obrazy, zdjęcia, książki i rekwizyty poświęcone wielkiemu Polakowi. Wystawę przygotowano w ramach mikrograntu „Edukacyjna podróż śladami Jana Pawła II” . Fotorelacja

 


"Naukowiec nie jest twórcą prawdy lecz jej odkrywcą" te słowa Jana Pawła II przyświecały paniom Dorocie Kaszyckiej i Renacie Zaleskiej, które przygotowały pokaz doświadczeń chemicznych i fizycznych w dniu 24 września 2020r. w ramach mikrograntu „Edukacyjna podróż śladami Jana Pawła II” . Uczniowie z wielką uwagą i zainteresowaniem obejrzeli profesjonalnie przygotowany pokaz.

 

 

 


 

23 września 2020 r. w ramach mikrograntu „Edukacyjna podróż śladami Jana Pawła II”  Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych 2020 klasy IV, V , VI, VII i VIII - śpiewały dla Jana Pawła II - pieśń BARKA zadnie realizowała p. Alicja Król.

Barka w wykonaniu klasy IV Kliknij

Barka w wykonaniu klasy V Kliknij

Barka w wykonaniu klasy VI Kliknij

Barka w wykonaniu klasy VII Kliknij

Barka w wykonaniu klasy VIII Kliknij

 

 Zdjęcia:


22 września 2020 r. klasy I-III obejrzały prezentację przygotowaną przez p. A.Prokopską pt. Jan Paweł II - papież pasjonat sportu w ramach mikrograntu „Edukacyjna podróż śladami Jana Pawła II”


 21 września 2020r. klasy I-VIII brały udział w pokazie i warsztatach teatralnych poświęconych postaci Jana Pawła II w 100 rocznicę urodzin. Dzisiejsze zajęcia należały do cyklu wspomnień o wielkim rodaku, realizowanym w naszej szkole w bieżącym roku, który został ustanowiony przez sejm Rokiem Jana Pawła II. Uczniowie dowiedzieli się o zainteresowaniach teatralnych i pasji aktorskiej naszego wielkiego rodaka, a także mieli sposobność wypróbować swoich sił w warsztatach poświęconych grze na scenie. Projekcję slajdów oraz zajęcia ruchowe i kultury żywego słowa zrealizowano w ramach mikrograntu „Edukacyjna podróż śladami Jana Pawła II” Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych 2020. Zajęcia przygotowały polonistki A. Majda i B. Haszczyn. Fotogaleria

Zredagowała B. Haszczyn

 

 


15 września 2020r. Rok 2020 został ustanowiony przez Sejm Rokiem Świętego Jana Pawła II. W naszej szkole, z tej okazji, w miesiącu wrześniu realizowany jest mikrogrant pn. „Edukacyjna podróż śladami Jana Pawła II” w ramach Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych 2020. W dniach 15-16 IX 2020 uczniowie klas IV-VIII zapoznali się ze sportowymi pasjami naszego papieża oraz jego nauczaniem w tej dziedzinie. Prezentacje na temat czynnego uprawiania sportu przez Jana Pawła II przedstawił uczniom na lekcjach wychowania fizycznego Piotr Haszczyn.