NA DOBRY

 

 POCZĄTEK

 

 

Projekt Gazetka Szkolna 

Projekt Historia Mojej Rodziny 

Strona Internetowa Mojej Miejscowości

W roku szkolnym 2010/2011 nasza szkoła bierze udział w projekcie realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Na Dobry Początek. Wniosek na realizacje powyższego przedsięwzięcia został złożony przez Urząd Gminy w Krzywczy dla wszystkich Szkół Podstawowych na terenie Gminy. Osobami, które pracowały z sukcesem nad wnioskiem są panie Ewa Szymańska w-ce wójt Gminy Krzywcza oraz p. Ewa Pękalska.

W ramach projektu każda szkoła biorąca w nim udział została wyposażona w tablicę interaktywną oraz inne pomoce naukowe związane z realizacją projektu.

W koncepcji programu główny nacisk położono na rozwój i doskonalenie u uczniów umiejętności matematyczno - przyrodniczych oraz  języka angielskiego. Ważnym elementem  jest również poprawa wyników ze sprawdzianu po klasie VI oraz zajęcia z informatyki.

W projekcie biorą udział uczniowie z klasy IV, V i VI, którzy mają następujace zajęcia.

Klasa IV

Język Angielski - prowadzony przez p. Martę Wojdyło - 108 godzin

Przyroda - prowadzona przez p. Martę Jasińską - 54 godziny

Matematyka - prowadzona przez p. Sabinę Nowosielecką  - 54 godziny

Informatyka - prowadzona przez p. Piotra Haszczyna - 108 godzin

Klasa V

Język Angielski - prowadzony przez p. Martę Wojdyło - 108 godzin

Przyroda - prowadzona przez p. Martę Jasińską - 54 godziny

Matematyka - Prowadzona przez p. Sabinę Nowosielecką  - 54 godziny

Informatyka - prowadzona przez p. Piotra Haszczyna - 108 godzin

Klasa VI

Język Angielski - prowadzony przez p. Martę Wojdyło - 108 godzin

Przyroda - prowadzona przez p. Martę Jasińską - 54 godziny

Matematyka - Prowadzona przez p. Sabinę Nowosielecką  - 54 godziny

Informatyka - prowadzona przez p. Piotra Haszczyna - 108 godzin

Zajęcia przygotowujące do Sprawdzianu po kl. VI - p. Marta Jasińska 54 godz., i p. S.Nowosielecka 54 godziny.

Uczniowie otrzymali pakiet przyborów szkolnych w tym pendriva zapakOwany w teczce. Do każdych zajęć otrzymują potrzebne podręczniki oraz w dniach lekcji dostają posiłek w postaci drożdżówki lub pączka oraz soczek.

14 września w Reczpolu odbyło się szkolenie nauczycieli ze wszystkich szkół z Gminy Krzywcza w zakresie podstawowej obsługi i użytkowania tablicy interaktywnej.

23 września 2010 r. odbyło się spotkanie w naszej szkole  p. wice wójt Ewą Szymańską, która przedstawiła założenia programu Na dobry początek realizowany ze środków EFS we wszystkich szkołach naszej gminy. Rodzice odebrali pakiet pomocy szkolnych dla swoich dzieci w tym pendriva i podpisali zgody na udział swoich pociech w projekcie.