Praca semestralna z j. polskiego
napisana pod kierunkiem B.Haszczyn
KAROLINA CZARNIECKA
SP BABICE
ROK SZKOLNY 2001/2002

               Opowieść o życiu Zbigniewa Czarnieckiego mojego dziadka


    Mój dziadek Zbigniew Czarniecki urodził się 5 czerwca 1927 r. w Grodnie, woj. Białostockie. Ma jeszcze siostrę o 6 lat starszą, nazywa się Janina. Rodzice dziadka nazywali się Weronika z Pntołów, ur. w 1901 r. i Michał Czarniecki ur. w 1901r, pochodzili z Krzywczy.
    Mój pradziadek Michał Czarniecki wstąpił do wojska jako ochotnik w 1918 r. walczył z Ukraińcami w Przemyślu i we Lwowie. Walczył również w roku 1920 z bolszewikami na froncie południowym od Lwowa aż po Kijów. Służył w dziesiątym pułku artylerii ciężkiej. W roku 1925 został przeniesiony do Grodna. Tam został sierżantem w trzecim dywizjonie artylerii przeciwlotniczej.  W 1939r. został awansowany na chorążego, po czym został przeniesiony do Katowic, gdzie służył w piętnastym dywizjonie artylerii przeciwlotniczej.
   Gdy wybuchła II wojna światowa 1 września 1939 r. brał udział w obronie Katowic, Częstochowy, Radomia, Warszawy, Brześcia nad Bugiem, Równego i Lwowa. W czasie walk z Niemcami został rozbrojony i wywieziony w kierunku Katynia. W czasie transportu kolejowego pradziadek Michał Czarniecki wraz z kolegami wyłamali podłogę w wagonie i uciekli.
   Po powrocie z frontu wstąpił do organizacji ZWZ [Związek Walki Zbrojnej] w 1939 r. Na terenie gminy Krzywcza i Krasiczyn zorganizował placówkę konspiracyjną ZWZ i Armii Krajowej. Był jej dowódcą od 1939 do kwietnia 1944 r. Za tą działalność w tej organizacji został aresztowany przez Gestapo. W dniu 27.05.1944 został rozstrzelany w więzieniu Montelupich w Krakowie.
   Dziadek Zbigniew Czarniecki chodził do szkoły Podstawowej w Grodnie od 1934 do1939 r. Potem uczył się w Przemyślu i zdał małą maturę. Dzieciństwo spędził w Grodnie. Gdy miał 6 lat wyjechał z Grodna do Katowic i tam zamieszkał. Został ochrzczony w Grodnie, Komunię Świętą przyjął w 1937 r. w kościele w Grodnie. Gdy dziadzio miał 17 lat zginął ojciec, rozstrzelany przez niemców. 15.01.1943 r. zosał przyjęty do organizacji podziemnej Armii Krajowej w placówce nr 4 psełdonim ,,Klara” w Krzywczy, w której dowódcą był ojciec dziadka - Michał Czarniecki. W roku 1944  w miesiącu lipcu brał udział w akcji ,,Burza” walcząc z wycofującymi się Niemcami. Od roku 1944 do kwietnia 1947 brał udział w walkach i obronie gminy Krzywcza i Dubiecka przed UPA [Ukraińska Armia Powstańcza]. Za tę działalność został odznaczony krzyżem Armii Krajowej, Odznaką Akcji ,,Burza”, odznaką weteranów II wojny światowej oraz został mianowany na podporucznika z dniem 30 października 2000 r.
   Pracował w gminnej spółdzielni w Krzywczy i Dubiecku od 1948 do 1983 r. jako pracownik umysłowy. Ożenił się w roku 1958 z Jadwigą Gąską. Żona jego Jadwiga pochodzi z Babic. Po ślubie zamieszkali w Babicach i mieszkają tam do dziś. Mają dwóch synów, Adama ur.1959 i Janusza ur. 1961. W 1984 r. przeszedł na emeryturę. Oprócz pracy zawodowej prowadzi gospodarstwo rolne. W życiu ceni najbardziej wartości chrześcijańskie i narodowe. Dzisiejszej młodzieży dałby radę, żeby brała udział we wszystkich sprawach społecznych i gospodarki narodowej. A tym samym była młodzieżą patriotyczną.