ABSOLWENCI 

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO

W BABICACH

 

 

Esencją każdej szkoły są jej wychowankowie, czyli absolwenci. Ten link będzie poświęcony absolwentom szkoły. Będzie on sukcesywnie uzupełniany, aż do końca posiadanej przez szkołę dokumentacji. Poniżej prezentujemy uczniów, którzy w naszej szkole wyróżniali się uzyskując dobre i bardzo dobre wyniki. A w podlinkach poszczególne roczniki absolwentów.

Znani absolwenci naszej szkoły:

 

Stanisław Jodłowski urodził się 14 grudnia 1902 roku we wsi Tarnawka, do szkoły podstawowej uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Babicach mieszkając na stancji u p. Trojana. Dom ten znajdował się w pobliżu dzisiejszego budynku p. Karpińskiego. Po ukończeniu gimnazjum klasycznego w Przemyślu wstąpił do Seminarium Duchownego, z którego wystąpił i rozpoczął studia wyższe z filologii polskiej w Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, kończąc je w roku 1929 doktoratem starego typu, a następnie uzupełniając dyplomem magistra. Przez jakiś czas pracował jako nauczyciel w Gimnazjum przemyskim następnie rozpoczął pracę w uniwersytecie Jana Kazimierza, pełniąc obowiązki młodszego, a następnie starszego asystenta w Katedrze Języka Polskiego, prowadzonej przez prof. Henryka Gaertnera, i w Katedrze Filologii Słowiańskiej, kierowanej przez prof. Witolda Taszyckiego. Podczas asystentury uczył zarazem języka polskiego w VI Gimnazjum we Lwowie. W trakcie tej pracy zrodziły się i umocniły zawiązki przyszłych zainteresowań dydaktycznych Profesora. Pełnił funkcję redaktora w wydawnictwie Książnica Atlas, a napotykane w tekstach wątpliwości interpunkcyjne doprowadziły do zbadania problematyki i napisania książki Zasady interpunkcji (1935). Wspólnie z prof. W. Taszyckim opracował podręcznik ortografii i interpunkcji w postaci książki Zasady pisowni polskiej i interpunkcji ze słownikiem ortograficznym (1936). W czasie wojny brał udział w tajnym nauczaniu.

W roku 1946 Stanisław Jodłowski przenosi się do Krakowa i powraca do pracy w szkole wyższej. Pracuje kolejno: w PWSP w Katowicach, w PWSP i WSP w Krakowie (1947–1969), w Uniwersytecie Jagiellońskim (od 1961 do śmierci w 1978 r. jako kierownik Zakładu Metodyki Nauczania Języka Polskiego i Literatury Polskiej). W naszej uczelni pełnił funkcję kierownika Katedry Języka Polskiego (1955–1969), dziekana Wydziału Filologiczno-Historycznego (1950–1956), prorektora(1956–1962).

Od 1965 do 1972 poseł na Sejm PRL IV i V kadencji z ramienia Stronnictwa Demokratycznego.

 

Wyróżniający się w nauce absolwenci naszej szkoły

  

1915/16

Gospodyni klasy - Julianna Omek.

Zapisanych 23.Uczniowie uzyskujący bardzo dobre wyniki: Tytus Sosa, Leokadia Błońska, Aniela Błońska, Józefa Zalewska, Franciszka Żybura. 

1916/17

Brak danych. 

1917/18

Gospodarz klasy - Jan Ohley.

Zapisanych 45. Uczniowie uzyskujący bardzo dobre wyniki w nauce: Ludwik Błoński, Karol Gasiorowski, Zdzisław Osada, Maria Błotnicka, Antonina Kołacz, Stefania Linda, Helena Mazur. 

1918/19

Gospodarz klasy - Jan Ohley.

Zapisanych 47.Uczniowie uzyskujący bardzo dobre wyniki w nauce :Janina Błońska, Teresa Jurkiewicz, Maria Kucharska, Aniela Sidor, Adela Rysiewicz. 

1919/20

Brak danych. 

 

1920/21

Gospodyni klasy - Stanisława Kobiałkówna.Wyróżniający się uczniowie: Jan Stanisław Józef Radomyski, Łucja Maria Stanisława Ohley, Joanna Zaleska 

1921/23

Brak danych. 

1924/25

Gospodyni klasy - Stefania Klimczykówna.

Zapisanych do kl.IV 15. Uczniowie uzyskujący bardzo dobre wyniki w nauce: Wanda Katarzyna Pinda, Andrzej Pindaczek, Aniela Lach. 

1925/26

Gospodarz klasy - Henryk Błoński.

Zapisanych 26. Uczniowie uzyskujący bardzo dobre wyniki w nauce: Antoni Czech, Władysław Początek, Emilja Leśna. 

1926/27

Gospodarz klasy - Władysław Łopatka.

Zapisanych 15. Uczniowie uzyskujący bardzo dobre wyniki w nauce: Piotr Prokopski, Marian Zbigniew Prokop, Franciszek Szwed, Józefa Kazienko, Rozalia Osadówna. 

1927/28

Opiekun oddziału - Władysław Łopatka.

Zapisanych na rocznik VII - 6. Uczniowie uzyskujący bardzo dobre wyniki w nauce: Michał Błoński, Teofil Gruszczyński, Piotr Prokopski. 

1928/29

Opiekun oddziału - Władysław Łopatka.

Zapisanych na rocznik VII - 10. Uczniowie uzyskujący najlepsze wyniki: Tomasz Staszkiewicz, Józefa Osadzianka, Wanda Pindówna, Julia Szwed. 

1929/30

Opiekun oddziału - Władysław Łopatka.

Zapisanych na rocznik VII - 9. Uczniowie uzyskujący najlepsze wyniki: Władysław Lach, Roman Winiarczyk, Władysław Zawadowicz, Izabela Kruszczyńska. 

1930/31

Opiekun oddziału - Władysław Łopatka.

Zapisanych na rocznik VII - 13  uczniów. Najlepsze wyniki osiągali: Józefa Prokopowa. 

1931/32

Opiekun oddziału - Władysław Łopatka.

Zapisanych rocznik VII -11 uczniów. Najlepsze wyniki osiągali: Adela Zofia Pindówna, Nadieżda Buciówna, Salomea Ewa Błońska. 

1932/33

Wychowawczyni - Klaudja Łakomowa.

Zapisanych 20. Ukończyło szkołę 13. Najlepsi uczniowie to: Ewa Bobker, Aniela Gąsiorowska, Aniela Kołaczówna, Adela Kazieńka, Marian Płowy. 

1933/34

Wychowawca  - Władysław Łopatka.

Zapisanych 15. Najlepsze wyniki w nauce osiągali: Janina Maria Łopatka, Jadwiga Zawadowicz, Albin Kazieńko, Kazimierz Zawadowicz . 

1934/35

Wychowawczyni - Stefania Kochalska.

Zapisanych 14. Najlepsze wyniki osiągali: Irena Lidia Buć, Stefania Gąsiorowska, Henryk August Kucharski . 

1935/36

Brak danych. 

1936/37

Wychowawczyni - Stefania Kochalska.

Zapisanych oddział II - 29. Najlepsi uczniowie: Kazimierz Pinda, Zung Szandla. 

1937/38

Brak danych. 

1938/39

Wychowawczyni - Stefania Kochalska.

Zapisanych 31. Najlepsi uczniowie: Joanna Buć, Michalina Ząbecka. 

1939/40

Wychowawca - brak danych.

Zapisanych 28. Najlepsi uczniowie: Maria Buć, Stanisława Koczan, Jadwiga Koszil, Zuzanna Zawadowicz. 

1940/41

Wychowawca - brak danych.Zapisanych do kl. IV - 44.Najlepsi uczniowie : Joanna Teresa Gibalewicz, Helena Lachówna, Kazimierz Pinda, Kazimiera Początek. 

1941/42

Wychowawca - brak danych.

Do kl.IV zapisanych 38 uczniów. Najlepsi uczniowie: Helena Trusz, Zuzanna Zawadowicz. 

1942/43

Wychowawstwo - brak danych.

Do klasy III zapisanych - 42 .Najlepsi uczniowie: Adela Buś, Jadwiga Gergont, Teresa Lach . 

1943/44

Wychowawczyni - Stefania Kochalska.

Zapisanych do kl.III - 38. Najlepsi uczniowie to: Wilhelmina Koszil, Henryka Lach, Kazimiera Pawłowicz . 

1944/45

Brak danych. 

1945/46

Wychowawca - Władysław Łopatka.

Zapisanych 17 ukończyło szkołę 15.Najlepsi uczniowie: Henryk Błotnicki, Maria Buć, Adela Buś. 

1946/47

Wychowawczyni - Weronika Śliwińska.

Najlepsi uczniowie: Wilhelmina Koszil, Jan Zaleski, Józef Staszkiewicz. 

1947/48

Wychowawca - Jan Buczek

Najlepsi uczniowie :Eugeniusz Lach, Zofia Szpiech, Jan Szwed, Julia Gerula 

1949/50

Wychowawczyni -Kazimiera Początek.

Najlepsi uczniowe: Krystyna Łaszkiewicz, Jan Lach. 

1950/51

Wychowawczyni - H. Kozłowska.

Najlepsi uczniowie: Władysław Kopko, Kazimierz Błoński, Józefa Koszil, Salomea Pinda. 

1951/52

Wychowawczyni - Henryka Lach.

Wszyscy ukończyli VII kl..Wyróżniający się uczniowie: Stanisław Seńczyszyn, Stanisław Buś, Maria Pinda, Aleksandra Lach, Anna Gergont. 

1952/53

Wychowawczyni - Henryka Lach.

Z 21 uczniów 1 osoba niedopuszczona do egzaminów końcowych. Najlepsi uczniowie: Irena Buś, Józefa Urban, Janina Mimołko, Stanisława Goleniowska, Janina Kłak. 

1953/54

Wychowawczyni - Henryka Lach.Zapisanych 22 wszyscy promowani. Najlepsi uczniowie: Tadeusz Gąska, Anna Łaszkiewicz, Aurelia Pilch. 

1954/55

Wychowawczyni - Henryka Buchowska.

Zapisanych 22 promowanych 20. Najlepsi uczniowie: Weronika Błońska, Jan Pawłowski, Ludwika Goleniowska. 

1955/56

Wychowawczyni - Henryka Buchowska.

Zapisanych 25 ,wszyscy promowani. Najlepsi uczniowie: Paweł Sikorski, Stefania Kurasz, Stefania Tomaszewska. 

1956/57

Wychowawczyni - Henryka Buchowska.

Zapisanych 21 wszyscy promowani. Najlepsi uczniowie: Maria Mazur, Wanda Linda, Krystyna Zawadowicz. 

1957/58

Wychowawca - Henryk Błoński.

Zapisanych 20,wszyscy promowani w tym 2 poprawki. Najlepsi uczniowie: Urszula Buć, Janina Gergont, Maria Pawłowicz, Jerzy Sosnowski, Zdzisław Szpiech. 

1958/59

Wychowawczyni - Henryka Buchowska.

Zapisanych 15.Wszyscy promowani. Najlepsi uczniowie: Maria Błońska, Barbara Jarosz, Zyta Szwed, Zyta Michalska, Zofia Kokoszka, Teresa Gąsiorowska, Ludmiła Gąsiorowska, Kazimiera Kozubal. 

1959/60

Wychowawca - Henryk Błoński.

Zapisanych 8, wszyscy promowani. Najlepsi uczniowie: Teresa Buczek, Bogusław Sosnowski. 

1960/61

Wychowawca - Franciszek Buchowski.

Zapisanych 23 wszyscy promowani. Najlepsi uczniowie: Tadeusz Błoński, Eugeniusz Klimczyk, Kazimiera Małachowska.

1961/62

Wychowawczyni - Stanisława Pawłowska.

Zapisanych 24 wszyscy promowani. Najlepsi uczniowie: Teresa Król, Lucyna Rubin. 

1962/63

Wychowawczyni - Leonia Bielec.

Zapisanych 19. Czterech uczniów nie ukończyło VII kl. Na koniec roku wyróżniono: Stanisława Żurawskiego, Alicję Płowy, Adama Sosnowskiego. 

1963/64

Wychowawczyni - Leonia Bielec.

Zapisanych i promowanych 27 uczniów. Wyróżniono: Stanisława Błońskiego, Krystynę Seńczyszyn. 

1964/65

Wychowawczyni - Wiesława Ormian.

Zapisanych 31, promowanych 30. Najlepsi uczniowie: Maria Trusz, Janina Rabka, Ryszard Plecień, Zofia Czech, Emil Płowy. 

1966/67

Wychowawstwo - Stanisława Tkaczyk i Zygmunt Staszkiewicz.

Zapisanych i promowanych 16 uczniów. Uczniowie jako pierwsi kończyli VIII klasę. Do wyróżniających się uczniów należeli: Maria Burchała, Teresa Martyn, Kazimiera Maślak, Maria Zaleska córka Tomasza, Maria Zaleska córka Franciszka, Anna Zaleska, Ewa Zaleska. 

1967/68

Wychowawczyni - Łucja Leśniak.

Zapisanych 24 wszyscy klasyfikowani i promowani. Do wyróżniających się uczniów należeli: Danuta Rabka, Zofia Zaleska, Krystyna Hnat, Janusz Skarbiński. Uczniowie ci otrzymali nagrody książkowe.

1968/69

Wychowawca - Ryszard Kołodziej.

Zapisanych  i promowanych 20 uczniów. Brak uczniów wyróżnionych oraz bez ocen dostatecznych. 

1969/70

Wychowawczyni - Wiesława Filipowicz.

Zapisanych i promowanych 24 uczniów. Do uczniów wyróżniających się należeli: Janusz Buchowski, Jan Plecień, Barbara Mazur, Danuta Osada, Zuzanna Serafin, Anna Trusz. 

1970/71

Wychowawca - Ryszard Kołodziej.

Zapisanych, klasyfikowanych i promowanych 19 uczniów. Wyróżniono: Wilhelminę Burchałę, Irenę Sosę, Teresę Sowę, Irenę Zaleską. 

1971/72

Wychowawca - Ryszard Kołodziej.

Zapisanych 27, niepromowanych 2.Do uczniów wybijających się należeli: Stanisław Buć, Ryszard Burchała, Józefa Czech, Zofia Dachnowicz, Henryk Hnat, Maria Sidor -otrzymali oni nagrody książkowe na koniec roku. 

1972/73

Wychowawczyni - Genowefa Stankiewicz.

Zapisanych i promowanych 23 uczniów. Wyróżniono za najlepsze wyniki następujących uczniów: Zofię Błotnicką, Teresę Czech, Krystynę Dec, Zbigniewa Michalskiego, Zofię Seńczyszyn. Uczniowie ci otrzymali nagrody książkowe. 

1973/74

Wychowawczyni - Genowefa Stankiewicz.

Zapisanych i promowanych 31 uczniów. Wyróżniono: Bernadetę Błotnicką, Józefa Błońskiego, Joannę Hnat, Wojciecha Marca, Annę Staszkiewicz, Andrzeja Niklewicza, Jana Lindę, Henryka Osypankę, Grażynę Puchar, Andrzeja Solika, Stanisława Wojciechowskiego. 

1974/75

Wychowawczyni - Genowefa Stankiewicz.

Zapisanych i promowanych 21.Do najlepszych uczniów zaliczono: A.Prokopska, I.Pytlowany, K.Bura, A.Lach, A.Durys. 

1975/76

Wychowawczyni - Genowefa Stankiewicz.

Zapisanych i promowanych 30. Najlepsi uczniowie: Janusz Czarniecki, Janusz Chruścicki, Danuta Lach , Maria Linda, Tadeusz Pieniądz, Jolanta Płowiecka, Florian Goleniowski, Mieczysław Burchała, Barbara Szwed, Stanisław Trusz. 

1976/77

Wychowawczyni -Teresa Szpond.

Zapisanych i promowanych 20 uczniów. Do najlepszych uczniów zaliczono: Zuzannę Goleniowską, Annę Kreps, Małgorzatę Rostecką, Zofię Solik. 

1977/78

Wychowawczyni - Elżbieta Walus.

Zpisanych i promowanych 23 uczniów. Nagrody książkowe i wyróżnienia otrzymali: Janusz Błoński, Andrzej Durma, Andrzej Hnat, Eugieniusz Hnat, Grażyna Lach, Danuta Danuta, Mieczysław Staszkiewicz . 

1978/79

Wychowawczyni - Wanda Pilch.

Zapisanych 27 wszyscy promowani. Najlepsi uczniowie: Dorota Puchar, Małgorzata Trusz, Józef Pilch otrzymali na koniec roku nagrody książkowe. 

1979/80

Wychowawczyni - Elżbieta Walus.

Zapisanych i promowanych 26 osób. Najlepsi uczniowie to: Czesław Tomaszewski, Renata Łabaziewicz. 

1980/81Kl.VIII a - wychowawczyni - Wanda Pilch.

Zapisanych i promowanych 21. Najlepsi uczniowie :Joanna Buchowska, Ryszard Zaleski, Ryszard Pilch, Andrzej Staszkiewicz, Jan Sowa, Wojciech Szwed. 

Kl.VIII b wychowawczyni - Alicja Król.

Zapisanych 21 wszyscy promowani. Najlepsi uczniowie: Alina Bembenek, Krzysztof Łabaziewicz, Mariola Malinowska, Grażyna Przepaśniak, Adam Szpiech. 

1981/82

Wychowawczyni - Elżbieta Bereźniak.

Zapisanych 21 wszyscy promowani –nie przyznano wyróżnień. 

1982/83

Wychowawczyni - Elżbieta Walus.Zapisanych 24 wszyscy promowani. Najlepsi uczniowie: Agata Burchała, Józef Burchała, Witold Gajewski, Bogumiła Wolarz. 

1983/84

Wychowawczyni - Wanda Pilch.

Zapisanych 18 uczniów. Wszyscy promowani. Wyróżniono: Małgorzatę Błońską, Teresę Pęcak. 

1984/85

Wychowawczyni - Alicja Król.Zapisanych 20 uczniów. Wszyscy ukończyli Szkołę Podstawową. Do wyróżniających sie uczniów zaliczono: M.Banaś, Renatę Lewandowską, Marzenę Prokopską, Halinę Szwed. 

1985/86

Wychowawczyni - Małgorzata Tenus.Zapisanych 23 uczniów wszyscy promowani. Wyróżniono: Krystynę Durma, Marię Gajewską, Joannę Gąska, Urszulę Mikłasz. Nagrody książkowe otrzymały wymienione uczennice oraz Marta Jasińska i Jolanta Urban. 

1986/87

Wychowawczyni - Weronika Wojtyczka.

Zapisanych 17 uczniów. Wszyscy ukończyli Szkołę Podastawową. Wyróżniono: Teresę Bembenek, Jolantę Czeluśniak, Małgorzatę Mezgier, Romana Michalskiego, Zofię Niekowal, Renatę Seńczyszyn, uczniowie ci na koniec roku otrzymali nagrody książkowe. 

1987/88

Wychowawczyni - Elżbieta Walus.

Zapisanych 27, wszyscy uczniowie promowani i klasyfikowani. Wyróżniono: Bożenę Czyż, Beatę Daraż, Ewę Pindę ,Kazimierę Pindaczek, Monikę Zawadowicz, Janusza Zbiegienia. 

1988/89

Wychowawczyni - Wanda Pilch.Zapisanych 27 wszyscy klasyfikowani i promowani. Do wyróżniających się uczniów zaliczono: Agatę Gąsiorowską, Marię Goleniowską, Joannę Tomaszewską, Wiolettę Seńczyszyn, Alicję Pilch, Iwonę Pilch, Dorotę Rubin. 

1989/90

Wychowawczyni - Weronika Wojtyczka.

Zapisanych 19 uczniów wszyscy klasyfikowani i ukończyli Szkołę Podstawową. Świadectwa z wyróżnieniem otrzymali: Renata Błońska, Anna Huzarska, Małgorzata Krapińska, Maryla Kwaśna. Wyminione uczennice oraz Mariusz Pinda otrzymali nagrody książkowe. 

1990/91

Wychowawczyni -Alicja Król.

Zapisanych - nagrodami książkowymi wyróżniono: Tomasz Prokopskiego, Mariolę Szwed, Joannę Pindę, Annę Wiciejowską. 

1991/92 VIII a - Wychowawczyni - Weronika Wojtyczka.

Zapisanych 19 klasyfikowani i  wszyscy ukończyli Szkołę Podstawową. Świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe otrzymali: Beta Czyż ,Marta Hnat, Renata Huzarska, Alicja Jakubowska, Zuzanna Lach, Marta Pinda, Agnieszka Seńczyszyn, Marta Seńczyszyn. 

VIII b - Wychowawczyni - Wanda Pilch.

Zapisanych 15 klasyfikowani, wszyscy kończą Szkołę Podstawową. Świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe otrzymali: Dorota Brzozowska, Regina Majstrowicz, Agata Sosnowska, Maciej Lach. Nagrody książkowe otrzymali również Ewlina Chruścicka, Anna Karpińska, Aneta Urban, Anna Telesz. 

1992/93

Wychowawczyni - Wanda Pilch.

Zapisanych i promowanych 30 uczniów. Szkołę z wyróżnieniem ukończyli: Beata Dachnowicz, Marta Pich, Liliana Pilch, Ryszard Urban. 

1993/94

Wychowawczyni - Halina Noworolska.

Zapisanych - 18 wszyscy klasyfikowani i ukończyli Szkołę Podstawową. Najlepsi uczniowie: Małgorzata Lach, Dorota Huzarska, Renata Pająk, Agniszka Zbiegień, Aneta Małachowska. 

1994/95

Wychowawczyni - Joanna Kapuśniak.

Zapisanych 22 wszyscy klasyfikowani i ukończyli Szkołę Podstawową z wyróżnienie szkołę ukończyli: Magdalena Buś, Grażyna Prejzner, Barbara Bednarz, Agata Wiśniowska. 

1995/96

Wychowawczyni - Alicja Król.

Zapisanych 19 wszyscy klasyfikowani i ukończyli Szkołę Podstawową. Najlepsi uczniowie to: Iwona Sęk, Marzena Seńczyszyn, Joanna Dudziak, Beata Brożyna. 

1996/97

Wychowawczyni - Wanda Pilch.

Zapisanych 20. Najlepsi uczniowie: Monika Kruszyńska, Maciej Pieniądz, Dorota Wiśniowska.   

1997/98

Wychowawczyni - Danuta Kowal.

Zapisanych 23. Uczniowie kończący szkołę z wyróżnieniem: Pietroń Aleksandra, Sęk Beata, Urban Agnieszka, Urban Ewelina.

1998/99

Wychowawca - Piotr Haszczyn.

Zapisanych 26. Uczniowie uzyskujący bardzo dobre wyniki w nauce: Anna Buć, Joanna Buć, Piotr Czarniecki, Izabela Tenus.

1999/2000  - Ostatni rocznik absolwentów z VIII letnim cyklem kształcenia.

Wychowawczyni - Danuta Kowal.

Zapisanych 22. Wyróżniający się uczniowie to: Iwona Czarniecka, Anna Dańczak, Dorota Lekka, Katarzyna Pietroń, Joanna Zaleska.

2000/2001

Wychowawczyni - Danuta Kowal. Pierwszy rocznik absolwentów z VI letnim cyklem kształcenia.

Zapisanych 21. Najlepsze wyniki osiągnęli: Magdalena Broda, Natalia Chruścicka, Agata Dzimira, Sabina Jakubowska, Beata Sikorska, Hubert Seńczyszyn.

2001/2002

Wychowawczyni - Aneta Słonka.

Zapisanych 23. Uczniowie uzyskający najlepsze wyniki to: Lidia Burchała, Karolina Czarniecka, Justyna Król, Kacper Radio, Joanna Szpiech.

2002/2003

Wychowawca - Piotr Haszczyn.

Zapisanych 29. Uczniowie kończący szkołę z wyróżnieniem: Błońska Marzena, Jurkiewicz Piotr, Sosa Agnieszka.

2003/2004

Wychowawczyni - Barbara Chomka.

Zapisanych16. Wyróżniono Justynę Maślak.

2004/2005

Wychowawczyni - Barbara Haszczyn.

Zapisanych 19. Najlepsi uczniowie to: Maciej Chruścicki, Agata Dańczak, Michał Dzimira, Bernadeta Lasz, Grzegorz Radymski.

2005/2006

Wychowawczyni - Anna Majda

Zapisanych 17. Do wyróżniających uczniów należeli: Paweł Szpiech, Sławomir Hadam, Agnieszka Dudzińska.