SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

 

 

Skład Samorządu Uczniowskiego na rok 2019/2020:

 

PRZEWODNICZĄCY – Martyna Kopiec

ZASTĘPCA – Norbert Kasprowicz, Bartosz Kurasz

SEKRETARZ- Kinga Jurkiewicz

SKARBNIK – Julia Jurkiewicz

 

 

Opiekun Samorządu: Marta Jasińska