Olimpiady i konkursy przedmiotowe 

        

Bardzo ważną kwestią w procesie dydaktycznym szkoły jest uczestnictwo w olimpiadach przedmiotowych w przeszłości, a dziś w konkursach interdyscyplinarnych, które wyławiają najlepszych i najzdolniejszych uczniów. Pierwsze wzmianki o organizowaniu tej formy notuje się w roku szkolnym 1977/78. 

 

 

Rok szkolny 1977/78 

j.polski - Genowefa Stankiewicz

Andrzej Hnat        etap wojewódzki

Danuta Opałko      etap wojewódzki 

 

 

matematyka - Elżbieta Walus

Eugieniusz Hnat   etap wojewódzki

Andrzej Durma     etap wojewódzki

Danuta Opałko      etap wojewódzki 

 

 

fizyka - Elżbieta Walus

Andrzej Durma     etap wojewódzki

Józef Pilch            etap wojewódzki

Eugieniusz Hnat   etap wojewódzki 

 

chemia - Elżbieta Walus

Janusz Błoński      etap wojewódzki

Mieczysław Staszkiewicz etap wojewódzki 

 

geografia - Alicja Król

Andrzej Durma     etap wojewódzki

Mieczysław Staszkiewicz etap wojewódzki 

 

Rok szkolny 1978/79  

język polski - Wanda Pilch

Małgorzata Trusz  etap rejonowy

Józef Pilch            etap wojewódzki 

 

j.rosyjski - Genowefa Piekarska

Józef Pilch            etap rejonowy 

 

Rok szkolny 1979/80 

j.polski - Wanda Pilch

Renata Łabaziewicz         etep rejonowy

CzesławTomaszewski      etap rejonowy 

 

Rok szkolny 1980/81 

j.rosyjski - Maria Linda

Jan Sowa              etap rejonowy

Ryszard Zaleski     etap rejonowy 

 

j.polski- Wanda Pilch

Joanna Buchowska - etap rejonowy

Ryszard Pilch            etap rejonowy 

 

Rok szkolny 1982/83 

j.polski - Wanda Pilch

Józef Burchała - etap wojewódzki,VII miejsce

Agata Burchała - etap wojewódzki 

 

matematyka- Elżbieta Walus

Józef Burchała -etap wojewódzki 

 

fizyka- Elżbieta Walus

Witold Gajewski- etap wojewódzki 

 

Rok szkolny 1983/84 

historia - Wanda Pilch

Dariusz Prokopski - etap wojewódzki 

 

geografia - Alicja Król

Dariusz Prokopski - II miejsce w Gminie 

 

fizyka - Elżbieta Walus

Janusz Szpiech - etap wojewódzki 

 

Rok szkolny 1984/85 

J.polski - Wilchelmina Skubisz

Renata Lewandowska - etap gminny III miejsce

Dariusz Prokopski - etap gminny IV miejsce 

 

j.rosyjski - Małgorzata Tenus

Bernadetta Kruszyńska  etap gminny

Halina Urban  - etap gminny 

 

matematyka - Elżbieta Walus

Renata Lewandowska     etap gminny

Marzena Prokopska       etap gminny

Barbara Mezgier             etap gminny

Mariola Banaś                 etap gminny 

 

fizyka - Elżbieta Walus

Dariusz Prokopski - etap gminny II miejsce,etap wojewódzki udział

Renata Zaleska - etap gminny III miejsce

Janusz Dachnowicz - etap gminny IV miejsce 

 

geografia - Alicja Król

Renata Zaleska - etap gminny II miejsce

Adam Klaczak  - etap gminny II miejsce 

 

chemia - Weronika Wojtyczka

Halina Szwed  etap gminny

Marzena Prokopska   etap gminny

Renata Zaleska  etap gminny

Renata Lewandowska - etap gminny I miejsce, etap wojewódzki udział. 

 

przysposobienie obronne - Franciszek Buchowski

Renata Lewandowska - etap gminny I miejsce, etap wojewódzki udział.

Jerzy Durys - etap gminny III miejsce, etap wojewódzki udział. 

 

historia - Wanda Pilch

Dariusz Prokopski - etap gminny I miejsce, etap wojewódzki udział.

Renata Lewandowska - etap gminny III miejsce 

 

Rok szkolny 1985/86 

j.polski - Wanda Pilch

Jaonna Gąska       etap gminny

Mikłasz Urszula     etap gminny 

 

historia - Wanda Pilch

Urszula Mikłasz     etap gminny

Marta Jasińska      etap gminny 

 

 

matematyka - Elżbieta Walus

Krystyna Durma    etap gminny

Maria Gajewska    etap gminny

Joanna Gąska       etap gminny  

 

fizyka - Elżbieta Walus

Maria Gajewska    etap gminny

Krystyna Durma    etap gminny, etap wojewódzki udział. 

 

chemia - Weronika Wojtyczka

Maria Gajewska    etap gminny

Krystyna Durma    etap gminny udział, etap wojewódzki udział. 

 

geografia - Alicja Król

Jolanta Urban - etap gminny  

 

j.rosyjski - Małgorzta Tenus

Joanna Gąska       etap gminnym

Urszula Mikłasz     etap gminny i rejonowym 

 

Rok szkolny 1986/87 

matematyka - Elżbieta Walus

Renata Seńczyszyn - udział w etapie wojewódzkim 

 

j.polski - Wanda Pilch

Renata Seńczyszyn - III miejsce w etapie gminnym 

 

Rok Szkolny 1987/88 

j.polski - Wanda Pilch

Monika Zawadowicz etap gminny

Dorota Pęcak    etap gminny

Kazimiera Pindaczek       etap gminny 

 

matematyka - Elżbieta Walus

Beata Daraż  etap gminny

Bożena Czyż   etap gminny

Ewa Pinda   etap gminny 

 

fizyka - Elżbieta Walus

Beata Daraż - udział w eliminacjach gminnych 

 

Rok szkolny 1988/89 

matematyka - Elżbieta Walus

Wioletta Seńczyszyn      etap gminny i wojewódzki

Robert Zawadowicz  etap gminny 

 

fizyka - Elżbieta Walus

Wioletta Seńczyszyn      etap wojewódzki

Dariusz Bembenk  etap gminny 

 

historia - Wanda Pilch

Dorota Rubin - etap gminny, etap wojewódzki

A.Gąsiorowska - etap gminny udział

M.Goleniowska - etap gminny udział. 

 

chemia - Weronika Wojtyczka

Alicja Pilch            etap gminny

M.Goleniowska      etap gminny

Wioletta Seńczyszyn      etap gminny i udział wojewódzki.

 

Rok szkolny 1989/90

język polski - Wanda Pilch

Anna Huzarska     etap gminny

Maryla Kwaśna      etap gminny

Krystyna Pich        etap gminny

Mariusz Pinda       etap gminny 

 

matematyka -Elżbieta Walus

Renata Błońska     udział w eliminacjach gminnych i wojewódzkich

Maryla Kwaśna      udział w eliminacjach gminnych i wojewódzkich. 

 

Rok szkolny 1990/91 

matematyka - Elżbieta Walus

Tomasz Prokopski etap gminny i wojewódzki 

 

biologia - Joanna Kapuśniak

Maciej Lach  etap rejonowy

Regina Majstrowicz etap rejonowy

T.G.      etap rejonowy 

 

fizyka - Joanna Kapuśniak

Marcin Solik          etap rejonowy

Józef Szpiech        etap rejonowy  

 

Rok szkolny 1991/92 

j.polski - Danuta Kowal

Marta Hnat etap rejonowy

Marta Pinda   etap rejonowy

Agata Sosnowska  etap rejonowy 

 

matematyka - Elżbieta Walus

Baeata Czyż                  etap gminny

Marta Hnat                     etap gminny

Zuzanna Lach                etap gminny

Marta Pinda                    etap gminny

Alicja Jakubowska          etap gminny

Agnieszka Seńczyszyn   etap gminny

Marta Seńczyszyn          etap gminny

Agata Sosnowska           etap gminny 

 

historia - Wanda Pilch

Liliana Pilch -etap wojewódzki VIII miejsce. 

 

chemia - Weronika Wojtyczka

Regina Majstrowicz - etap rejonowy udział

Agata Sosnowska - etap rejonowy,etap wojewódzki miejsce V. 

 

Rok szkolny 1992/93 

j.polski - Wanda Pilch

Beata Dachnowicz etap rejonowy

Marta Pich            etap rejonowy

Liliana Pilch           etap rejonowy 

 

chemia - Weronika Wojtyczka

Ryszard Urban  etap gminny,rejonowy,wojewódzki

 

historia - Wanda Pilch

Agata Wiśniowska          etap wojewódzki - Polska Jagiellonów 

 

biologia - Joanna Kapuśniak

Jolanta Kołcz etap gminny i rejonowy

Dorota Huzarska   etap gminny i rejonowy

Lach Małgorzata    etap gminny i rejonowy

Renata Pająk        etap gminny

Agnieszka Zbiegień        etap gminny 

 

Rok szkolny 1993/94

j.polski - Wanda Pilch

Agata Wiśniowska    etap gminny

Grażyna Prejzner  etap gminny 

 

biologia - Joanna Kapuśniak

Magdalena Buś     etap gminny, rejonowy

Agata Wiśniowska etap gminny ,rejonowy 

 

geografia - Piotr Haszczyn

Grzegorz Zaleski   etap gminny III miejsce 

 

Rok szkolny 1994/95 

j.polski - Wanda Pilch

Agata Wiśniowska etap gminny i rejonowy 

 

historia - Wanda Pilch

Iwona Sęk  etap gminny

Marzena Seńczyszyn  etap gminny 

 

biologia - Joanna Kapuśniak

Magdalena Buś     gminny i rejonowy 

 

geografia - Alicja Król

Joanna Dudziak    etap gminny

Magdalena Buś     etap gminny 

 

Rok szkolny 1995/96

biologia - Joanna Kapuśniak

Iwona Sęk   etap gminny i rejonowy

Joanna Dudziak    etap gminny 

 

geografia - Alicja Król

Joanna Dudziak    etap gminny