Zajęcia projektowe z matematyki "Ścisły umysł"  odbywają się jeden raz w tygodniu: dla uczniów klas IV i  V w czwartki, a dla uczniów klas VI, VII, VIII w poniedziałki. Zajęcia mają na celu rozwijanie zainteresowań matematycznych, doskonalenie wcześniej zdobytych oraz nabywanie nowych umiejętności w rozwiązywaniu problemów matematycznych, rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań matematycznych, uczenie logicznego myślenia, kształtowanie umiejętności stosowania matematyki w różnych dziedzinach nauki, rozwijanie wyobraźni matematycznej, rozwiązywanie zagadek logicznych, krzyżówek, łamigłówek liczbowych. Uczniowie chętnie uczestniczą w tych zajęciach, uczą się poprzez aktywizujące metody nauczania, poprzez zabawę, korzystają z pomocy przygotowanych przez nauczyciela, z internetu, z ciekawych stron matematycznych.