W bieżącym 2017 roku przypada XX rocznica nadania i przekazania szkole sztandaru, który stał się najwierniejszym towarzyszem i wychowawcą babickich uczniów. Wita pierwszaków i żegna absolwentów, uczestniczy w najważniejszych momentach pracy szkoły. Warto z tej okazji przedstawić Jego historię.

Jesienią 1993 r. w Ośrodku Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Dubiecku- Wybrzeże odbyło się 3 dniowe szkolenie Samorządu Uczniowskiego, w którym brało udział 18 uczniów. Szkolenie prowadził Piotr Haszczyn jednocześnie opiekun SU. Uczniowie wśród wielu zajęć opracowali długofalowy plan pracy Samorządu. Na priorytetowe zadanie, na kolejne lata, wyznaczono pozyskanie sztandaru dla szkoły. Po powrocie ze szkolenia decyzja ta została przekazana Radzie Pedagogicznej, która zaakceptowała ten pomysł i powołała zespół nauczycieli ds. pozyskania sztandaru w składzie: Wanda Pilch, Danuta Kowal i Piotr Haszczyn. Uczniowie rozpoczęli zbieranie pieniędzy na ten cel. Sprzedawano ciastka, kanapki, rękodzieło i tak pozyskiwano pierwsze finanse. W tym okresie Przewodniczącą  Samorządu Uczniowskiego była Agnieszka Zbiegień, a w skład Zarządu SU wchodzili jeszcze Magdalena Buś, Agnieszka Urban, Wojciech Zaleski. Na koniec roku uczniowie klasy VIII, którzy kończyli szkolę, a wchodzili w skład SU tak podsumowali swoją pracę: "My jako Samorząd Uczniowski na zakończenie roku szkolnego chcieliśmy króciutko podsumować całoroczna pracę. A więc myślimy, że nasza całoroczna praca była bardzo owocna. Jesteśmy zadowoleni z działających sekcji, które naprawdę dobrze pracowały. Chcielibyśmy, aby to co nie zostało wykonane w tym roku, a jest w planie pracy, przejęli nasi następcy i udało im się to wykonać, aby nadal w naszej szkole było przyjemnie i odbywało się dużo zabaw rozrywkowych. Prosilibyśmy, aby następne Samorządy Uczniowski podjęły się zakupu sztandaru, bo jak widać w tym roku 1994 zostało zebrane na ten cel dość dużo pieniędzy, ale jeszcze nie udało się nam zakupić sztandaru ..."

W pozyskiwanie finansów włączyła się Rada Rodziców. Z wielką pomocą i finansowym wsparciem przyszli strażacy z OSP Babice, którzy zobowiązali się pokryć koszty zakupu sztandaru.

Projekt sztandaru opracowały dyr. Szkoły Elżbieta Walus, Wanda Pilch i Danuta Kowal. Projekt został wykonany w skali 1:1. Na hasło przewodnie wybrano fragment z „Psalmów przyszłości” Juliusza Słowackiego – „Świećmy czynów tarczą własną, czystym sercem, pracą wiarą” przedzielone godłem narodowym na biało - czerwonym tle. Druga strona sztandaru to napis Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Babicach -1997-,  przedzielony emblematem Kaganka Oświaty, na chabrowym tle. W miesiącu marcu 1995 r. sztandar był już gotowy.

Od marca trwały prace związane z organizacją przekazania sztandaru. W tym celu odbywały się cykliczne spotkania komitetu ds. pozyskania sztandaru, dyrektor szkoły p. Elżbiety Walus oraz Rady Rodziców. Ustalono, że uroczystość odbędzie się 15 czerwca 1995, a po wielu debatach i rozmowach ustalono ostateczny plan uroczystości. Do tego czasu została napisana i wydana w nakładzie 500 egzemplarzy monografia szkoły autorstwa P. Haszczyna.

Uroczystość przekazania sztandaru odbyła się podczas mszy św. na boisku szkolnym pod przewodnictwem ks. proboszcza Kazimierza Bugla. Kompania Ochotniczej Straży Pożarnej w Babicach, która uczestniczyła w tym doniosły wydarzeniu, wniosła sztandar na miejsce ceremonii. Podczas eucharystii sztandar został poświęcony i przekazany przez Prezesa OSP Babice Zdzisława Dachnowicza pani dyrektor Elżbiecie Wauls, a następnie pocztowi sztandarowemu.

  

Oprawę muzyczną uroczystości opracowała Alicja Król, która z chórem szkolnym Pelicano. Przygotowano następujące pieśni: Bogurodzico dziewico, Błękitne rozwińmy sztandary, Pod Twą obronę, Panie dobry jak chleb, Już przeszedł Jezus ukochany, Boże coś Polskę. Opracowany został również kanon pt. Świećmy czynów tarczą własną, który skomponowała Alicja Król, a odśpiewał chór. Po mszy św. nastąpiły przemówienia zaproszonych gości. Pani Zofii Wojciechowskiej Kurator  Oświaty, wójt Gminy Krzywcza Zofii Lekkiej. Po zakończeniu uroczystości odbyło się okolicznościowe przyjęcie dla zaproszonych gości, nauczycieli, rodziców i strażaków, które odbyło się w ówczesnym Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji – dziś dwór Babice. Zdjęcia z uroczystości.

 

Piotr Haszczyn

Artykuł w Życiu Przemyskim opisującym uroczystość