Uczniowie klasy IV w ramach programu EFS Na dobry początek realizowali 10 godzinny projekt edukacyjny pt. Historia mojej rodziny – dziadka, babci. Na dodatkowych zajęcia z informatyki, z pomocą rodziców, uczniowie przygotowali ciekawe historie swoich dziadków lub babć. Projekt został wykonany w programie Word uzupełniony fotografiami oraz zeskanowaną genealogią rodziny przygotowaną na lekcję historii. Końcowym efektem tego projektu miała być prezentacja dorobku uczniów w niniejszym linku. Ze względu na to, że tylko jeden rodzic wyraził zgodę na publikację pracy swojego dziecka nie będzie jej internetowej prezentacji. Projekt z pewnością pozostanie pamiątką rodzinną, a umiejętności w obsłudze komputera kształtowane przez uczniów będą procentować w ich dalszej edukacji.

Piotr Haszczyn