REGULAMIN

 ZACHOWANIA SIĘ UCZNIÓW W CZASIE PRZERW

 

1. W czasie przerw uczniowie podporządkowują się poleceniom nauczycieli dyżurujących i innych pracowników Szkoły.

2. Podczas przerw uczniowie przestrzegają zasad bezpieczeństwa i dobrego zachowania.

3. Wszystkie wypadki i konflikty powstałe na przerwach należy zgłaszać nauczycielowi dyżurującemu na danym piętrze.

4. Uczniowie powinni przebywać podczas przerw na piętrze, na którym aktualnie odbywają się ich zajęcia lub w dni pogodne na boisku szkolnym, placu zabaw jeżeli znajdują się tam nauczyciele dyżurujący.5.

5. Uczniowie nie przebywają w toalecie bez  potrzeby. Toaleta nie jest miejscem spotkań towarzyskich. Opuszczaj  ją zaraz po skorzystaniu. Jeśli zauważysz zniszczenia lub nieporządek, niezwłocznie zgłoś to nauczycielowi dyżurującemu.

6. W toaletach i na korytarzach należy zachować czystość.

7. Schodząc do szatni tornistry mają być ułożone wzdłuż ściany, aby nie przeszkadzały w przejściu.

8. Uczeń pod żadnym pozorem nie opuszcza terenu szkoły w trakcie zajęć.

9. Nie biegaj po korytarzu; wiesz przecież, że możesz kogoś potrącić lub przewrócić.

10. Uczeń nie zostawia w kieszeniach pieniędzy, kluczy ani innych cennych przedmiotów.  Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione  wartościowe przedmioty.

11. Hałas utrudnia wypoczynek. Nie krzycz, nie piszcz, nie gwiżdż – zwłaszcza, kiedy zadzwoni dzwonek.

12. Baw się bezpiecznie i kulturalnie: nie kłóć, nie obrażaj, nie szarp, nie zabieraj cudzej własności, nie przeklinaj.

 

WARTO ZAPAMIĘTAĆ:

SPACERUJ  PO KORYTARZACH – NIE BIEGAJ!

ROZMAWIAJ – SŁUCHAJ, ŚMIEJ SIĘ, ŻARTUJ – NIE KRZYCZ.

POWIEDZ KOLEŻANKOM I KOLEGOM COŚ MIŁEGO – NIE PRZEKLINAJ, NIE BĄDŹ WULGARNY I AGRESYWNY.

ZABAWA KOŃCZY SIĘ,  JEŚLI KOMUŚ SPRAWIA BÓL I PRZYKROŚĆ.