Program Śpiewająca Polska 

Narodowe Centrum Kultury w Warszawie od 1 września 2006 r. zaczęło realizować program Śpiewająca Polska. Od pierwszej edycji bierze w nim  udział nasza szkoła. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu dyrygentki p. Alicji Król (zdjęcie poniżej), chór Pelicano kontynuuje ponad 30 letnią tradycję w występach śpiewu chóralnego. 

 HISTORIA CHÓRU        

    W latach 60 zaczęto w szkole zwracać baczniejszą uwagę na różnego rodzaju koła i organizacje młodzieżowe. Od roku 1967 zaczął pracować w babickiej szkole Zbigniew Kuncelman specjalista od wychowania muzycznego. On to założył pierwszy chór szkolny, który w roku szkolnym 1968/69 brał udział w eliminacjach powiatowych chórów szkolnych.

   Od 1973 r. do chwili obecnej chórem kieruje p. Alicja Król, która swoim wielkim zaangażowaniem i wieloma godzinami pracy (w tym wiele społecznie) potrafi stworzyć w małej wiejskiej szkółce chór, który odnosił sukcesy na arenie międzywojewódzkiej. Obecnie przy sześciu klasach chór nadal jest chlubą szkoły i uświetnia wszystkie uroczystości państwowe i szkolne. Poniżej zdjęcie chóru z ok. roku 1977.

  

Ważniejsze osiągnięcia chóru Pelicano:

20.04.1985 r. w Przeglądzie Wojewódzkim Chórów szkolnych w Przemyślu zajął I miejsce.

24.04.1985 r. w ramach Dni Kultury Obwodu Lwowskiego w naszym województwie, chór i zespół, wokalny dał koncert pieśni chóralnej dla gości ze Lwowa.

26.05.1985 - chór i zespół wokalny dał koncert z okazji Święta Ludowego w Bachowie.

1.06.1985 r. - brał udział w Koncercie Galowym Chórów Szkół Podstawowych Województwa Przemyskiego w Przeworsku.

19.06.1985 r. brał udział w I etapie Wojewódzkiego Przeglądu Chórów województwa przemyskiego w ramach "X Festiwalu Polskiej Piosenki Chóralnej" w GOK w Babicach, gdzie został wytypowany do II etapu, który odbył się w Karkowskim Domu Kultury "Pałac pod Baranami" 

27.10.1985 - Kraków - II etap przesłuchań X Festiwalu Polskiej Pieśni Chóralnej; zdobycie brązowego medalu.

15 III 1996 Konkurs Chórów Szkolnych A'Cappella, eliminacje wojewódzkie w Przemyślu.

12 IV 1986 - udział w przesłuchaniach międzywojewódzkich - Konkurs Chórów Szkolnych A'Cappella w Rzeszowie, zdobycie III miejsca - dyplom z wyróżnieniem.

17 maja 1986 r. GOK w Babicach - Przegląd Kulturalny Szkół Gminy Krzywcza; chór prezentował dorobek całorocznej pracy - został wyróżniony i wyznaczony do prezentowania programu artystycznego na Koncercie Galowym w Lubaczowie.

1 VI 1986 Lubaczów - Koncert Galowy

26 VI 1986- I etap przesłuchań wojewódzkich XI Festiwalu Polskiej Pieśni Chóralnej Katowice, gdzie zdobył I miejsce - brązowy medal festiwalu oraz został wyznaczony do II etapu przesłuchań XI Festiwalu Polskiej Pieśni Chóralnej do Krakowa

Rok 2000 i 2006 Udział w Konkursie Chórów Szkolnych A'Cappella, eliminacje wojewódzkie.  

Rok 2007 Brązowe Pasmo w Wojewódzkim Przeglądzie Chórów.

Rok 2008 Srebrne maj 2008 i Złote grudzień 2008 Pasmo w Wojewódzkim Przeglądzie Chórów.

I edycja Programu: od 1.09.2006 do 20.12.2006 

  

Zajęcia chóru były prowadzone w wymiarze 4 godzin tygodniowo, w których uczestniczyło 30 dziewcząt i czasowo 8 chłopców. W program zajęć obejmował ćwiczenia z emisji głosu, artykulacji, dykcji, dynamiki oraz ćwiczeń solmizacyjnych i solfeżowych. Uczniowie poznawali pieśni patriotyczne, kolędy, pastorałki oraz pieśni okolicznościowe. Uczniowie prezentowali swoje umiejętności na akademiach szkolnych z okazji Dnia nauczyciela, Święta Narodowego 11 listopada oraz wykonali koncert kolęd na apelu z okazji Świat Bożego Narodzenia. Został zorganizowany w szkole Konkurs Pieśni Patriotycznej, w którym brało udział 15 osób. Każdy z uczestników prezentował dwie pieśni patriotyczne, w tym jedna obowiązkowo (Rota). Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody.

   Uczniowie w ramach projektu brali udział (14 XII 2006 r.)w Koncercie Kolęd i Pastorałek w Rzeszowie prezentując kolędę „Pastuszkowie” oraz brali udział w wspólnym koncercie wszystkich chórów. Również chór „Pelicano” brał udział w eliminacjach regionalnych XIII Ogólnopolskiego festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. K.Szwarlika w Jarosławiu (17 XII 2006 r.). 

 

II edycja Programu: od 02.01.2007 do 25.02.2007 

   Zajęcia chóru były prowadzone w wymiarze 4 godzin tygodniowo, w których uczestniczyło 30 dziewcząt. Program obejmował ćwiczenia z emisji głosu, artykulacji, dykcji , dynamiki oraz ćwiczeń solmizacyjnych i solfeżowych. Uczniowie poznawali pieśni patriotyczne, kolędy, pastorałki oraz pieśni okolicznościowe i religijne.

   Uczniowie prezentowali swoje umiejętności na akademiach szkolnych. Został zorganizowany w szkole Konkurs Kolęd pt. Piękna jest polska kolęda, w którym brało udział 22 osób. Każdy z uczestników prezentował dwie kolędy, w tym jedną obowiązkowo. Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody.  

III edycja Programu: od 26.02.2007 do 15.06 .2007 

   Zajęcia chóru były prowadzone w wymiarze 4 godzin tygodniowo, w których uczestniczyło 30 dziewcząt. Uczniowie prezentowali swoje umiejętności na akademiach szkolnych z okazji: Dnia Papieskiego, Apelu wielkanocnego, Akademii z okazji Święta 3 Maja, Dnia Matki. Został zorganizowany w szkole Konkurs Kolęd pt. Piękna jest polska kolęda, w którym brało udział 22 osób. Każdy z uczestników prezentował dwie kolędy, w tym jedną obowiązkowo. Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody. Zorganizowano uroczyste pożegnanie chórzystek z kl.VI.

   Uczniowie w ramach projektu brali udział (24 maja 2007 r.) w I Wojewódzkim Przeglądzie Chórów Szkolnych Magnifika w Rzeszowie prezentując pieśni religijne. Ucząca skomponowała melodię do wierszu „Sosna Polska”. Chór zaprezentował tę pieśń na akademii z okazji Rocznicy Śmierci Papieża. 

IV edycja Programu: od 03.09.2007 do 22.12.2007 

   Chór dziecięcy „PELICANO” liczył 38 solistek. W okresie trwania programu brał udział w następujących imprezach szkolnych:

- 12 październik 2007 Dzień Edukacji Narodowej /pieśni okolicznościowe/.

- 9 listopad 2007 Uroczysta akademia z okazji 11 listopada /pieśni patriotyczne i legionowe/.

- 24 listopad 2007 Program muzyczny przygotowany przez chór z okazji wizyty w naszej szkole Noblisty Franka Wilczka /„Gaude Mater Polonia”, dwie pieśni w języku angielskim, „Polskie kwiaty”; w drugiej części chór zaśpiewał wiązankę pieśni ludowych a zespół taneczny z klasy  VI  zatańczył poleczkę/.

- 27 listopad 2007 konkurs pieśni patriotycznej zorganizowany przez zarząd i opiekunkę chóru.-6 grudzień 2007 spotkanie z Mikołajem - przygotowanie  trzech piosenek o Mikołaju z klasą „0”.

- 12 grudzień 2007 chór „Pelicano” brał udział w przesłuchaniu chórów szkolnych objętych programem „Śpiewająca Polska” – „W drodze do Betlejem”, w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie. Chór zaśpiewał trzy kolędy: Wigilia, Cicha noc, Mizerna cicha i piosenkę w języku angielskim „ You are my Sunshine”.

- 21 grudzień  2007 koncert kolęd na uroczystym apelu szkolnym “Wigilia w naszej szkole” /siedem kolęd/. 

V edycja Programu: od 05.03.2008 do 19.12.2008

 Chór liczył 35 ucznennic i 2 uczniów brał udział w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych.

- 19-03-2008 Uroczysty apel przed Świętami Wielkanocnymi. Chór śpiewał 5 utworów

- 02-04-2008 3 rocznica śmierci Papieża Jana Pawła II – koncert pieśni Religijnych w szkole o godz. 11.00, oraz w kościele w Babicach o godz. 16.30. Chór śpiewał 6 utworów.

- 22-04-2008 „Dzień Ziemi” pieśni o tematyce ekologicznej. Chór śpiewał 5 utworów.- 30-04-2008 

- 3-go Maja koncert pieśni patriotycznych o godz. 11.00 dla całej szkoły i o godz. 14.00 dla rodziców przed wywiadówką.  Chór śpiewał 6 utworów.

- 10-05-2008 koncert pieśni patriotycznych i legionowych Gimnazjum w Krzywczy o godz. 9.00 i wieczorem o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej w Babicach. Chór śpiewał 5 utworów. 

04-06-2008 II Wojewódzki Przegląd Chór Szkolnych „Magnificat”.

13-10-2008 r. – Oprawa muzyczna akademii z okazji Święta Edukacji Narodowej. Chór śpiewał 4 utwory.

12-11-2008 r. - Oprawa muzyczna akademii z okazji Święta Niepodległości. Chór śpiewał 6 utworów

27-11.2008 r. Szkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej

17-12- 2008 r. Przegląd chórów szkolnych w Rzeszowie – W drodze do Betlejem. Chór śpiewał 4 kolędy.

20-12-2008 –koncert kolęd w Gminnym Centrum Kultury w Babicach podczas kiermaszu Bożonarodzeniowego. 

13 - 01-2009 odbył się Szkolny Konkurs Kolęd zorganizowany przez Zarząd Chóru Pelicano oraz p. Alicję Król i p. Martę Jasińską. W konkursie wystąpiło 9 solistek.

 

Osiągnięcia chóru

Na II Przeglądzie Chórów Szkolnych „Magnificat” w Rzeszowie 4 VI 2008 r. zdobył 57 pkt i został oceniony na Brązowe Pasmo.

II Przegląd Kolęd i Pastorałek  - W drodze do Betlejem – w Rzeszowie 17 XII 2008 r. Chór został oceniony na Srebrne Pasmo. 

VI edycja Programu: od 05.03.2009 do 19.12.2009

Chór „Pelicano” w roku szkolnym 2008/09 objęty był nadal przez Narodowe Centrum Kultury ogólnopolskim programem rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”. Chór liczy 30 solistów -28 dziewcząt i 2 chłopców. Na lekcjach chóru prowadzone były ćwiczenia emisji głosów, rytmiki, artykulacji oraz nauka pieśni i piosenek związanych z kalendarzem imprez szkolnych i pozaszkolnych. Chór przygotowywał również obowiązujący repertuar pieśni na wojewódzki przegląd chórów szkolnych „Magnifika”. 

Chór „Pelicano” brał udział w następujących uroczystościach:

5-03               - uroczystość mianowania uczniów klasy pierwszej na czytelnika biblioteki, krótki koncert pieśni.

1-04-09 - akademia z okazji rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II - koncert pieśni nabożnych.

3-04-09 - inauguracja Roku Juliusza Słowackiego - koncert pieśni chóralnej.

8-04-09 - uroczysta akademia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych – pieśni o zwyczajach i obyczajach Świąt Wielkanocnych. 

23-04-09- akademia z okazji „ Dnia Ziemi” - koncert pieśni okolicznościowych.

30-04-09- akademia z okazji 218 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja; koncert pieśni patriotycznych.

26-05-09- akademia z okazji Dnia Matki - koncert pieśni o Matce.

3-06-09  - III Wojewódzki Przegląd Chórów Szkolnych „Magnificat” w Rzeszowie zdobycie „Złotego  Pasma”.

5-06-09 -  udział w pogrzebie zmarłej  emerytowanej nauczycielki Wandy Pilch –koncert pieśni maryjnych w kościele.

18-06-09- uroczyste pożegnanie klasy szóstej - chór w końcowym koncercie  zaprezentował następujące pieśni:

- Do widzenia  Panie  Dyrektorze

- Wyśpiewać Wam chcemy dziś życzenia

-  Heaven is a Wanderful  place

- Odpowie Ci wiatr.

 W ciągu roku zorganizowane były dwa konkursy pieśni:

27-11-08 - Pieśni Patriotyczne.

13-01-09 - Najpiękniejsza jest Polska Kolęda.

Nagrody w w/w konkursach ufundowała nauczycielka Alicja Król. Zorganizowano uroczyste spotkanie chórzystów przy ciastkach i napojach. Wszyscy chórzyści otrzymali pamiątkowe zdjęcie chóru z występu w Rzeszowie oraz  rzeczowe upominki ufundowane przez nauczycielkę Alicję Król.  W czasie spotkania wytworzyła się bardzo miła i życzliwa atmosfera. Dyrektor złożył gratulacje i podziękowania dyrygentce i  solistom chóru.

14 października wystep chóru na akademii z okazji Święta Edukacji Narodowej.

16 grudnia szkolny chór Pelicano wziął udział w Wojewódzkim Przeglądzie pt. W drodze do Betlejem w Rzeszowie. Chórzystki pod kierunkiem pani Alicji Król zaprezentowały polskie kolędy. Jury oceniające przegląd przyznało naszemu chórowi ZŁOTE PASMO, czyli najwyższe wyróżnienie. Jest to ogromy sukces uczennic naszej szkoły i dyrygentki p. Alicji Król. To już trzeci występ naszego chóru w tym przeglądzie, który jest organizowany w ramach Programu Śpiewająca Polska realizowanego przez naszą szkołę. 

 

17 grudnia występ w Gminnym Centrum Kultury na kirmaszu Bożonarodzeniowym organizowanym przez p. Martę Jasińską - koncert kolęd.

22 grudnia występ na szkolny apale z okazji Świąt Bożego Narodzenia -  koncert kolęd.

22 grudnia zakończenie VI edycji Programu. 

VII edycja Śpiewająca Polska: 2 III 2010 - 22 XII 2010.

W ramach projektu chór szkolny oprawił muzycznie wiele imperz szkolnych i środowiskowych, a ukoronowaniem pracy dyrygentki p.Alicji Król  był występ w Rzeszowie. W dniu 17 czerwca 2010 r. chór „ PELICANO” brał udział w IV WOJEWÓDZKIM PRZEGLĄDZIE CHÓRÓW SZKOLNYCH „ Magnificat”. Przegląd odbył się w kościele św. Judy Tadeusza w Rzeszowie. Chór wykonał cztery pieśni: - Kanon – Veni Kreator Spiritus - opr. ks. Marian Żuk, Polskie Kwiaty - ks. S. Ziemiański, Ojczyzna - opr. A. Suzin, Czemu żeś mnie. Chór powtórzył sukces z poprzednich przeglądów i po raz trzeci zdobył „Złote Pasmo”. Dyrygentka Alicja Król dziękuje wszystkim solistkom chóru za ciężką pracę na próbach i za piękny występ na przeglądzie, rodzicom za zachęcanie dzieci do nauki śpiewania.