W 1988 r. wprowadzono do ceremoniału szkoły Hymn. Słowa napisała nauczycielka Wanda Pilch, a muzykę skomponowała Alicja Król. Słowa bardzo patriotyczne nawiązują do Patrona Szkoły - Juliusza Słowackiego oto treść:

 

Śpiewajmy razem wdzięcznie wesoło,

Bo cię kochamy babicka szkoło.

nauką pracą dobrym przykładem

Pójdziemy wszyscy Patrona śladem

Ref. Juliusz Słowacki

Jest dla nas wzorem

Więc w jego ślady idźmy z honorem

Bo On poeta największym był,

Pisał dla Polski uczciwie żył

I każdy uczeń niechaj pamięta

na całe życie, a nie od święta,

Że patriotą prawdziwym być

To piękne cechy w swym sercu kryć.

 

 

 

 

 

 

P.Wanda Pilch                                         P. Alicja Król