Program Pierwsze Uczniowskie

Doświadczenie Drogą  do Wiedzy

 

   Nasza szkoła w lutym 2009 r. została zakwalifikowna do programu Pierwsze Uczniowskie Doświadczenie Drogą do Wiedzy.  

   Program ma za zadanie kształtowanie u uczniów uzdolnień w różnych obszarach i skierowany jest do klas pierwszych. Trwa od 2009 do 2011 r. W bieżącym roku szkolny klasa I rozpocznie projekt, a od września będzie miała dodatkowo 50 godzin dydaktycznych na realizację przedsięwzięcia opracowanego przez wychowawcę klasy. W roku szkolnym 2009/2010 pierwsza klasa będzie miała na realizacje projektu również 50 godzin, tyle samo godzin będzie miała klasa pierwsza w roku szkolnym 2010/2011.

     Projekt rozpoczyna się w lutym 2009 r. szkoleniem nauczycieli, następnie w kwietniu zostaną dostarczone do szkoły pomoce naukowe, które będą własnością szkoły.

    W ramach projektu szkoła otrzyma pomoce naukowe dla klas I -III za 8 000 zł. Będą to gry rozwijające inteligencję, zestaw do ćwiczeń ruchowych, około 1000 obrazków edukacyjnych z różnych dziedzin.

   W dniach 24.03 i 4.04. p. Halina Noworolska odbyła szkolenie dotyczace realizacji projektu, które odbyło się w Przemyślu.

   Dnia 21.04. szkoła otrzymała pierwszą dostawę pomocy naukowych. Otrzymaliśmy: zestaw LOGICO Piccolo - 25 sztuk, trzech zestawów książeczek po 51 sztuk, folii do wielokrotnego użytku w ilości 25 sztuk, mazaków ścieralnych w ilości 25 sztuk oraz jednej płyty CD instruktażowej, zestaw historyjek obrazkowych - 20 tablic, zestaw kolorowe łyżki, zestaw bambusowe kształtki, gra planszowa do 25 gier, gra planszowa 50 gier, gra planszowa Poczta, bajki-grajki - zestaw 11 książeczek, książka ROK wierszem malowany i 4 zestawy historyjek obrazkowych.

   W dniu 23 kwietnia w klasie I zorganizowano kącik przeznaczony do realizacji projektu.

 

Dostarczone w dniu 14 maja pomoce naukowe sprawiają uczniom wiele radości, co widać na zdjęciach.

Program "Pierwsze uczniowskie doświadczenie droga do wiedzy’’, realizowany od 1 września do 10 grudnia przez p. Halinę Noworolską z kl. II, była inspiracją twórczą nauczyciela i rodziców do innego, bardzo indywidualnego spojrzenia na dziecko i jego szanse edukacyjne. Spojrzenie poprzez  zabawę edukującą sprawiło, że nauka była radosną przygodą, a nie uciążliwym obowiązkiem. Taka forma pracy z dzieckiem ukształtowała u niego poczucie własnej wartości, wiarę w sukces i pozytywną samoocenę. Dużą rolę odgrywał osobisty i emocjonalny kontakt nauczyciela z uczniem oraz  różnorodne, wspólne formy aktywności. Formy, które miały poszerzać pewne zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu efektywności procesu nauczania – uczenia się, kształtowanie, kompetencji kluczowych, koncepcji  inteligencji wielorakich, oraz diagnozowania profilu inteligencji. Pozwoliło to na zmotywowanie dziecka do dalszych poszukiwań poznawczych.

10 grudnia odbył się pokaz efektów edukacyjnych uzyskanych przez kl. II w ramach  tego projektu realizowanego w ciągu 50 godzin. Uczniowie w obecności rodziców i uczniów z klas 0 - III zaprezentowali inscenizację o jesieni, wiersze, piosenki oraz pokaz zajęć ruchowych z wykorzystaniem akcesoriów uzyskanych przez szkołę w ramach projektu. P. Halina Noworolska wraz z dziećmi przygotowała również dekorację, wystawę prac plastycznych i zielników. Obok prezenujemy zdjęcia z prezentacji kl.II. Od grudnia 2009 program realizuje klasa I.

Zakończył się III etap Projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” realizowany z uczniami klasy I. Od stycznia były prowadzone zajęcia, które odbywały się trzy razy w tygodniu. Dzieci chętnie i z zaangażowaniem uczestniczyły w zabawach oraz  samodzielnie podejmowały różnorodne działania. Zajęcia dały im wiele satysfakcji i radości. Uczniowie zaskakiwali swoją pomysłowością w wykorzystaniu pomocy dydaktycznych. Uczestnictwo w zajęciach pokazało, że dzieci mają różne predyspozycje i umiejętności. Ważne jest podkreślenie indywidualności każdego ucznia i pokazanie, że nikt nie powinien czuć się lepszy czy gorszy, a każde dziecko jest zdolne. Dorośli mają te zdolności dostrzegać, rozwijać i wspierać poprzez  dobór najwłaściwszych sposobów oddziaływania, który wynika ze znajomości profilu inteligencji każdego dziecka jego zainteresowań i potrzeb. Jednym z efektów dziecięcych działań w ramach Projektu był udział  w konkursie zorganizowanym przez Grupę Edukacyjną S.A. Beneficjenta Projektu na temat „Bajkowy świat małych odkrywców”. Bohaterem dziecięcej opowieści był tygrysek SKEDO, który usilnie poszukiwał przyjaciół. Bajka zakończona została morałem . Swoje umiejętności uczniowie zaprezentowali również na pokazie wieńczącym III etap.  W prezentacji pod tytułem „Jaki piękny świat” w oparciu o znane zabawy i utwory muzyczne pokazali umiejętności  kształtowane na zajęciach dodatkowych. Na koniec otrzymali  „Pacynki-myszki” jako podziękowanie za udział w Projekcie.

 

 

Więcej o programie na: http://www.pierwszaki.eu/