Zasady rekrutacji

Poniższe dokumenty można wydrukować lub pobrać.

Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji w projekcie 2019

Załącznik nr 1 do regulaminu - Karta zapisu

Załącznik nr 1 do regulaminu - Karta zgłoszenia dziecka

Załącznik nr 2 do regulaminu - Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 3 - Oświadczenie uczestnika projektu – Uczeń

Załącznik nr 3 do regulaminu rekrutacji -OŚWIADCZENIEE UCZESTNIKA PROJEKTU

Oświadczenie o pobieraniu nauki, zatrudnieniu

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do szkoły z oddziałem przedszkolnym

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do oddziału przedszkolnego Babice

Oświadczenie o wizerunku