PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA

Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

 

Barbara haszczyn

język niemiecki klasa VII  <<KLIKNIJ>>

JĘZYK NIEMIECKI KLASA VIII <<KLIKNIJ>>

język polski klasa V <<KLIKNIJ>>

JĘZYK POLSKI KLASA VIII <<KLIKNIJ>>

 

 

Piotr haszczyn

INFORMATYKA KLASA I

INFORMATYKA KLASA II

INFORMATYKA KLASA III

Wychowanie fizyczne kl.iv-viii <<KLIKNIJ>>

WYCHOWANIE FIZYCZNE KL.IV-VIII na czas nauki zdalnej <<KLIKNIJ>>

 

 

RAFAł Włodek

INFORMATYKA KLASA IV <<Kliknij>>

INFORMATYKA KLASA V <<kliknij>>

INFORMATYKA KLASA VI <<kliknij>>

INFORMATYKA KLASA VII <<kliknij>>

INFORMATYKA KLASA VIII <<kliknij>>  Wymagania <<Kliknij>>